Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цивільного процесуального права(колоквіум)

 

Питання для обговорення

1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

2. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).

3. Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

4. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт.

5. Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод і її застосування в цивільному судочинстві.

6. Право на справедливий судовий розгляд та його складові.

7. Внесок Ради Європи в гармонізацію цивільного процесуального законодавства та практику його застосування.

8. Цивільне процесуальне законодавство.

9. Наука цивільного процесуального права.

 

Список літератури за темою

 

Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров,
В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ;за ред. В. В. Комарова . – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права / В. В. Комаров. – Х.: Юрид. акад., 1992.

Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002.

Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України / В. В. Комаров // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х., 2004. – № 2 (33); № 3 (34). – С. 467-482.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков,
В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: моногр. / Н. Ю. Сакара. – Х.: Право, 2010.

Комаров В. В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посіб. / В. В. Комаров, Н. Ю. Са-
кара. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007.

Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 2010. – 488 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 13.

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 // Бюл. М-ва юстиції України. – 2000. – № 4.

Про незалежність судової влади: постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2007. – № 6.

 

 

Тема2. Принципи цивільного процесуального

Права

 

Питання для обговорення

1. Поняття принципів цивільного процесуального права.

2. Система принципів цивільного процесуального права.

3. Загальновизнані принципи права й норми міжнародного права та судове правозастосування.

4. Правові аксіоми в цивільному процесі.

5. Характеристика окремих принципів цивільного процесу.

 

Завдання

1. Л. звернулася з позовом до М. про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ. Суд визнав право спільної сумісної власності подружжя на земельну ділянку, будинок, дачну садибу, автомобіль та провів їх поділ.

У своїх заявах до суду позивачка також указала, що частина спірних речей, придбаних у шлюбі: відеокамера, фотоапарат, комп’ютер (куплені в кредит у магазині “Фокстрот”), документи на мисливську рушницю, газовий пістолет, телевізор, які також придбані у шлюбі, знаходяться, як і самі речі, у відповідача, яким ця обставина не заперечувалась. Однак суд залишив поза увагою клопотання позивачки про витребування доказів щодо часу та обставин придбання вказаних спірних речей у зв’язку з наявністю у неї складнощів в отриманні цих доказів, відмовив у задоволенні в цій частині позову за його недоведеністю.

Чи мало місце в цих діях суду порушення принципів цивільного процесуального права?

2. До районного суду надійшов інформаційний запит редактора ТК “Горизонт” про дозвіл на встановлення в залі судового засідання стаціонарної відеоапаратури для фіксування судового процесу при розгляді цивільної справи за позовом прокурора району в інтересах держави в особі міської ради до фізичних осіб – підприємців П. і Т. про визнання угоди купівлі-продажу частини будинку-гуртожитку недійсною.

Суддя районного суду, розглянувши у відкритому судовому засіданні зазначений запит, встановив, що редактор ТК “Горизонт” звернувся із запитом про дозвіл на встановлення в залі судового засідання стаціонарної відеоапаратури для фіксування судового процесу, посилаючись на те, що справа, яку розглядає суд, є предметом громадського інтересу, має виняткове суспільне значення, протягом кількох років висвітлюється ЗМІ України всіх рівнів як друкованими, так і телевізійними.

У судовому засіданні прокурор як представник міської ради висловився за надання дозволу на фіксування судового процесу шляхом встановлення в залі судового засідання стаціонарної відеоапаратури, в той час як представники відповідачів висловилися проти такого фіксування.

Дайте характеристику принципу гласності й відкритості судового процесу. Як повинен у даному випадку діяти суддя?

3. При розгляді справи про захист честі, гідності та ділової репутації позивачем були надані як докази особисті листи позивача та звукозапис розмови позивача з відповідачем.

Відповідач звернувся до суду з клопотанням про роз-гляд справи в закритому судовому засіданні. Позивач заперечував проти таких дій.

На початку судового розгляду суддя оголосив, що судовий розгляд проводитиметься в закритому судовому засіданні.

Чи правомірні дії суду? Чи порушуються тут принципи цивільного процесу?

 

4. ЗАТ “Український мобільний зв’язок” звернулося в суд з позовом до громадянина В. про стягнення заборгованості за надані послуги зв’язку. Ухвалою районного суду м. Донецька позовна заява залишена без руху у зв’язку з тим, що, по-перше, позивач не додав до позовної заяви копій усіх документів, що додав до позову для відповідача; по-друге, в порушення вимог ст. 7 ЦПК позовна заява викладена російською, а не українською мовою. Позивачу надано строк до 22 лютого 2006 р. для усунення недоліків позовної заяви. Ухвалою цього ж суду від 24 лютого 2006 р. позовну заяву визнано неподаною та повернуто позивачу через те, що останній в установлений суддею строк не усунув недоліків позовної заяви.

Чи є правильними дії суду? Чи порушені в даному випадку будь-які принципи цивільного судочинства?

 

5. Богданов звернувся до суду з позовом про виселення з квартири своєї дочки Максимової з чоловіком і двома дітьми. В обґрунтування позовних вимог Богданов послався на те, що його дочка і зять створюють своєю поведінкою умови, неможливі для сумісного мешкання з ними в одній квартирі. В судовому засіданні було допитано четверо свідків (по двоє з кожної сторони), які дали суперечливі свідчення. Рішенням місцевого суду в задоволенні позову було відмовлено. Відмовляючи в позові, суд виходив з того, що довід позивача про неможливість сумісного мешкання з відповідачами в судовому засіданні під-твердження не знайшов.

У апеляційній скарзі Богданов просив скасувати рішення суду, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права. Апеляційний суд скаргу задовольнив, мотивуючи своє рішення наступним: оскільки відповідачі права на житлову площу не набули, вони підлягають виселенню як тимчасові мешканці.

Чи є правильними дії суду? Чи порушені в даному випадку принципи цивільного судочинства?

 

6. Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Т. до Г. про визнання права власності на жилий будинок. До судового засідання відповідач з’явився разом зі своїм представником і заявив суду усне клопотання про допуск його до участі у справі, оскільки хворіє і не має можливості особисто брати участь у розгляді справи.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що представник не є фахівцем у галузі права і не подав нотаріально посвідченої довіреності.

Чи не порушують дії судді принципів цивільного процесу?

 

7. Громадянин П. звернувся до районного суду з позовом до Л. про стягнення боргу розміром 4 тис. грн.

У судовому засіданні відповідач визнав позов повністю і запропонував передати позивачеві замість грошової суми відеокамеру “Sony” вартістю 6 тис. грн. Позивач не заперечував проти цього, на такій підставі сторони вирішили укласти мирову угоду.

Суддя, у провадженні якого знаходилася справа, відмовився визнати цю мирову угоду, оскільки вартість магнітофона перевищувала розмір боргу.

Чи правильно діяв суддя? Який принцип цивільного процесу порушено?

 

Т е м а 3. Склад суду, апарат суду, відводи

(для самостійного вивчення)

 

1. Суд як орган судової влади у цивільному процесі.

2. Склад суду.

3. Помічник судді, консультант суду.

4. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник.

5. Відвід судді та окремих працівників апарату суду.

Завдання

8.15 лютого 2012 р. місцевий Ізюмський міськрайонний суд Харківської обл. розглянув у відкритому судовому засіданні позовну заяву ОСОБИ_4 до ОСОБИ_3 про визнання порядку користування житловим будинком та земельною ділянкою.

Перед початком слухання справи по суті відповідач заявив письмове клопотання про відвід головуючого по справі, вважаючи, що суддя Хайкін В.М. прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи.

Суд, вислухавши думку осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ЦПК України ч. 1 ст. 20 суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу, якщо:

- під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок / експерт / спеціаліст / перекладач / представник / секретар судового засідання;

- він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

- він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, онучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

- якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді.

Вказаний перелік підстав є вичерпним. Відповідачем не надано суду обґрунтованих підстав, передбачених ЦПК України ст. 20, згідно з якими суддя Хайкін В.М. не може брати участі в розгляді даної справи.

Керуючись ст.20-24 ЦПК України, суд ухвалив у задоволенні клопотання відповідача (ОСОБА_3) про відвід судді Хайкіна В.М. – відмовити.

Чи правильного висновку дійшов суд першої інстанції?

 

9. При розгляді справи Апеляційним судом Закарпатсь-
кої обл. головуючий колегії суддя Фазикош Г.В. подала заяву про самовідвід у справі за позовом Ужгородського міжрайонного
прокурора в інтересах держави в особі Ужгородської районної виконавчої дирекції Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до ОСОБИ_1 (ТОВ «Альтернатива компані») про відшкодування в порядку регресу завданої шкоди. Заява про самовідвід мотивована тим, що заступником директора виконавчої дирекції Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є її мати.

Хто має вирішувати питання про задоволення чи відмову в задоволенні заяви про самовідвід вказаної судді? Чи підлягає задоволенню заява про самовідвід судді Фазикош Г.В.? Які існують підстави для відводу суддів.

 

10. При розгляді цивільної справи Київським районним судом м. Харкова до початку з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами представник відповідача заявив відвід головуючому в судовому засіданні відповідно до ст. 20 та ст. 23 ЦПК України. Заяву про відвід обґрунтовувано тим, що відповідач видав головуючому судді довіреність на право користування власним автомобілем, що викликає сумніви в об’єк-
тивності та неупередженості судді. Копію довіреності надано суду.

Чи підлягає задоволенню заява про відвід судді? Чи вичерпний перелік підстав для відводу міститься у ст. 20 ЦПК України?

 

С п и с о к л і т е р а т у р и з а т е м о ю

Білицький Р. Відвід суду: дієвий засіб чи процесуальна безпорадність? / Р. Білицький // Юрид. газета. – 2004. – 16
(31 серп.). – С. 4.

Вулицька І. Відвід судді не затягне справи / І. Вулиць-
ка // Юрид. газета. – 2003. – 1 (18 лип.). – С. 11.

Диба І. Відвід судді в адміністративному процесі /
І. Диба // Юрид. вісн. України. – 2006. – 51 (23-29 груд.). – С. 8.

Колісник О. В. Право на відвід суду в аспекті забезпечення належного судочинства / О. В. Колісник // Сучасні проб-
леми юрид. науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2008. – С. 408-411.

Похиленко І. С. Відвід судді в господарському процесі / І. С. Похиленко // Вісн. господарського судочинства. – 2010. – 3. – С. 111-118.

Фоміна К. Відвід судді (Строки розгляду заяви про відвід судді у господарському процесі) / К. Фоміна // Юрид. вісн. України. – 2007. – 37 (15-21 верес.). – С. 13.

Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду: наказ Державної судової адміністрації України від 20.07.2005 р. № 86.

 

 

Тема4. Цивільна юрисдикція

Питання для обговорення

 

1. Поняття цивільної юрисдикції.

2. Загальні правила цивільної юрисдикції.

3. Критерії розмежування юрисдикції загальних, господарських і адміністративних судів.

Завдання

 

11. Хоменко О. Г. звернувся до суду з позовом, посилаючись на те, що 3 місяці тому в суді розглядалася справа за позовом Загладька Р. М. до нього про захист честі та гідності і відшкодування моральної шкоди. Рішення в цій справі було ухвалено на його користь, оскільки вказані вимоги виявилися безпідставними. Зазначав, що при розгляді справи йому надавалася оплатна допомога адвоката, а тому просив стягнути з відповідача на його користь збитки, пов’язані понесенням витрат на правову допомогу, в сумі 2000 грн.

Чи підлягає зазначена вимога розгляду в суді? Як має вчинити суддя, отримавши таку позовну заяву?

12. Крилов С.Т. звернувся до суду з позовом, відповідачем у якому було вказано Бабушкінський районний суд
м. Дніпропетровська і Державне казначейство України, про відшкодування моральної шкоди. Свої позовні вимоги обґрунтовував тим, що на розгляді у зазначеному суді вже більше як півроку знаходиться інша справа за його позовом, що є грубим порушенням вимог ст. 157 ЦПК і ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Просив ухвалити рішення, яким на підставі статей 1167, 1172 ЦК стягнути на його користь із коштів держбюджету моральну шкоду в розмірі 20000 грн. Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в задоволенні позовних вимог відмовлено. Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області рішення суду першої інстанції скасовано, провадження у справі закрито.

Дайте аналіз рішенням судів першої і апеляційної інстанції. Якими процесуальними мотивами міг керуватися суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення місцевого суду і закриваючи провадження у справі?

 

13. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Савченко Р. М. звернувся до адвоката з приводу таких питань: 1) стосовно водія його службового автомобіля інспектором ДАІ винесено постанову та притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху; 2) щодо нього самого районним судом винесено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 163-1 КпАП, за порушення порядку ведення податкового обліку; 3) податковим повідомленням-рішенням, складеним місцевою Державною податковою інспекцією на підставі Податкового кодексу України, товариству нараховані штрафні санкції у розмірі 1200 грн за порушення порядку ведення касових операцій; 4) рішенням зборів учасників товариства його було звільнено з посади директора, хоча він як учасник цього товариства, якому належить 1/10 частки у статутному фонді, не був повідомлений про час та місце проведення зборів; 5) управлінням Пенсійного фонду України йому відмовлено у призначенні пенсії за віком у зв’язку з тим, що він продовжує працювати й отримувати заробітну плату.

Савченко запитує, яким чином можна оскаржити зазначені рішення.

Дайте Савченку вичерпні відповіді щодо кожної ситуації.

14. Борисенко В. Р. звернувся до суду з позовом до ТОВ “МЕТРО Кеш енд Кері Україна” про відшкодування шкоди,
завданої продажем товару неналежної якості. Вказував, що він придбав посудомийну машину “Bosch” з гарантією 2 роки, однак під час її експлуатації виявлено неполадки і, незважаючи на ремонт, вони виникають знову. Ухвалою Ленінського районного суду м. Полтави було відкрито провадження у справі. У
відзиві на позовну заяву відповідач посилався на те, що згідно
з внутрішніми правилами клієнтами центрів оптової торгівлі “МЕТРО” можуть бути лише юридичні особи або фізичні
особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Позивач
є суб’єктом підприємницької діяльності, на підтвердження
чого відповідачем було надано копію його свідоцтва про державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця. Крім того,
покупцем посудомийної машини згідно з фіскальним чеком
і виданою податковою накладною зазначено позивача саме
як суб’єкта під-приємницької діяльності. Вважаючи, що ви-
моги позивача підлягають розгляду в порядку господарсько-
го судочинства, відповідач просив закрити провадження у
справі.

Як має діяти суддя в даному випадку? За якими критеріями розмежовується юрисдикція загальних і господарських судів.

15. Фізична особа – підприємець Смирнов В. Л. звернувся до суду з позовною заявою до Лисичанського міського відділу УМВС України в Луганській області про стягнення матеріальної шкоди. Зазначив, що внаслідок ДТП за участю його водія, який здійснював перевезення пасажирів, і водія відповідача, який керував службовим автомобілем, з вини останнього належному йому автобусу були спричинені пошкодження. Ухвалою Лисичанського міського суду Смирнову відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК.

Чи правильні дії суду? До юрисдикції якого суду, на вашу думку, слід віднести зазначену справу і за якими ознаками?

 

16. Бабич В.В. звернувся з позовом до Державного комітету лісового господарства України про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Посилався на те, що наказом голови зазначеного комітету його незаконно звільнено з посади директора Брустурянського державного лісомисливського господарства. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва відкрито провадження у справі і призначено судове засідання. Однак у судовому засіданні суд закрив провадження у справі з посиланням на те, що зазначена справа підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Своє рішення суд мотивував тим, що в судовому засіданні було встановлено, що згідно із ст. 241 КпАП позивач наділений повноваженнями від імені органів лісового господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а це свідчить про те, що він є особою, яка перебуває на публічній службі.

Чи всі трудові спори розглядаються в порядку цивільного судочинства? Що таке публічна служба? Діяльність яких осіб і на яких посадах відноситься до публічної служби? Дайте оцінку діям судді в наведеному випадку. В порядку якого виду судочинства будуть розглядатися вимоги про поновлення на роботі за позовом: а) лікаря районної лікарні; б) головного лікаря районної лікарні; в) вчителя; г) директора школи; д) викладача ВУЗу; є) ректора ВУЗу; і) юрисконсульта міської ради; л) секретаря суду.

 

17. Юрченко К.Л. звернувся в суд з позовом до Заха-
рова О. В., Управління громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління МВС України в м. Києві про зобов’язання вчинити певні дії, а саме: зняти Захарова О. В. з реєстрації за місцем проживання на підставі судового рішення, яким припинено його право власності на жиле приміщення. Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК з посиланням на те, що ця справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Чи правильно вчинив суд? Які спори належать до юрисдикції адміністративних судів?

 

18. Мірошниченко А.І. звернулася до суду з позовом до Дарницької районної державної адміністрації в м. Києві. У позовній заяві просила визнати незаконною відмову в постановці її на квартирний облік та зобов’язати відповідача взяти її на квартирний облік. Суддя Дарницького районного суду м. Києва відкрив провадження у справі і призначив судове засідання, однак у судовому засіданні дійшов висновку, що справа підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства, і закрив провадження у справі.

Дайте оцінку діям судді. Які справи розглядаються в порядку адміністративного судочинства?

19. Управління МВС України в Івано-Франківській області звернулося до суду з позовом до Науменка К.Л. про відшкодування завданої матеріальної шкоди. Посилалося на те, що відповідач, перебуваючи на посаді начальника Тисменицького районного відділу міліції, внаслідок перевищення швидкості і втрати керування пошкодив закріплений за ним службовий автомобіль “Шкода Октавія”, чим завдав позивачу як власнику цього автомобіля матеріальних збитків на суму 34 тис. грн. Рішенням Долинського районного суду позов було задоволено. Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області рішення суду першої інстанції було скасоване, провадження у справі закрите на тій підставі, що зазначені вимоги підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Проаналізуйте процесуальні рішення судів першої та апеляційної інстанції? Які спори не розглядаються в порядку цивільного судочинства?

20. Клименко А.М. та Клименко Р.Д. звернулися до суду з позовом до Запорізької міської ради, в якому просили визнати незаконною відмову органу приватизації у приватизації квартири та зобов’язати відповідача передати займану ними квартиру їм у власність. Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя у задоволенні позову було відмовлено. Скасовуючи рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі, апеляційний суд виходив із того, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки позивачі як фізичні особи оскаржують дії суб’єкта владних повноважень, а такий спір законом віднесено до компетенції адміністративних судів.

Дайте оцінку процесуальним рішенням судів першої і апеляційної інстанцій. За якими критеріями розмежовується юрисдикція загальних і адміністративних судів?

21. Халимова З.І. звернулася до суду з позовом до управління Пенсійного фонду України у м. Нова Каховка Херсонської області про стягнення збитків. Свої вимоги обґрунтовувала наявністю рішення адміністративного суду про визнання дій відповідача протиправними щодо проведення перерахунку її пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2009 р., а також тим, що неправильне застосування цього показника відповідачем спричинило заниження розміру її пенсії за період з квітня 2009 р. на суму 464 грн щомісяця, у зв’язку з чим просила стягнути на її користь недоплачену частину пенсії у розмірі 2598 грн. Ухвалою Новокаховського міського суду Херсонської області відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК з посиланням на те, що дана справа відноситься до юрисдикції адміністративних судів.

Дайте оцінку діям судді. В порядку якого виду судочинства розглядаються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень? Чи змінилося б ваше рішення, якби позивачкою вимоги про відшкодування шкоди було об’єднано з вимогами про визнання дій відповідача незаконними?

22. Івченко В.М. звернулася до суду з позовом до прокуратури Харківської області. Вказувала, що зверталася до прокурора з вимогою порушити кримінальну справу стосовно судді за службовий злочин, однак відповідач, не вирішивши питання про порушення кримінальної справи, надав лише письмову відповідь. Позивачка просила суд визнати незаконними дії відповідача щодо перевірки вказаної заяви і зобов’язати його прий-няти рішення в порядку ст. 97 КПК. Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК з посиланням на те, що зазначені вимоги розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Позивачці роз’яснено право звернутися з позовом до Харківського окружного адміністративного суду. Ухвалою Апеляційного суду Харківської області ухвалу суду першої інстанції змінено з наступних підстав: хоча суд і дійшов правильного висновку щодо відмови у відкритті провадження у справі, однак не тому, що зазначена справа є справою адміністративної юрисдикції, а тому, що рішення і дії прокурора можуть бути оскаржені лише до вищестоящого прокурора або до суду за правилами, передбаченими Кримінально-процесуаль-ним кодексом.

Проаналізуйте процесуальні рішення судів першої та апеляційної інстанцій?

 

Тема5. Підсудність цивільних справ

Питання для обговорення

1. Поняття та види підсудності (територіальної юрисдикції).

2. Наслідки порушення правил підсудності.

3. Передача справи з одного суду до іншого.

Завдання

 

23. Суддя апеляційного суду Харківської області звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ “Агросоюз” про відшкодування шкоди, спричиненої його автомобілю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з вини водія ТОВ “Агросоюз”. Відповідач звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з клопотанням про визначення підсудності даної справи, оскільки однією зі сторін у справі є суддя.

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ ухвалою задовольнив клопотання відповідача та визначив підсудність даної цивільної справи Чутівському районному суду Полтавської обл.

Чи правомірні дії відповідача та судді Вищого спеціалізованого суду України? Який вид підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи? Визначте, якому суду підсудна дана цивільна справа, якщо: позивач проживає на території Московського р-ну м. Харкова, відповідач має юридичну адресу на території Київського р-ну м. Харкова, шкода була спричинена на території Дзержинського р-ну м. Харкова.

 

24. Ливак Г.П. 28 листопада 2010 р. звернулася до Люботинського міського суду Харківської області з позовом до Бортнянського С.В., 1998 р.н., про визнання права власності на майно. Свої вимоги позивачка мотивувала тим, що з жовтня 2008 р. вона проживала однією сім’єю з Бортнянським В.Ю. у м. Люботині. Вони мали єдиний бюджет, вели спільне господарство і за період спільного проживання придбали майно: автомобіль ВАЗ-2113, будівельні матеріали, предмети домашньої обстановки та побуту. Бортнянський В.Ю. 4 березня 2010 р. помер. Його єдиним спадкоємцем є Бортнянський С.В., який проживає на території Київського р-ну м. Харкова. Ухвалою судді Люботинського міського суду Харківської області від
6 грудня 2010 р. провадження у справі було відкрито й призначено попереднє судове засідання. Бортнянська М.О. – законний представник Бортнянського С.В. – подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу про відкриття провадження у справі скасувати як таку, що постановлена з недотриманням правил підсудності, оскільки Бортнянський С.В. у м. Люботині не мешкає.

Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню? Якому суду підсудна дана цивільна справа?

 

25. Прокурор звернувся до Печерського районного суду
м. Києва з позовною заявою в інтересах малолітньої Ількової Г.К. до Ількової О.К. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Суддя Печерського районного суду м. Києва повернув позовну заяву прокурору у зв’язку з тим, що остання не підсудна даному суду, оскільки відповідач зареєстрований на території Святошинського р-ну м. Києва.

В апеляційній скарзі прокурор просив ухвалу Печерського районного суду скасувати як таку, що постановлена з недодержанням правил підсудності. Свої вимоги прокурор мотивував тим, що малолітня Ількова Г.К., в інтересах якої він звертався з позовом до суду, проживає в дитячому будинку, що розташований на території Печерського р-ну м. Києва.

Чи підлягає апеляційна скарга прокурора задоволенню? Який вид підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи?

26. Теренова Д.М. звернулася до Святошинського районного суду м. Києва з позовною заявою до Теренова О.М. про визнання недійсною відмови від прийняття спадщини. Ухвалою судді Святошинського районного суду м. Києва позовну заяву було повернуто позивачці для подання до належного суду, оскільки було встановлено, що відповідач зареєстрований на території Печерського району м. Києва.

Теренова Д.М. подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу Святошинського районного суду м. Києва скасувати, посилаючись на те, що визнання її відмови від прийняття спадщини недійсною надасть їй право отримати спадкове майно, до складу якого входить 1/5 частина квартири, що знаходиться на території Святошинського р-ну.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд м. Києва?

 

27. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва повернуто для подачі до належного суду позовну заяву банку в особі філії Київського регіонального управління про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу. Повертаючи позовну заяву банку в особі філії Київського регіонального управління про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу, суддя районного суду виходив з того, що Мілкіши К.Г. зареєстрований у смт Мерефа Харківської області, а фактичним місцезнаходженням ТОВ “Беркут” є м. Львів. У поданій апеляційній скарзі Банк в особі філії Київського регіонального управління просив скасувати ухвалу суду першої інстанції, а позовну заяву передати для розгляду по суті до того самого суду. Заявник зазначав, що суддя, повертаючи заяву для подачі до належного суду, не звернув уваги, що один з боржників, а саме ТОВ “Беркут”, зареєстрований у Печерському р-ні м. Києва.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд м. Києва? Який вид підсудності має застосовуватися до даної справи?

28. Лисова К.А. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з позовною заявою до Ірвіна М.В. та ТОВ “Імпортер” про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова справа передана на розгляд Дзержинського районного суду м. Харкова внаслідок задоволення клопотання Ірвіна М.В. про передачу справи за місцем його проживання. Лисова К.А. подала апеляційну скаргу, в якій просила ухвалу про передачу справи на розгляд Дзержинського районного суду скасувати, а справу повернути на розгляд до Київського районного суду м. Харкова, оскільки, задовольняючи клопотання Ірвіна М.В., суддя не врахував, що відповідач змінив місце проживання після відкриття провадження у справі.

Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню?

Тема6. Сторони в цивільному процесі

Питання для обговорення

1. Поняття сторін у цивільному процесі.

2. Процесуальні права та обов’язки сторін.

3. Процесуальна співучасть.

4. Неналежний відповідач і порядок його заміни.

5. Процесуальне правонаступництво.

Завдання

29. У вересні 2010 р. Пасько звернувся до суду з позовом до ВАТ “Долинська бавовняно-прядильна фабрика” (далі – ВАТ “Волинська БПФ”), Смірнової (третя особа – Долинська міська рада) про визнання недійсним ордера, посилаючись на те, що спільним рішенням адміністрації та профкому ВАТ “Долинська БПФ” від 25 листопада 1997 р. його сім’ї надано в гуртожитку житлові приміщення – блоки.

У зв’язку зі збільшенням членів сім’ї та потребою поліпшення житлових умов спільним рішенням адміністрації та профкому ВАТ “Долинська БПФ” від 24 вересня 2001 р. йому надано половину холу, що межує з його житлом.

За актами приймання-передачі від 1 жовтня 2001 р. житловий фонд ВАТ “Долинська БПФ” передано в комунальну власність.

Рішенням виконкому Долинської міської ради від 30 вересня 2003 р. надано дозвіл квартиронаймачам малосімейного гуртожитку на переобладнання кімнат під житлові приміщення згідно з проектом реконструкції. Відповідно до будівельного паспорта належна йому квартира повинна складатися з трьох кімнат.

Оскільки відповідач ВАТ “Волинська БПФ” зайняла частину холу, провести реконструкцію своєї квартири позивач не мав можливості, тому звернувся у 2005 р. до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні приміщенням. У процесі розгляду справи йому стало відомо, що 15 грудня 2001 р. ВАТ “Долинська БПФ”, вже не будучи власником цього будинку, видало Смірновій ордер на частину холу як житлове приміщення.

Позивач просив визнати ордер від 15 грудня 2001 р., виданий адміністрацією ВАТ “Долинська БПФ” на ім’я Смірнової, недійсним.

Визначте позивача і відповідача по цій справі.

 

30. Вироком районного суду Гриценко Н.І. був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком був задоволений позов м’ясокомбінату, на користь якого з Гриценка відшкодовано 6670 грн. Дружина засудженого, Гриценко А.М., звернулася до суду з позовом про виключення з опису і звільнення від арешту телевізора і магнітофона, вказуючи, що ці речі, включені у вирок у кримінальній справі, належить їй на праві приватної власності.

Визначте сторони у цій справі. Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача?

 

31. У грудні 2006 р. Піскун звернулася до суду з позовом до відділу ДВС Васильківського районного управління юстиції Департаменту ДВС (далі – Відділ) про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їй неналежним виконанням рішення Васильківського районного суду Запорізької області від 30 січня 2003 р. у справі за позовом Євдокимова до Піскун про захист честі та гідності, відшкодування моральної шкоди.

Васильківський районний суд Запорізької області ухвалою від 22 травня 2007 р., залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 9 серпня 2007 р., провадження у справі за позовом Піскун до Відділу про відшкодування матеріальної та моральної шкоди закрив.

У касаційній скарзі Піскун просила скасувати зазначені ухвали, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на порушення цим судом норм процесуального права.

Згідно з вимогами п. 7 ч. 1 ст. 205 ЦПК суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі.

Закриваючи провадження у справі на підставі п. 7 ч. 1 ст. 205 ЦПК, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що Відділ ліквідовано відповідно до наказу Міністра юстиції України від 19 серпня 2005 р. №1482\к (далі – Наказ) з утворенням нового органу – ВДВС Департаменту ДВС, який не є правонаступником ліквідованого Відділу.

Розглядаючи спір, суди не зважили на те, що Наказ видано на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2005 р. № 320 “Про утворення урядового органу державного управління у складі міністерства юстиції”, згідно з яким у зв’язку з реформуванням системи органів ДВС у складі Міністерства юстиції України на базі цих органів утворюється Департамент ДВС як урядовий орган державного управління, фінансування діяльності якого забезпечується у межах призначень, передбачених Міністерству у Державному бюджеті України на відповідний рік. З цього питання пізніше Кабінет Міністрів виніс постанову від 16 листопада 2006 р. № 1622 “Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби”.

Чи має місце в даному випадку процесуальне правонаступництво? Дайте визначення процесуального правонаступництва.

32. У жовтні 2009 р. Корженко звернувся до суду з позовом до Керченської філії ТОВ “Пальмалі” (далі – Філія ТОВ), за участю третьої особи Талько, про відшкодування моральної шкоди.

Свої вимоги Корженко обґрунтував тим, що Талько, керуючи автомобілем, який належав Філії ТОВ, 17 лютого 2009 р. вчинив ДТП, внаслідок якої йому, позивачу, було заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Вироком місцевого суду від 9 липня 2009 р. Талько засуджено за скоєння цього злочину.

Унаслідок ДТП йому, позивачу, заподіяно тяжкі переломи кісток голови і струс мозку, чим завдані значні фізичні й моральні страждання. Була частково втрачена професійна працездатність і настали вимушені суттєві зміни в його особистому житті. Відповідачі після цієї аварії не виявили до нього ніякої уваги, а тому позивач просив стягнути з них на його користь 50000 грн для відшкодування завданої моральної шкоди.

Рішенням Керченського міського суду АР Крим від
11 грудня 2003 р. залишений без змін ухвалою апеляційного суду Ар Крим від 30 березня 2004 р. позов задоволено частково: стягнуто з Філії ТОВ на користь позивача 6000 грн на від-шкодування моральної шкоди.

Визначте сторони у цій справі. Проаналізуйте порядок заміни неналежного відповідача

 

33. У березні 2006 р. приватне підприємство (далі – ПП) “ЛюдВік” звернулося до суду з позовом до Крамнік, за участю третьої особи – Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, про виселення з аварійного житлового будинку з наданням іншого житлового приміщення, посилаючись на те, що рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 вересня 1994 р. будинок, у якому знаходиться спірна квартира, визнано аварійним, а його мешканці включені до списку на відселення з аварійних будинків міста.

Виконавчий комітет Одеської міської ради 12 липня 2005 р. прийняв рішення про надання дозволу ПП “ЛюдВік” на подальше проектування та будівництво шестиповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, вбудованими офісними приміщеннями й підземним гаражем.

Виконавчим комітетом Одеської міської ради 15 липня 2005 р. прийнято рішення про відведення та надання в оренду позивачу земельної ділянки площею 0,2294 га за адресою, за якою знаходиться зазначений будинок.

У зв’язку з тим, що відповідач відмовляється від запропонованих житлових приміщень, ПП “ЛюдВік” просило виселити Крамніка із наданням за рахунок ПП “ЛюдВік” іншого впорядкованого житлового приміщення.

Оскільки 26 квітня 2006 р. відповідач Крамнік помер, то судом було замінено відповідача Крамніка на Лук’янчук,
яка прийняла у спадщину – 29\200 квартири у вказаному бу-
динку і звернулася із зустрічним позовом до ПП “ЛюдВік”
про зобов’язання надати їй упорядковане житло у зв’язку із
виселенням.

У суді було встановлено, що у померлого Крамніка є двоє неповнолітніх дітей – Антон (1995 р.н.) та Юрій (2001 р.н.).

Визначте сторони в цій справі. Який порядок заміни сторони в порядку правонаступництва?

 

34. У серпні 2008 р. Бурчак Л. звернулася до суду з позовом до Бурчака А. про визнання права власності на ½ частину квартири, посилаючись на те, що квартира придбана в період їх зареєстрованого шлюбу та за рахунок спільних коштів, однак після розірвання шлюбу відповідач заперечує її право на частину квартири та чинить перешкоди у користуванні нею.

У лютому 2009 р. Бурчак Л. доповнила свій позов вимогою до Бурчака А. та Ільчук про визнання договору дарування зазначеної вище квартири, укладеного 9 листопада 2008 р. між Бурчаком А. та Ільчук, недійсним з тих підстав, що квартира є її, позивачки, спільною сумісною власністю з Бурчаком А., а вона своєї згоди на її відчуження не давала.

Дарницький районний суд м. Києва рішенням від 15 листопада 2010 р. позов задовольнив: визнав за Бурчак Л. право власності на ½ частину квартири та постановив вселити її у зазначену квартиру; визнав недійсним договір дарування квартири, укладений 9 листопада 2008 р. між Бурчаком А. та Ільчук.

Визначте сторони у цій справі? Який вид співучасті має місце по цій справі?

 

35. У травні 2010 р. закрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Приват Банк” (далі – Банк) звернувся до суду з позовом до Будько та Циркун про стягнення заборгованості за кредитним договором. Банк послався на те, що 8 квітня 2009 р. уклав із Гришком кредитний договір, згідно з яким останньому надано кредит у сумі 31 тис. доларів США на строк до 8 квітня 2025 р. Того ж дня Банк уклав з відповідачками договори поруки, згідно з якими вони зобов’язалися відповідати перед Банком за виконання Гришком його зобов’язань за кредитним договором у повному обсязі. У січні 2010 р. Гришко помер, після чого порушилися умови кредитного договору щодо повернення суми кредиту та сплати відсотків, а Будько та Циркун не виконують своїх обов’язків як поручителі і заборгованості Гришка не сплачують.

Позивач, уточнивши позовні вимоги, просив стягнути солідарно з Будько та Циркун заборгованість за кредитним договором у сумі 154 тис. 588 грн.

Визначте сторони у цій справі. Чи можливе у даній справі процесуальне правонаступництво?

 

 

Тема7. Треті особи в цивільному процесі

Питання для обговорення

1. Поняття про треті особи.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

 

Завдання

36. І. звернувся з позовом до Д. про витребування з чужого незаконного володіння відеомагнітофона “Samsung”. Під час проведення судових дебатів до канцелярії суду надійшла позовна заява Р., який просив допустити його до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. У позовній заяві він зазначав, що спірний відеомагнітофон належить саме йому, у свій час він надав його у користування І. Суддя допустив Р. до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і після дослідження обставин справи за участю Р. постановив рішення на його користь, відмовивши І. в задоволенні позовних вимог.

Чи правильні дії судді? Що таке предмет спору? Якими правами користуються треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?

 

37. Водій ЗАТ “АТП-61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок чого було заподіяно шкоду Д., який звернувся до суду з позовом до ЗАТ “АТП-61423”, вимагаючи відшкодування вартості зіпсованих унаслідок ДТП речей. Під час розгляду справи відповідач звернувся до суду з клопотанням про залучення до участі у справі К. як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання задовольнив і залучив К. до участі у справі. Під час розгляду справи К. були надані докази, які повністю спростовували позицію позивача, внаслідок чого у задоволенні позову було відмовлено.

Чи правильні дії суду? За наявністю яких підстав закон пов’язує можливість участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

38. С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. Згідно з умовами заповіту він повинен був надати одну з кімнат будинку в довічне користування Р. На прохання Р. надати кімнату в користування С. відмовив, пояснивши це тим, що вказану кімнату зараз займає наймач Т., з яким укладений договір найму. Р. звернувся з позовом до С., вимагаючи передання йому в користування кімнати. Під час розгляду справи С. заявив клопотання про притягнення до участі у справі Т. як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Т. з’явився за викликом суду й у судовому засіданні надав пояснення у справі на користь відповідача.

Чи є підстави для задоволення такого клопотання? Якими правами користуються у процесі треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

 

39. Д. уклав договір позики з А., за яким позичав А.
25 тис. грн на один рік. Через деякий час Д. здійснив поступку вимогою, передавши свої права як кредитора за договором позики С. Оскільки А. не повернув грошей у встановлений договором строк, С. звернувся до нього з позовом про стягнення грошей. Під час розгляду справи Д. звернувся до суду з заявою про допуск його до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на боці позивача.

Чи є підстави для задоволення такої заяви? Який процесуальний порядок допуску до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору?

40. У суді слухалась справа за позовом М. до Л. про визнання права власності на 1/3 житлового будинку. Після початку судових дебатів до канцелярії суду надійшла позовна заява Ш., який просив допустити його до участі у справі як третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Суд
відмовив у прийнятті позовної заяви Ш., постановивши про це ухвалу.

До якого моменту в справу може вступити третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору? Чи правомірні дії суду?

 

41. Б. звернувся з позовом до Г. про витребування з чужого незаконного володіння автомобіля марки BMW, який у свій час був викрадений у нього і внаслідок здійснених органами внутрішніх справ дій знайдений у Г. Під час розгляду справи Г. зазначав, що він є добросовісним покупцем, і звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, К., у якого він придбав цей автомобіль. К., у свою чергу, також звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи В., у якого К. придбав цей автомобіль.

Чи підлягає задоволенню клопотання Г.? Чи підлягає задоволенню клопотання К.?

42. У суді розглядався позов А. до С. та приватного нотаріуса Г. про визнання виконавчого напису недійсним. Суд позов задовольнив. В апеляційному суді рішення суду першої інстанції було скасоване та постановлено нове рішення про відмову у задоволенні позову.

А. звернувся із касаційної скаргою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з проханням про скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції.

Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ задовольнила касаційну скаргу частково, скасувала всі постановлені по справі рішення і відправила справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скасовуючи зазначені рішення, колегія суддів зазначила, що, оскільки позивач стверджував, що позикове зобов’язання укладено у зв’язку з компенсацією сум за договором купівлі-продажу акцій, тобто для приховання від держави справжніх доходів, то під час повторного розгляду справи суду першої інстанції слід залучити до участі у справі як третю особу державу в особі органів, які її представляють (податкові органи, органи прокуратури).

Дайте оцінку рішенню Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

 

Тема8. Органи та особи, яким законом надано

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.