Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 4. Аналіз отриманих результатівПід час виконання курсової роботи було виконано оцінку відпрацьованого часу працівників. З генеральної сукупності, об’ємом 243 водіїв у вибіркову було безповторним випадковим відбором відібрано 28.

Було виконано зведення, в якому відображено впорядкування статистичних даних.

У процесі обробки статистичної інформації були виконані типологічні, структурні та аналітичні групування за кількісними ознаками – коефіцієнт використання пробігу, продуктивність праці, технічна швидкість.

Були розраховані відносні величини динаміки для відпрацьованого часу, структури та координації за даними таблиці зведення для наступних ознак: віку, відпрацьованого часу, коефіцієнту використаного робочого дня

Було проведено визначення середніх показників та показників варіації і отримано такі результати:

Для віку:

1. середня арифметична 37 (характеризує всю сукупність одним числом) ;

2. розмах варіації R =31;

3. середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 5,7

4. квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення s= 10,3;

5. відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті s2 = 106,09

6. мода Мо =24,2 (значення, яке найчастіше зустрічається) ;

7. медіана Ме = 34,2 (значення, що ділить сукупність навпіл).

Для залишкової вартості крива розподілу скошена вправо і має тупу вершину.

Для відпрацьованого часу:

1. середня арифметична 60,69год/в день (характеризує всю сукупність одним числом) ;

2. розмах варіації R =17,8год/вдень

3. середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 5,2 год/в день

4. квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення s= 4,1

5. відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті s2 =16,81

6. мода Мо =57,2 год/в день (значення, яке найчастіше зустрічається);

7. медіана Ме =60,45 год/в день (значення, що ділить сукупність навпіл).

Для виручки крива розподілу скошена вліво і має гостру вершину.

Для коефіцієнту використаного робочого дня:

1. середня арифметична 1,17год в день (характеризує всю сукупність одним числом) ;

2. розмах варіації R =1год

3. середнє відхилення індивідуальних значень від середнього Л = 0,12год

4. квадрат відхилення індивідуальних значень від середнього значення s= 0,3

5. відхилення індивідуальних значень від середнього значення в квадраті s2 =0,09

6. мода Мо = 1,30 год (значення, яке найчастіше зустрічається);

7. медіана Ме = 1,21 год (значення, що ділить сукупність навпіл).

Для кількості їздок крива розподілу скошена вправо і має тупу вершину.

За розрахунками коефіцієнту варіації можна зробити висновок, що по всіх ознаках сукупність є однорідною.

Також було розраховано середні та граничні помилки репрезентативності. Граничні помилки репрезентативності становлять: для віку – 0,024, для відпрацьованого часу – 6,44, для коефіцієнту використаного робочого дня – 1,08. Таким чином можна сказати, що з ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середні значення ознак будуть знаходитись в таких межах:

n 29,6<вік <44,4

n 59,63(год/в день)<відпрацьований час<61,75(год/в день)

n 1,164год<коефіцієнт використаного робочого дня<1,176год

Також в ході роботи було розраховано динаміку зміни відпрацьованого часу за 6 днів спостереження, і побудовано лінію тренду. Визначено, що відпрацьований час за цей період має загальну динаміку до зниження.

Взаємозв’язок між факторними і результативними ознаками було виміряно 2 методами: аналітичних групувань та регресійного і кореляційного аналізу.

В першому випадку було досліджено зв'язок між віком (факторна) та відпрацьованим часом (результативна ознака). Було встановлено, що між цими ознаками існує слабкий зв'язок (відпрацьований час на 22% залежить від віку).

В другому випадку досліджувався зв'язок між коефіцієнтом використаного робочого дня(факторна ознака) і відпрацьованим часом (результативна ознака). Тут слід зробити висновок, що між цими ознаками існує лінійний зв'язок і він є досить слабким.

 

 


Список використаної літератури:

1 А. В. Головач «Статистика» ‑ К.: Вища школа, 1993.

2.А.М. Єріна, З.О. Кальян «Теорія статистики: Практикум» – К.: - Товариство «Знання», КОО, 1997.

3. Е.В. Петрова, И.М. Алексеева «Статистика автомобильного транспорта»: Учебник – М.: Статистика, 1979.

4. В.Г. Шинкаренко, Н.И. Благоразуменко «Статистика автомобильного транспорта» ‑ Х.: Вища школа, 1989.

5. С.С. Герасименко «Статистика» - К.: КНЕУ, 2000.

 

 

 

 

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.