Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формуючий фільтр Найквіста для усунення МСІРозглянемо уважніше . Сигнал є послідовністю дельта-імпульсів, відповідних біт інформації, що передається, і віддалених один від одного на інтервал .

Тоді їх можна трактувати як дискретні відліки сигналу , узяті з частотою . При проходженні формувального фільтру дуже важливо, щоб в моменти (т. е. у вузлах дискретизації) дорівнювало як і це показано на малюнку 5.

 

Рисунок 5: Виключення МСІ при декодуванні

Тоді при демодуляції і декодуванні можна виключити вплив МСІ, якщо робити оцінку передаваного біта точно в моменти часу , де точно відповідає передаваній інформації для усіх біт. Іншими словами вносячи спотворення в початковий модулюючий сигнал з метою звуження його смуги ми залишаємо в певні моменти часу його значення незмінними і рівними (значенням передаваної інформації), щоб на приймаючій стороні в ці моменти декодувати без спотворень.

Розглянемо, якими властивостями повинна володіти , щоб . Виходячи з (3) можна записати;

(4)

Тоді для виключення МСІ необхідно, щоб виконувалась нерівність: (5) Із якого слідує, що повинна задовольняти умову (6) Графічно умова (6) показана на малюнку (6).

Рисунок 6: Умова імпульсної характеристики формуючого фільтра для виключення МСІ при декодуванні

Зрозуміло можна підібрати нескінченне число імпульсних характеристик , які проходитимуть через вказані точки, але нам потрібна одна, яка при цьому забезпечуватиме мінімальну ширину смуги сформованого сигналу. Такою імпульсною характеристикою формувального фільтру є

(7)

показана на малюнку 7(верхній графік), яка відповідає ідеальному ФНЧ із смугою (нижній графік).

Імпульсна характеристика(7) є такою, що фізично не реалізовується, зважаючи на нескінченні "хвости" затухаючих в часі як , але вона дозволяє сформулювати теоретичну межу передачі інформації без МСІ. Так при передачі по каналу зв'язку цифрової інформації зі швидкістю без МСІ потрібна смуга . Або як ще говорять, для передачі інформації без МСІ потрібно не менше 1 Гц смуги на 1 біт/с швидкості передачі інформації. Наприклад в смузі 1 Мгц без МСІ можна передати цифровий потік зі швидкістю не більше 1 Мбіт/c.

Рисунок 7: Імпульсна характеристика ідеального формуючого фільтра

Сигнал на виході формувального фільтру можна представити як відгук формувального фільтру на вхідні дельта-импульсы що відповідають вхідному бітовому потоку, що наочно показане на малюнку 8.

 

Рисунок 8: Формуючий фільтр як інтерполятор

На верхньому графіку малюнка 8 кожен символ інформації множиться на імпульсну характеристику(7), тоді у вузлах дискретизації імпульсні характеристики від інших інформаційних імпульсів дорівнюють нулю і МСІ в моменти узяття відсутній. По суті ми отримали інтерполятор у вигляді ідеального ФНЧ, який "сполучає" плавній кривій, при цьому самі не спотворює.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.