Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Право захищати права, свободи таІнтереси інших осіб

Питання для обговорення

 

1. Підстави та форми участі в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб.

2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.

3. Участь органів державної влади та місцевого само-врядування в процесі для дачі висновку у справі.

Завдання

 

43. У січні 2010 р. заступник прокурора в інтересах Омельченка Д.С. звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення з державного ремонтно-будівельного тресту “Кримспецгідрорембуд” (далі – трест) нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, посилаючись на те, що відповідач нарахував, однак не виплатив Омельченку Д.С. 4197 грн
24 коп. заробітної плати, чим порушив його права. В обґрунтування підстав свого звернення заступник прокурора посилався на те, що єдиним джерелом доходів Омельченка Д.С. є заробітна плата, проте останньому вона трестом не виплачена. У зв’язку з тяжким матеріальним станом позивач неспроможний самостійно, належним чином захистити свої права. Ухвалою судді міського суду заяву заступника прокурора визнано неподаною та повернуто, оскільки всупереч положенням ч. 4 ст. 98 ЦПК України він не додав до заяви документів, що посвідчують його повноваження як представника громадянина.

Чи правомірні дії суду? Яке процесуальне положення займає в цивільному судочинстві прокурор, коли він діє на виконання конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави? За яких підстав прокурор вправі здійснювати в суді представництво інтересів громадянина?

 

44. Прокурор Київської області на захист Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк Україна” звернувся до громадян Б. та В. з позовом про дострокове стягнення
боргу за кредитним договором. У день розгляду справи в судове засідання з’явився прокурор м. Ірпеня з фотокопією доручення, адресованого йому прокурором Київської області, в якому останній надав завдання забезпечити участь прокуратури в даній справі з метою представництва в суді інтересів держави. Суд не допустив прокурора м. Ірпеня до участі у справі, оскільки вбачав, що його повноваження як представника позивача не можуть бути підтверджені лише фотокопією доручення позивача, яким виступає прокурор Київської області. За таких обставин, посилаючись на п. 3 ч.1 ст. 169 ЦПК України, суд своєю ухвалою відклав розгляд справи у зв’язку з першою неявкою без поважних причин належним чином повідомленого позивача.

Дайте правову оцінку діям суду в контексті положень рішення Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 р. (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді). За яких підстав прокурор вправі здійснювати в суді представництво інтересів держави? Яким чином прокурор може підтвердити свої повноваження на участь у судовому засіданні, коли він діє на виконання конституційної функції представництва? Роз’ясніть, що слід розуміти під поняттям “прокурор” відповідно до Закону України “Про прокуратуру”.

 

45. Рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області позовні вимоги Боровика О.М. до Мологівської сільської ради про визнання договору купівлі-продажу дійсним і визнання права власності на самочинне будівництво задоволено. Не погоджуючись із зазначеним рішенням, прокурор Арцизського району Одеської області звернувся до апеляційного суду зі скаргою, в якій просив рішення суду першої інстанції скасувати і ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Ухвалою судді Апеляційного суду Одеської області апеляційну скаргу прокурору повернуто. Постановляючи відповідну ухвалу, суддя апеляційної інстанції виходив з того, що прокурор не брав участі в розгляді справи в суді першої інстанції та не є особою, про права й обов’язки якої суд вирішував питання, а тому відсутні підстави для прийняття апеляційної скарги до розгляду.

Чи правомірні дії суду апеляційної інстанції? Визначте форму участі прокурора у даній справі. Розкрийте особливості оскарження судових рішень до вищестоящої інстанції помічників прокурора, прокурорів управлінь та відділів? Які процесуальні права та обов’язки має прокурор у цивільному процесі?

 

46. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) в інтересах неповнолітньої Кривонос О. М. звернувся до місцевого суду Київського району
м. Харкова з позовом до виконкому Київської районної ради
м. Харкова (далі – виконком) про поновлення права власності та відшкодування шкоди, завданої неправомірним рішенням відповідача. Свої вимоги Уповноважений обґрунтував тим, що всупереч інтересам неповнолітньої, не виконавши вимог ст. 177 Сімейного кодексу, виконком своїм рішенням надав згоду Кривоносу М.М., батьку і співвласнику житла неповнолітньої Кривонос О.М., на продаж від імені доньки частини її власної квартири. Проте це рішення відповідач виніс без згоди піклувальника неповнолітньої – її бабусі Зарудної О.О., а лише на підставі заяви Кривоноса М.М. Оскільки останнім вищезазначена трикімнатна квартира була продана, а іншого житла на ім’я Кривонос О.М. не придбано, неповнолітня була позбавлена права власності на нерухоме майно, чим порушені вимоги ст. 41 Конституції України. На початку розгляду справи до суду звернувся представник Уповноваженого (далі – представник) з клопотанням про допуск його до участі у справі замість Уповноваженого та пред’явив своє службове посвідчення. Суд відмовив у задоволенні заявленого клопотання, оскільки на підтвердження своїх повноважень представник не надав нотаріально посвідченої довіреності від імені піклувальника неповнолітньої – Зарудної О.О. Після надання відповідної довіреності представник узяв участь у справі, при розгляді якої між ним і відповідачем була укладена мирова угода. У зв’язку з цим суд постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте форми та підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також його процесуальні права та обов’язки в цивільному процесі.

 

47. У лютому 2011 р. Севастопольська правозахисна організація споживачів “Об’єднання громадян “Захист” (далі – об’єднання громадян “Захист”) в інтересах Кожуха П.С. звернулася до суду з позовом до приватного торгово-промислового підприємства “Сінгл” (далі – підприємство “Сінгл”) про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля, стягнення збитків, неустойки та відшкодування моральної шкоди. Ухвалою місцевого суду Гагарінського району м. Севастополя у відкритті провадження у справі відмовлено, оскільки заява не підлягає роз-гляду в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2.
ст. 122 ЦПК). Постановляючи таку ухвалу, суд першої інстанції виходив з того, що об’єднання громадян “Захист” та підприємство “Сінгл” є юридичними особами, а тому спір між ними підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Ухвалою Апеляційного суду м. Севастополя ухвалу місцевого суду Гагарінського району м. Севастополя скасовано, а справу направлено для продовження її розгляду до суду першої інстанції. При новому розгляді справи суд першої інстанції вищезазначену позовну заяву залишив без розгляду на підставі того, що об’єднання громадян “Захист” немає повноважень на ведення справи, адже воно не надало довіреності на підтвердження права представляти в суді інтереси позивача.

Дайте правову оцінку діям судів першої та апеляційної інстанцій.

 

48. Сергєєв А.К. звернувся з позовом до Чушкової Н.П. про усунення перешкод у вихованні та встановлення порядку спілкування з дитиною. Просив зобов’язати відповідачку надавати можливість спілкуватися з сином і спільно проживати з ним у дні канікул з 29 грудня до 8 січня та з 1 червня до 25 серпня кожного року. У судовому засіданні позивач свої вимоги
підтримав, відповідачка в судове засідання не з’явилася, хоча про час та місце розгляду справи належним чином та своєчасно їй було повідомлено, пояснень причин неявки до суду не надала. Представник органу опіки та піклування районної адміністрації міської ради вважала за доцільне позов задовольнити з
відповідним висновком. Беручи до уваги те, що від відповідачки до суду не надійшли письмові заперечення проти позову, представник органу опіки та піклування від її імені та в інтересах дитини сама визнала позов. Враховуючи, що визнання позову не суперечить закону, не порушує права, свободи чи
інтереси інших осіб, суд відповідно до ст. 174 ЦПК України
ухвалив рішення про задоволення позову.

Чи правомірні дії суду? Визначте форму участі та повноваження представника органу опіки та піклування у даній справі.

 

49. Морозова Т.В. звернулася до суду з позовом до Морозова П.І. про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. Посилалася на те, що Морозов П.І. є батьком повнолітнього Морозова А.П., який є студентом 2 курсу Херсонського економіко-правового коледжу з 1 вересня 2006 р. і потребує матеріальної допомоги, але відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. У зв’язку з цим Морозова Т.В. просила стягнути з відповідача на користь сина за весь час його навчання в коледжі аліменти в розмірі, визначеному судом, та залежно від доходу відповідача. Суд, виходячи з того, що Морозов А.П. є повнолітньою особою, а його мати, Морозова Т.В., не надала документів, що посвідчують її повноваження як представника, відповідно до положень п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК постановив ухвалу про повернення позовної заяви, оскільки вона подана особою, яка не має повноважень на ведення справи.

Дайте правову оцінку діям суду. Чи може Морозова Т.В. звернутися до суду з таким позовом? Якщо так, то визначте, які процесуальні права вона має і які обов’язки несе у цій справі.

 

Тема 9. Представництво в суді

Питання для обговорення

1. Поняття представництва у цивільному судочинстві.

2. Види представництва у цивільному судочинстві.

3. Процесуальне становище судового представника.

4. Повноваження представника в суді.

Завдання

50. Савченко М.А. доручила адвокату подати до суду від її імені заяву про усиновлення дитини та представляти її інтереси в суді. Заява за підписом представника була подана до суду. До заяви була додана нотаріально посвідчена довіреність, що підтверджувала повноваження представника на ведення в суді від імені С. справи про усиновлення. Суд прийняв заяву та відкрив провадження у справі.

У судовому засіданні представник органу опіки та піклування, який брав участь у розгляді справи, заперечував проти участі у справі представника Савченко М.А., посилаючись на
ч. 1 ст.38 ЦПК. Суд відхилив це клопотання, пояснивши, що заявники та заінтересовані особи в справах окремого провадження можуть брати участь особисто або через представника у будь-який справі, в тому числі у справи про усиновлення.

З метою забезпечення тайни усиновлення представником заявника було заявлено клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Суд відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що це не входить до повноважень представника. Справа була розглянута у відкритому судовому засіданні з ухваленням рішення про задоволення заявленої вимоги щодо усиновлення дитини.

Чи відповідають дії суду закону? Зазначте учасників цивільного процесу, які мають право брати участь у справі особисто або через представника. При розгляді яких справ та на яких стадіях цивільного процесу може брати участь представник?

51. Левченко Т.П. пред’явила позов до Ніколаєва А.А. про усунення перешкод у користуванні будинком, зазначивши, що за рішенням суду, яке набрало законної сили, вона має право власності на 1/2 частку будинку, але відповідач чинить їй перешкоди в користуванні ним. У судовому засіданні Левченко Т.П. заявила, що ведення справи доручає сімнадцятирічному сину, пояснивши, що він займається підприємницькою діяльністю. У порядку, встановленому законом, він зареєстрований як підприємець і на підставі цього набув повної цивільної дієздатності та може представляти її інтереси в суді.

Суд відмовив у задоволенні заявленого позивачем клопотання, мотивуючи це тим, що син Левченко Т.П. є неповнолітнім, тому не може бути представником у суді, незважаючи на те, що він набув у встановленому законом порядку повної цивільної дієздатності; крім того, на підтвердження повноважень представника має бути надана до суду нотаріально посвідчена довіреність. Суд також зазначив, що надання представникові повноважень за усною заявою під час судового засідання законом не передбачено, а документом, що посвідчує повноваження представника в суді, є тільки нотаріально посвідчена довіреність на ведення справи.

Дайте правову оцінку діям суду. Хто може бути представником у цивільному судочинстві? Хто не може бути представником у цивільному судочинстві? Визначте вид представництва, порядок вступу представника у процес та порядок посвідчення його повноважень.

 

52.Вапнярчук С.К. звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Вояж” про розірвання договору оренди транспортного засобу, пославшись на порушення відповідачем умов договору. ТОВ, у свою чергу, звернулось із зустрічним позовом про визнання зазначеного договору недійсним, мотивуючи це тим, що договір укладено з порушенням вимог закону. Під час розгляду справи представник відповідача Фоменко О.О. відмовився від зустрічного позову, пояснивши, що має право здійснювати всі процесуальної дії без спеціального оформлення повноважень, оскільки працює у ТОВ “Вояж” юристом. Суд не прийняв відмови представника відповідача від зустрічного позову на підставі того, що право на здійснення такої процесуальної дії, як відмова від позову, має бути зазначено у нотаріально посвідченій довіреності.

Чи правильно діяв суд? Визначте вид представництва, підстави його виникнення, обсяг повноважень представника та порядок їх посвідчення.

53.Петренко М.М. звернувся до суду з позовом до ТОВ “Будпроект” про відшкодування завданих збитків у зв’язку з невиконанням обов’язків за договором будівельного підряду. У судовому засіданні голова правління ТОВ “Будпроект” повністю визнав заявлені позовні вимоги. Суд відклав розгляд справи через те, що голова правління діяв у процесі не на підставі довіреності, а лише документа, що посвідчує його службове становище, тому неможливо дійти висновку, чи був він уповноважений на вчинення від імені відповідача такої процесуальної дії, як визнання позову. З’ясування цих обставин має істотне значення для правильного вирішення справи.

Чи правомірні дії суду? Які особливості представництва в суді юридичних осіб? Визначте документи, якими посвідчуються повноваження представників юридичних осіб.

54. Дорошенко М.Т. звернулася до суду з позовом до Рівліна С.К. в інтересах своїх дітей про визнання недійсними заповіту, свідоцтва про право на спадкування 1/4 частини будинку та про визнання права власності на цю частину будинку за її сином та донькою. В обґрунтування позовних вимог Дорошенко М.Т. посилалася на те, що батьком її дітей заповіт було складено на користь сторонньої особи, у стані, коли він не розумів значення своїх дій. Вона також пояснила, що її повнолітні діти, в інтересах яких заявлено позов, є інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву, відкрив провадження у справі та допустив Дорошенко М.Т. до участі у справі як законного представника її дітей.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте вид представництва в даному випадку та дайте його правову характеристику. Права та інтереси яких осіб захищають у суді законні представники? Хто може бути законним представником у суді? Визначте обсяг повноважень законного представника в цивільному судочинстві.

 

55. Авдєєв Н.Н. звернувся з позовом до Авдєєвой С.А. та Кротова Н.О. про визнання договору купівлі-продажу 1/2 частини будинку недійсним.

У судовому засіданні встановлено, що Авдєєв Н.Н. та Авдєєва С.А. є співвласниками спірного будинку. Авдєєва С.А. продала свою частину будинку Кротову Н.О. Позивач на час укладання зазначеного договору купівлі-продажу перебував у лікарні і не був повідомлений про продаж Авдєєвою С.А. належної їй частини будинку, через що він не міг скористуватися переважним правом на її купівлю. У судовому засіданні також встановлено, що за заявою психіатричного закладу, де Авдєєв Н.Н. перебував на лікуванні, судом була розглянута справа та ухвалене рішення про обмеження його в цивільній дієздатності, яке набуло законної сили до його звернення до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу 1/2 частини будинку недійсним.

Суд, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, зупинив провадження у справі на підставі п.5 ст.201 ЦПК до призначення та залучення до участі у справі в порядку, встановленому законом, представника Авдєєва Н.Н.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте підстави та порядок призначення законного представника судом.

Тема 10. Особи, що сприяють здійсненню

Правосуддя

(для самостійного вивчення)

 

1. Правове становище свідка в цивільному процесі.

2. Правове становище експерта в цивільному процесі.

3. Правове становище спеціаліста в цивільному процесі.

4. Правове становище перекладача в цивільному процесі.

5. Правове становище особи, яка надає правову допомогу, в цивільному процесі.

 

Список літератури за темою

 

Бичкова С. Спеціаліст як новий учасник цивільного процесу / С. Бичкова // Підприємництво, госп-во і право. –
2006. – № 10.

Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста (порівняльно-правовий аспект) / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – № 5.

Глушкова Д. Г. Правовий режим результатів діяльності спеціаліста в цівільному судочинстві / Д. Г. Глушкова // Матеріали VII звіт. наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників, курсантів і студентів Крим. юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ: у 2-х ч. – Ч. 1. – Сімф.: Ельніо, 2005.

Глушкова Д. Г. Співвідношення понять “спеціаліст” та “судовий експерт” за новим процесуальним законодавством України / Д. Г. Глушкова // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Вип. 30. – 2005.

Глушкова Д. Г. Процесуальні права спеціаліста як суб’єк-та цивільного судочинства / Д. Г. Глушкова // Пробл. цивіл. права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Дорошенко О. Ф. Межі компетенції судового експерта у цивільному процесі з розгляду спорів, пов’язаних із порушенням прав інтелект. власності / О. Ф. Дорошенко // Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2009. – Вип. 1.

Земцова І. О. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи / І. О. Земцова // Судова експертиза об’єктів інтелект. власності: теорія і практика. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2009.

Лазько О. М. Відповідальність свідка – гарантія здійснення ним громадянського обов’язку / О. М. Лазько // Вісн. Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 3/1(45).

Лемик Р. Консультація спеціаліста як одна з форм застосування спеціальних знань за новим Цивільним процесуальним кодексом / Р. Лемик // Пробл. державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007 р.). – Л.: Львів. держ. ун-т, 2007.

Сліпченко О. І. Висновки експертів в справах про компенсацію моральної шкоди / О. І. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Трофименко Н. С. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста в цивільному судочинстві / Н. С. Трофименко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х.: Право, 2007. – Вип. 7.

Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справі щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / М. Ясинюк // Право України. – 2010. – № 3.

 

Тема11. Цивільні процесуальні правовідносини

(колоквіум)

Питання для обговорення

1. Поняття та сутність цивільних процесуальних правовідносин як правової форми цивільного процесу.

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

 

 

Список літератури за темою

 

Комаров В. В. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти / В. В. Комаров, П. І. Радченко. – К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти, 1991.

Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков,
В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Ясинок М. М. Цивільні процесуальні правовідносини та їх особливості в цивільному процесуальному праві України. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті професора О. А. Пушкіна] (22 трав. 2010 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 458 с. – С. 318-321.

 

 

Тема 12. Зловживання процесуальними правами

(для самостійного вивчення)

 

1. Зловживання процесуальними правами як наукова проблема.

2. Зловживання процесуальними правами.

3. Види зловживань процесуальними правами.

4. Протидія зловживанню процесуальними правами.

 

Список літератури за темою

 

Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии / В. О. Аболонин. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України. – 2008. – № 7. – С. 27-29.

Грегель Я. В. Злоупотребление сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, междунарожное частное право /
Я. В. Грегель. – Новосибирск: б. и., 2006.

Давидян С. Ю. Ускоренное судебное разбирательство как средство противодействия злоупотреблению процессуальными правами / С. Ю. Давидян, А. В. Юдин // Изв. высш. учеб. заведений: Правоведенье. – 2007. – № 1. – С. 129-136.

Забродський А. Зловживання правом як загальна тенденція процесу / А. Забродський // Юрид. радник. – 2006. – № 5. – С. 26-27.

Кройтор В. А. Проблеми протидії зловживання правами учасників процесу / В. А. Кройтор // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 37-40.

Коломиец Е. Борьба с процессуальными диверсиями.
О способах противодействия тактики затягивания судебного процесса / Е. Коломиец // Юрид. практика. – № 34. – 2008. – С. 15.

Коваль А. Процессуальные “диверсии” в хозсуде. О способах преднамеренного затягивания судебного разбирательства в хозяйственном суде / А. Коваль // Юрид. практика. – № 36. – 2008. – С. 12-14.

Лукіна І. М. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі України / І. М. Лукіна // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна] (22 трав. 2010 р.). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 361-364.

Приходько А. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах: процессуальные средства и судебное реагирование / А. Приходько // Хоз-во и право. – 2006. – № 5. –
С. 66-80.

Шевель О. “Процесуальні диверсії” у суді. Актуальні питання зловживань правом у господарському судочинстві: [інтерв’ю з суддею Харк. апеляц. госп. суду О. Шевель / розмову вела О. Шестаковська] / О. Шевель // Юрид. практика. Судовий вип. – 2010. – 4 (29 квіт.). – С.8.

Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / А. В. Юдин. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.

Ястембовська С. В. Зловживання правом в цивільному процесі як особливий вид неправового діяння / С. В. Ястембовська // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези III міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, 2008. – С. 226-228.

 

 

Тема 13. Процесуальні строки

(для самостійного вивчення)

1. Поняття процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків

3. Продовження та поновлення процесуальних строків.

4. Службові строки.

 

Завдання

 

56.Ухвалою апеляційного суду від 5 грудня 2010 р. апеляційна скарга Чайки залишена без руху, заявнику надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги. У поданій уточненій апеляційній скарзі вказівки суду виконані частково. При цьому Чайка просить звільнити його від сплати судового збору з посиланням на п. 10 ст. 4 Декрету КМ України “Про державне мито”.

Розглянувши зазначене клопотання, суд дійшов висновку, що підстав для звільнення Чайки О.Я. від сплати судового збору за оскарження рішення суду немає, тому що це не передбачено ст. 82 ЦПК. Суд може звільнити лише від сплати витрат, пов’язаних з розглядом справи, а не від сплати судового збору. Зазначене питання відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування за місцем району, куди сплачується судовий збір.

З урахуванням того, що Чайці відмовляється в клопотанні про звільнення від сплати судового збору, апеляційний суд продовжує строк для усунення недоліків його апеляційної скарги щодо сплати судового збору, про що зазначено в ухвалі від 5грудня 2010 р.

Чи правильні дії суду? Які підстави та порядок продовження процесуальних строків?

57. У березні 2006 р. Домикальщенко звернувся в суд із позовом до Калінічної про визнання договору дарування частини будинку недійсним. Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 23 квітня 2010 р. у задоволені позову відмовленою. 3 травня 2010 р. Домикальщенко подав апеляційну скаргу на рішення суду. Ухвалою Апеляційного суду Харківської області апеляційна скарга Домикальщенка на зазначене рішення суду залишена без розгляду з посиланням на те, що скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження.

Чи правильні дії апеляційного суду? Які правила перебігу процесуальних строків ?

58.Ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2010 р. апеляційну скаргу Дудка залишено без руху у зв’язку з необхідністю усунути недоліки апеляційної скарги, а саме сплатити витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в повному розмірі, і надано строк для усунення зазначених недоліків до 10 лютого 2010 р. У зв’язку з тим, що недоліки апеляційної скарги Дудком усунуті не були й відомості про отримання ним ухвали судді апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2010 р. відсутні, ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 11 лютого 2010 р. продовжено Дудку строк для усунення недоліків до 25 лютого 2010 р.

Чи правильні дії судді Апеляційного суду Харківської області? Який порядок продовження процесуальних строків?

Тема 14. Судові витрати

(для самостійного вивчення)

1. Поняття і види судових витрат.

2. Судовий збір.

3. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

4. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи.

Завдання

59. Петров В.К. звернувся до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою до ВАТ “Звента” про витребування майна – житлового будинку, що є предметом договору оренди, внаслідок невиконання відповідачем його обов’язку передати вказане майно орендареві (позивачу). ВАТ “Звента” під час попереднього судового засідання пред’явило до Петрова В.К. зустрічний позов, який був прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом, про дострокове розірвання договору оренди у зв’язку з недоотриманням від орендаря орендної плати.

Як третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, під час попереднього судового засідання у справу вступило ПП “Агроімпорт” з позовною заявою про визнання права власності на спірний житловий будинок, а також про визнання недійсним договору оренди, що був укладений між Петровим В.К. та ВАТ “Звента”.

Визначте ціну кожного позову та розмір судових витрат, які мають сплатити особи, які беруть участь у справі, якщо строк договору оренди становить три роки, розмір орендної плати – 1200 грн на місяць, вартість житлового будинку – 590000 грн.

 

60. Зеньков П.К. звернувся до суду із позовом до Севастопольської філії відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, мотивуючи це тим, що наказом від 11 січня 2011 р. № 23 його безпідставно звільнено з посади начальника 2-го відділу згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП – у зв’язку з невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Суддя Ленінського районного суду м. Севастополя залишив позовну заяву Зенькова П.К. без руху, мотивуючи це тим, що позивачем не сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, й надав Зенькову П.К. строк для усунення недоліків.

Чи правомірні дії судді Ленінського районного суду
м. Севастополя? У якому розмірі та порядку сплачуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? Яким чином має діяти Зеньков П.К.?

61. Грибачов Г.О. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовною заявою до тролейбусного депо № 3, профспілкового комітету тролейбусного депо № 3, Харківського комунального підприємства “Міськелектротранс” про визнання потерпілим від неправомірних дій відповідачів, від-шкодування матеріальної та моральної шкоди та стягнення заробітної плати. До позовної заяви Грибачов Г.О. додав клопотання про відстрочення від сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова залишив позовну заяву Грибачова Г.О. без руху, надавши строк для сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. У подальшому позовна заява Грибачова Г.О. була визнана неподаною й повернута позивачеві, оскільки останній не надав суду платіжних документів.

Чи правомірні дії судді? У яких випадках суддя може відстрочити чи розстрочити сплату судових витрат, зменшити їх розмір чи звільнити від їх сплати?

62. Андрєєва А.П. звернулася з позовом до Жовтневого районного суду м. Харкова про стягнення 2000 грн з її брата Шаповала М.П. Під час судового засідання позивачка звернулася з проханням про повернення їй позовної заяви внаслідок
відмови від позову.

Вирішуючи питання про закриття провадження у справі, суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ухвалою повернув Андрєєвій сплачені нею судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Чи правомірні дії судді в частині повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? У яких випадках суддя виносить ухвалу про повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?

 

63. Лук’янов М.П. звернувся до суду з позовом до Мирова В.І. про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 25000 грн і моральної шкоди в розмірі 5000 грн. Позовні вимоги Лук’янова М.П. були задоволені частково. З Мирова В.І. стягнуто 15000 грн матеріальної шкоди. В іншій частині суд відмовив у задоволенні позову.

Визначте розмір судових витрат у цій справі. Яким чином мають розподілятися судові витрати між сторонами? Яке рішення в частині судових витрат має прийняти суд, якщо Лук’янов надасть договір, відповідно до якого витрати на правову допомогу представника будуть становити 3000 грн.

64. Короленко М.В. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з позовною заявою про поновлення на посаді секретаря ТОВ “Ягідка”, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в розмірі 2534 грн та відшкодування моральної шкоди в розмірі 2000 грн. При проведенні попереднього судового засідання сторони надали суду письмову мирову угоду, за умовами якої відповідач змінює позивачці дату та формулювання звільнення на – “звільнена за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України” і виплачує їй компенсацію моральної шкоди в розмірі 1500 грн. Позивач відмовляється від позовних вимог про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу і відшкодування моральної шкоди.

Яким чином мають бути розподілені судові витрати між сторонами?

Тема15. Заходи процесуального примусу

(для самостійного вивчення)

1. Поняття процесуального примусу.

2. Види заходів процесуального примусу.

3. Підстави застосування заходів процесуального примусу.

4. Відшкодування майнових збитків.

 

Список літератури за темою

 

Гальперин М. Л. Ответственность в гражданском судо-
производстве: актуальные вопросы теории и процессуальной политики: моногр. / М. Л. Гальперин. – М.: Волтерс Клувер, 2011.

Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності / М. Гетманцев // Юрид. Україна. – 2011. – № 5.

Зайцев И. М. Гражданская процессуальная ответственность / И. М. Зайцев // Государство и право. – 1999. – № 7.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / В. В. Комаров; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Рожнов О. В. Правова природа заходів процесуального примусу / О. В. Рожнов // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Чечина Н. А. Об уголовно-процесуальной и гражданской процессуальной ответственности / Н. А. Чечина,
П. С. Элькин // Сов. государство и право. – 1973.

Штефан М. И. Гражданская процессуальная ответственность / М. И. Штефан // Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – Киев, 1988.

Норхин Д. Т. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве / Д. Т. Норхин. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

 

 

Тема16. Доказування та докази в цивільному

Процесі

Питання для обговорення

1. Поняття та мета судового доказування.

2. Поняття судових доказів.

3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування.

4. Належність доказів і допустимість доказів.

5. Оцінка судових доказів.

6. Окремі засоби доказування.

 

Завдання

 

65. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про стягнення 5000 грн – вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недостача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а через те, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилася в коридорі; шафи з книгами погано зачинялись, нерідко, приходячи на роботу, бачив їх відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.

Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 5000 грн.

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі?

 

66. Лещенко подала позов на Власову про виселення її через неможливість сумісного проживання. Позивачка вказала, що відповідачка систематично ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх пояснень Лещенко просила викликати свідками Нілову і Баранову, сусідок по квартирі, і подала характеристику, в якій зазначалося, що позивачка є добросовісною працівницею.

Відповідачка Власова подала суду довідку про те, що хвора на гіпертонію, довідку з місця роботи, що вона виконує виробничий план, але створює в колективі конфліктні ситуації.

Які факти мусить довести кожна сторона? Чи є в даному випадку доказові факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби доказування можуть бути використані в даній справі?

67. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення
боргу в сумі 12000 грн за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молюта, Сердюка, Нечитайла, які були присутні при укладанні договору позики і підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї жінки Смирнової повернув борг, але розписку в позивача не витребував.

Визначте, які факти входять до предмета доказування по цій справі. Вирішіть питання про належність і допустимість доказів у даній справі.

68. Подаючи позов про поділ майна, Петін просив суд: 1) негайно допитати свідка Косенка, який знаходився в лікарні у тяжкому стані; 2) розшукати грошовий вклад відповідачки в банках м. Харкова; 3) накласти арешт на кореспонденцію, що надходить на поштамт на ім’я відповідачки, тому що вона одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати можливості виграти процес.

Як повинен діяти суддя? Викладіть підстави, засоби, порядок забезпечення доказів?

 

69. Дзержинським районним судом м. Харкова розглядалась справа за позовом Самолова до Зайцева про стягнення
20 000 грн за договором позики. У судовому засіданні Зайцев позову не визнав та пояснив суду, що між ним та позивачем договору позики ніколи не укладалось і що гроші він від позивача не отримував.

На підтвердження своїх позовних вимог Самолов заявив клопотання, в якому просив заслухати в судовому засіданні таємно зроблений ним аудіозапис, із змісту якого можна зробити висновок про наявність договору позики і те, що Зайцев визнавав наявність боргу. Відповідач та його представник проти задоволення клопотання заперечував.

Розглянувши клопотання і заперечення відповідача та його представника, суд у задоволенні клопотання відмовив.

Чи правильні дії суду?

70.У грудні 2005 р. Розумна пред’явила в інтересах неповнолітньої дочки М. позов до В. та О.І. про встановлення факту батьківства, визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину та визнання права власності на 1/3 спадкового майна.

Позивачка зазначала, що з 1999 р. перебувала у фактичних шлюбних відносинах з О., батьком відповідачів, від якого в неї 20 серпня 2000 р. народилась дочка М. Після смерті О., яка сталася 8 березня 2004 р., відкрилася спадщина. Свідоцтво про право на неї було видано дітям померлого – В. та О.І. – на 1/2 майна кожному.

Оскільки О. не записаний батьком її дочки, яка також має право на спадщину, Р. просила задовольнити позов.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, місцевий суд виходив з того, що Р.Д., який записаний батьком М. у свідоцтві про її народження, в судовому засіданні визнав, що фактично її батьком є покійний О.

Чи правильні дію суду? Чи може вимога про встановлення факту батьківства бути задоволена за наявності
неспростованого запису про батьківство іншої особи?

 

71. У серпні 2010 р. Данилов звернувся в суд із позовом до Зарубіна про визнання договору купівлі-продажу автомобіля дійсним та визнання права власності на цей автомобіль. Позивач зазначав, що в липні 2009 р. він уклав із Зарубіним угоду, згідно з якою відповідач передав йому за генеральною довіреністю автомобіль “Фольксваген-Гольф”, а він, Данилов, у присутності свідків – гроші в сумі, еквівалентній 15 тис. доларів США.

Договір купівлі-продажу вони нотаріально не посвідчували, вважаючи, що достатньо генеральної довіреності, проте, коли влітку 2010 р. виник конфлікт, відповідач анулював довіреність, у зв’язку з чим у нього, Данилова, вилучили спірний автомобіль. Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив суд задовольнити заявлені вимоги.

Ухвалюючи рішення про задоволення позову, місцевий суд на обґрунтування висновку про те, що між сторонами
фактично був укладений договір купівлі-продажу автомобіля, послався на генеральну довіреність і показання свідків – Гусіна, Сороніна та Міняйло, у присутності яких передавалися гроші.

Визначте, які факти входять до предмета доказування по справі. Вирішіть питання про допустимість доказів у даній справі.

72. У квітні 2010 р. Рижик звернувся в суд із позовом до КП “Ремонтно-будівельне управління по благоустрою міста” про відшкодування шкоди, зазначаючи, що з вини Курченка, який керував автомобілем відповідача, сталася ДТП, в якій було по-шкоджено його автомобіль ВАЗ-21011. За висновком товарознавчої експертизи йому заподіяно шкоду в розмірі 2 тис. 136 грн.

Рішенням Бабушкінського міського суду м. Дніпропетровська позов Рижика задоволено. Ухвалено стягнути на його користь зі згаданого підприємства 2 тис. 136 грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог Рижика, суд виходив із того, що ДТП, унаслідок якої відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ-21011 під керуванням позивача та ЗІЛ-130 під керуванням водія Попова, сталася з вини водія Курченка, який керував автомобілем ГАЗ-52, що належить відповідачу, і яка підтверджується матеріалами органів ДАІ, які є безспірними доказами вини відповідача.

Чи правильні дії суду? Чи мають преюдиціальне значення матеріали органів ДАІ?

73.Ухвалюючи рішення про визнання недійсним іпотечного договору за позовом Старченка до АКБ “Укрсоцбанк”, суд виходив з того, що оспорюванний договір укладений без належної згоди іншого члена подружжя та стосовно майна, яке перебуває у спільній сумісній власності.

Судом встановлено, що шлюб між Старченком та Бондар зареєстровано 3 листопада 2006 р. Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 липня 2009 р., яке набрало законної сили, встановлено факт проживання однією сім’єю без шлюбу Старченка та Бондар у період з лютого 2006 р. до 3 листопада 2006 р. 12 квітня 2006 р. між Бондар та АКБ “Укрсоцбанк” укладено договір кредиту та іпотечний договір, предметом якого є нерухоме майно.

Керуючись ст. 61 ЦПК України, суд виходив із того, що зазначене вище рішення має преюдиціальне значення для визнання майна, яке є предметом іпотеки, спільною сумісною власністю Старченка та Бондар.

Чи правильні дії суду?

Тема 17. Позов

Питання для обговорення

1. Поняття позову та його елементи.

2. Види позовів.

3. Зміна позову.

4. Захист відповідача проти позову.

5. Забезпечення позову.

Завдання

74. Ципко М.В., яка мешкає в м. Куп’янську, звернулась до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області з позовом до Уральського С.О., який мешкає у м. Харкові, з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У позовній заяві вона вказала, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулась у м. Харкові, у здійсненні якої винним було визнано Уральського С.О., але який був звільнений від покарання у зв’язку з амністією, загинула її дочка.

Свої позовні вимоги Ципко М.В. мотивувала тим, що вона понесла витрати на поховання дочки та що їй було завдано моральних страждань.

Чи може бути об’єднано ці дві вимоги в одній позовній заяві? Дайте нормативне обґрунтування свого висновку.

75. Бондаренко В.Г. працювала поваром-бригадиром їдальні, з нею була укладена угода про повну матеріальну відповідальність. Наказом завідуючого їдальнею вона була звільнена з роботи у зв’язку з утратою довіри.

Не погоджуючись зі звільненням, Бондаренко В.Г. звернулася до суду з позовом про зміну формулювання причини звільнення. Під час розгляду справи в судовому засіданні позивачка подала до суду письмову заяву про зміну позовних вимог та просила поновити її на роботі і стягнути з відповідача заробітну платню за час вимушеного прогулу.

Як повинен діяти суд в даній процесуальній ситуації? Визначте предмет та підставу позову по даній справі.

76. Василенко К.А. звернувся в суд з позовом, в якому просив визнати за ним право на користування житловим приміщенням – кімнатою розміром 25,8 кв.м, пославшись на те, що він був засуджений до позбавлення волі на термін шість місяців. У травні 2010 р. звільнився з місць позбавлення волі після відбування покарання. Київський райвиконком м. Харкова не дозволив йому оселитися в кімнаті і надав її Петренку А.В.

На думку Василенка К.А., він не втратив права на користування житловим приміщенням, тому просив визнати недійсним ордер, виданий Петренку А.В. Суд провадження по справі закрив з тих підстав, що заява Василенка К.А. не підлягає роз-гляду в порядку цивільного судочинства, оскільки його вимоги спрямовані на відновлення реєстрації, в чому йому відмовлено органами міліції, а такі вимоги підлягають розгляду в адміністративному суді.

Чи відповідають дії суду чинному законодавству? Дайте мотивований висновок щодо даної процесуальної ситуації.

77. До Червонозаводського районного суду м. Харкова звернулася Балаш Р.І. з позовом до ФОП Колізуб Н.В. з позовом про захист прав споживача. Свої позовні вимоги позивачка обгрунтувала тим, що вона придбала у відповідача меблі на загальну суму 2600 грн. У зв’язку з тим, що меблі мають суттєві недоліки, які не можна усунути, позивачка просила суд розірвати договір купівлі-продажу між нею та відповідачем, стягнути з відповідача вартість меблів у розмірі 2600 грн та моральну шкоду в розмірі 1000 грн.

Своєю ухвалою суд відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, що позивачка не може звертатися з позовною заявою, яка містить декілька вимог, тому її заява не може бути розглянута в порядку цивільного судочинства.

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте аналіз зазначеній процесуальній ситуації.

78.У жовтні 2010 р. Борисенко М.Ю. звернувся до суду з позовом до Павлова В.В. про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 14 січня 2009 р. Позивач послався на те, що згідно з цим договором він продав Павлову В.В. прості іменні акції ВАТ “Вінницький завод тракторних агрегатів” у
кількості 780 шт номінальною вартістю 0,25 грн на суму 195 тис. 203 грн за ціною 1 млн 561 тис. 626 грн. Додатковою угодою від 16 січня 2009 р. суму договору збільшено до 5 млн 300 тис. грн. Після укладення угоди йому зробили більш вигідну пропозицію продажу акцій, внаслідок чого істотно змінились умови договору, і 11 березня 2009 р. було укладено новий договір купівлі-продажу зазначених акцій – із Зінченком П.К. Проте відповідач відмовився підтвердити факт розірвання з ним договору та використовує акції у своїх інтересах. У зв’язку з цим позивач просив розірвати договір купівлі-продажу від 14 січня 2009 р.

Павлов В.В. звернувся до суду із зустрічним позовом до Борисенка М.Ю. і Зінченка П.К., третя особа – ТОВ “Партнер-реєстр”, у якому просив зобов’язати Борисенка М.Ю. прийняти від нього гроші в рахунок оплати проданих йому простих іменних акцій ВАТ у кількості 80 тис. 813 шт номінальною вартістю 0, 25 грн; передати йому ці акції; визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 11 березня 2009 р.; зобов’язати реєстратора ТОВ внести зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ, здійснивши переведення простих іменних акцій ВАТ, які випущені в документальній формі, з особистого рахунку Зінченка П.К. на особистий рахунок Борисенка М.Ю. На обґрунтування позовних вимог Пав-
лов В.В. зазначив, що 14 січня 2009 р. він уклав із Борисен-
ком М.Ю. у належній формі договір купівлі-продажу акцій, право власності на які в останнього виникне в майбутньому, та провів часткову оплату. Проте Борисенко М.Ю., на порушення умов договору та вимог законодавства, 11 березня 2009 р. уклав новий договір купівлі-продажу цих акцій із Зінченком П.К.

Суд прийняв зустрічний позов, вказуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов’язані.

Чи правильні дії суду? Визначте та дайте характеристику процесуальним умовам, підставам та наслідкам при-йняття зустрічного позову. Яким вимогам повинен відповідати зустрічний позов?

79. Христенко Н.С. склала заповіт на належне їй майно сестрі Бойченко О.С. та брату Леонідову В.С.

Бойченко О.С. пред’явила в суді позов до Леонідова В.С. щодо розділу майна, посилаючись на те, що відповідач відмовився це зробити в добровільному порядку, а частину речей продав або передав своїй дочці.

За заявою позивачки районний суд в порядку забезпечення пред’явленого позову наклав арешт на спадкове майно та на автомобіль “Жигулі”, який належить відповідачу.

Леонідов В.С. звернувся до суду з заявою щодо скасування забезпечення позову в частині накладення арешту на автомобіль, зазначивши, що через тривалий характер судового процесу він не має можливості користуватися автомобілем, який потрібен йому за станом здоров’я та віком. Арешт автомобіля обмежує також його права як власника. Суд прийняв ухвалу про задоволення заяви Леонідова В.С.

Чи відповідає рішення суду чинному законодавству? Зазначте підстави та види забезпечення позову?

 

 

Тема18. Пред’явлення позову. Відкриття

Провадження у справі

Питання для обговорення

1. Право на звернення до суду за судовим захистом.

2. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення.

3. Вимоги закону щодо форми та змісту позовної заяви.

4. Процесуальні наслідки звернення до суду з позовною заявою, яка не відповідає вимогам закону.

5. Повернення позовної заяви.

6. Підстави відмови у відкритті провадження у справі.

7. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

Завдання

 

80. У січні 2010 р. Єремеєв О.П. звернувся до суду з позовом до голови Ради суддів про відшкодування моральної шкоди за приниження його честі та гідності, заподіяної відповіддю на його звернення щодо розгляду з порушенням вимог процесуального законодавства одним із місцевих судів цивільної справи за його участю.

У позовній заяві Єремеєв О.П. зазначав, що відповідь голови ради суддів містить недостовірну та неперевірену інфор-
мацію щодо обставин та причин неодноразових перерв у справі, просив стягнути 5000 грн компенсації моральної шкоди.

Ухвалою судді районного суду від 22 січня 2010 р. позовна заява Єремеєва О.П. як така, що не відповідає вимогам
ст. 119, 120 ЦПК України, залишена без руху та до 27 січня 2010 р. позивачеві надано строк для усунення недоліків. У цій ухвалі зазначалося, що із змісту позовної заяви вбачається, що Єремеєв не зазначив, у чому саме полягає моральна шкода та якими саме неправомірними діями або бездіяльністю голови Ради суддів області заподіяна позивачеві така шкода.

Ухвалою від 30 січня 2010 р. позовна заява Єремеєва О.П. відповідно до положень ст. 121 ЦПК України повернута позивачеві.

Проаналізуйте дії суду. Які мають настати процесуальні наслідки звернення до судузпозовною заявою, яка не відповідає вимогам закону?

81. Підченко Г.А. звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовом до ВАТ “Харківський завод тракторних двигунів” про стягнення заборгованості по заробітній платі, компенсації за затримку розрахунків та стягнення моральної шкоди. При вирішенні питання щодо відкриття провадження у справі суддею була постановлена ухвала про залишення позовної заяви без руху та надано позивачці строк для усунення недоліків. В обґрунтування зазначеної ухвали судом покладено той факт, що позивачкою Підченко Г.А. не було додано до позовної заяви копій усіх документів для відповідача.

Чи правильні дії суду?

82. У серпні 2006 р. до Нововодолазького районного суду Харківської області від імені Кузьменської Н.П. з позовом до Кузьменської М.Г. про визнання її такою, що втратила право користування житловим приміщенням, звернувся адвокат С. При вирішенні питання про відкриття провадження у справі суддею було з’ясовано, що до позовної заяви не додано документа, що підтверджує повноваження представника Кузьменської Н.П. – адвоката С.

На цій підставі судом постановлено ухвалу про повернення позовної заяви.

Адвокат С. повторно звернувся до суду з тим самим позовом, додавши до нього ордер, який видано адвокатським об’єднанням. Суд відмовив у відкритті провадження у справі, посилаючись на те, що цивільне процесуальне законодавство не допускає повторного звернення до суду з тотожним позовом.

Проаналізуйте дії суду. Визначте та дайте характеристику підставам повернення позовної заяви.

 

83. Филипенко М.Г. подала позов до виконкому Олек-сандрійської міської ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею проживала з дочкою в гуртожитку, і міськвиконком не забезпечив її протягом шести місяців житлом, як це передбачено Законом України “Про судоустрій та статус суддів”. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.

Рішенням суду позов задоволено. В апеляційній скарзі Олександрійський міськвиконком просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.

Чи правомірні дії суду? Визначте та проаналізуйте підстави та наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

 

84. Кравченко С.К. звернулася до суду з позовом про стягнення з Кравченка М.В. коштів на утримання дітей: сина Олександра, народженого 10 березня 2000 р., і дочки Світлани, народженої 15 серпня 2006 р. Вона вказала, що у грудні 2006 р. Кравченко М.В. залишив сім’ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою,
заявляючи в листах про те, що в нього інша сім’я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком Олександра та Світлани вказаний відповідач, і довідку з будинкоуправління про те,
що діти живі і мешкають з нею за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 90, кв. 52.

Відповідач проживає у м. Харкові по пр-ту Московському, 252, кв. 125, працює на заводі “Світло шахтаря” токарем, його заробіток після відрахувань становить 1 100 грн.

Складіть позовну заяву від імені Кравченко С.К. про стягнення аліментів на дітей.

 

85. У березні 2009 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова звернулась Чуприна С.В. до Чуприни О.М. з позовом про поділ спільно нажитого майна.

При вирішенні питання щодо відкриття провадження у справі за зазначеним позовом судом з’ясовано, що відповідач Чуприна О.М. вже звертався раніше до Дзержинського районного суду м. Харкова до своєї колишньої дружини Чуприни С.В. з позовом про поділ спільно нажитого майна, але під час слухання справи від позову відмовився. Відмова від позову була прийнята судом, провадження у справі закрито. Ухвала про закриття провадження у справі набрала законної сили.

На підставі того, що є така, що набрала законної сили, ухвала суду про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову в спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, суддя постановив ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Чуприни С.В.

Чи правильно вчинив суд? Проаналізуйте зазначену процесуальну ситуацію.

Тема19. Провадження у справі до судового розгляду

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду.

2. Попереднє судове засідання та порядок його проведення.

3. Зміст і порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.

4. Призначення справи до судового розгляду.

5. Судові виклики і повідомлення.

Завдання

 

86. 20 вересня 2010 р. Ісаєва С.І. звернулася до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою про стягнення з Петрова В.М. заборгованості за договором позики. Суддя зазначеного суду, розглянувши позовну заяву, 25 вересня 2010 р. виніс ухвалу про відкриття провадження у справі, в якій призначив справу до розгляду на 15 жовтня 2010 р.

Чи правомірні дії судді? Яким чином повинен був діяти суддя після відкриття провадження у справі?

 

87. Для підготовки справи до судового розгляду суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова призначив попереднє судове засідання на 12 січня 2011 р. за позовом Зосимова В.І. до ВАТ “Укртелеком” про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Позивач, належним чином повідомлений про час та місце попереднього судового засідання, 12 січня 2011 р. не з’явився.

Суддя, поспілкувавшись з відповідачем, призначив повторне попереднє судове засідання на 31 січня 2011 р., на яке позивач знову не з’явився. У зв’язку з повторною неявкою належним чином повідомленого позивача суддя виніс ухвалу про залишення позовної заяви Зосимова В.І. без розгляду.

Оцініть дії судді.

88. 15 жовтня 2010 р. суддя Московського району м. Харкова відкрив провадження у справі за позовною заявою Прохорова В.А. до Прохорової Ж.В. про поділ спільно нажитого майна, призначивши попереднє судове засідання на 23 жовтня 2010 р. У попередньому судовому засіданні суддя переконав сторони закінчити спір, уклавши мирову угоду, та допоміг їм виробити його умови. Після цього він виніс ухвалу про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Чи правомірні дії судді? Чи входить до завдань провадження у справі до судового розгляду досягнення мирової угоди між сторонами?

 

89. Горошенко І.В. звернувся до суду з позовом до Павленка М.Р. про стягнення 1500 грн за договором позики, посилаючись на те, що в січні 2010 р. передав відповідачу вказані грошові кошти, які останній зобов’язаний був повернути до
31 грудня 2010 р. На підтвердження укладення договору позики та отримання грошових коштів відповідач надав Горошенку І.В. розписку. У зазначений в розписці строк Павленко М.Р. грошові кошти не повернув. У попередньому судовому засіданні відповідач позов визнав у повному обсязі.

Яке рішення має прийняти суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

90. Альошин В.К. звернувся до суду з позовною заявою про розірвання шлюбу з Альошиною В.П. Одержавши ухвалу про відкриття провадження у справі, Альошина В.П. пред’явила зустрічну позовну заяву про розподіл майна, у якій заявила клопотання про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на автомобіль ВАЗ-2108, що був придбаний подружжям під час шлюбу, мотивуючи це тим, що Альошин В.К. має намір подарувати зазначене майно своїм батькам.

Які дії має вчинити суддя під час підготовки справи до судового розгляду?

91. Сініцина М.М. пред’явила позов до Окішева А.П. про стягнення аліментів на їх доньку – Окішеву О.А. Під час попереднього судового засідання було з’ясовано, що Окі-
шев А.П. вже сплачує аліменти за рішенням суду на іншу дитину – Морозову М.А.

Яким чином має діяти суддя? Визначте склад осіб, які беруть участь у цій справі

 

92. У січні 2011 р. Голубцов В.А. пред’явив позов до ТОВ “Сігма-КС” про стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права, і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначав, що в період з травня до вересня 2010 р. створив літературний твір під назвою “Инноватика, как возможность “встать на ноги” в Украине”. У цей же час він працював у відповідача на посаді консультанта і оформив свій твір на виданому йому комп’ютері у вигляді електронної сторінки у своїй електронній папці, де він позначив загальноприйнятий авторський знак охорони свого твору. Оскільки на сервері підприємства доступ до його електронної папки мали й інші працівники, а також директор ТОВ, позивач вважав, що відповідач незаконно використав його твір при наданні ТОВ “Севморверфь” інформаційно-консультаційних послуг у вигляді звіту “Рекомендации по практическому применению законодательства Украины в области инновационной деятельности субъектами предпринимательской деятельности”, за що отримав винагороду в розмірі 53000 грн.

Суддя Дзержинського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про об’єднання вказаної справи зі справами за позовом Романова М.К. до ВАТ “НТІ ТТР” про стягнення авторської винагороди в розмірі 7000 грн, а також зі справою за його ж позовом до ТОВ “Сігма-КС” про стягнення відшкодування за час затримки у проведенні розрахунку при звільненні на підставі ст. 117 КЗпП.

Чи правомірні дії судді? У яких випадках суддя має право постановити ухвалу про об’єднання в одне провадження кількох позовів?

 

93. Арканова М.П. звернулася до суду з позовною заявою до Пєтухова Л.П. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою. Під час попереднього судового засідання було з’ясовано, що позивачу невідоме місце проживання відповідача, а позов пред’явлено за останнім відомим місцем проживання відповідача, де останній не мешкає.

Які дії мають вчинити позивач та суддя з метою належного повідомлення відповідача про час та місце судового засідання?

 

94. У березні 2010 р. Марков М.І. звернувся до суду з позовом до Волошина В.І., Волошина В.В., Волошиної В.О. про усунення перешкод у користуванні квартирою, вселення та визначення порядку користування квартирою. Під час проведення попереднього судового засідання спір не був врегульований до судового розгляду. Після закінчення підготовки справи до роз-гляду суддя призначив справу до розгляду.

Яким чином здійснюється призначення справи до роз-гляду? Протягом якого строку справа має бути призначена до розгляду? Складіть відповідний процесуальний документ про призначення справи до розгляду.

 

 

Тема 20. Судовий розгляд цивільних справ

Питання для обговорення

1. Поняття та значення судового розгляду.

2. Процесульний порядок судового розгляду.

3. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження по справі.

4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового рішення.

5. Фіксування су
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.