Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Швидкість обігу грошей. Грошова маса - сукупність залишків грошей у всіх формах,які знаходяться уГрошова маса - сукупність залишків грошей у всіх формах,які знаходяться у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент.

З метою визначення обсягу та структури грошовоїмаси в банківській практиці застосовується відповідний набір грошових агрегатів.

Грошовий агрегат - визначена законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічна група ліквідних активів.

Грошові агрегати формуються на основі принципів:

1. Грошова маса вміщує не лише готівкові гроші, а й депозитні;

2. Уся грошова маса поділяється на ту, що є в обігу, і ту,яканагромаджується, виконує функцію збереження вартості;

3. Сукупна грошова маса включає також банківські внески, депозитита

цінні папери з фіксованим доходом.

Грошові агрегати будуються шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів у послідовності, що характеризує зменшенняїх ліквідності.

Агрегат МІ — це грошова маса у вузькому розумінні. Він вміщує найбільш ліквідні форми грошей, а саме: готівкові гроші, банківські внески до запитання (трансакційні депозити).

Агрегат М2 - вміщує грошові форми агрегату МІ, а також строкові та ощадні внески в комерційні банки.

Агрегат М3 - вміщує грошові форми агрегату М2, а також депозитні сертифікати, ощадні внески в спеціалізованих кредитних установах та деякі інші види фінансових активів.

У 1993 р. НБУ визначив структуру грошової маси в Україні відповідно до агрегатного методу наступним чином:

МО = готівка (гроші поза банками)

МІ = МО + депозити до запитання в банках

М2 = МІ + строкові депозити та інші кошти в банках

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Окрім грошових агрегатів, НБУ визначає показник, що маєназву грошова база.

Грошова база – це гроші, які не беруть участь в кредитному обороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Вона включає агрегат МО, готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках в НБУ.

Грошова маса має кількісний показник, її обсяги в млрд.. гривень.

На величину грошової маси, окрім загальноекономічних, впливають такі чинники:

· Зобов'язання КБ за кредитами, що отримали від ЦБ;

· Сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;

· Купівля - продаж емісійними установами на ринку цінних паперів облігацій державної позики;

· Нерезервні зобов'язаннябанківських установ

( капітал, прибуток від емісійної діяльності).

Швидкість обігу грошей - показник того, наскільки швидко відбувається перехід грошей від одного суб'єкта грошових відносин до іншого в обслуговуванні економічних операцій за певний час. Він показує, скільки разів у середньому за рік певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів та послуг. Виходячи із рівняння обміну швидкість обігу грошей розраховується, як:

Статистично показник швидкості обігу грошей виражається або числам оборотів однойменної грошової одиниці за певний час, або тривалістю одного обороту.

Швидкість обігу грошей обернено пропорційна пропозиції грошової маси. Це означає, що у випадку зменшення кількості грошей, що обслуговує певну величину ВНП, швидкість обігу кожної грошової одиниці зростатиме.

Непрямими методами розрахунку швидкості обігу грошей є з використанням обігу фондів національного продукту, як ВНП/М1 та національного доходу НД/М2.

Швидкість обігу грошей перебуває під впливом чинників, що діють на боці платоспроможного попиту (зміна попиту на гроші, розвиток структури споживання, культурних потреб населення та ін.) і ті, що діють на боці пропозиції (розвиток суспільного виробництва, ринкових відносин, інфраструктури ринку та ін.).

Швидкість обігу грошей – явище об’єктивне, надзвичайно складне, його важко регулювати та прогнозувати, але цей показник знаходиться в оберненій залежності від маси грошей в обігу. Показник швидкості обігу грошей пов’язаний з агрегатною структурою грошової маси. В зарубіжній практиці для підтримання сталості грошей регулюють не загальний обсяг грошової маси, а створюють умови для створення певної агрегатної структури грошей (агрегатування).

На стан економіки впливають структуризація грошової маси по галузях, господарювання, формах власності господарств, регіонах їх розміщення, що впливає на балансування потоків ринку продуктів.

Таким чином, грошова маса не однорідна, вона структурована залежно виконання своєї “роботи” на етапах суспільного відтворення.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.