Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Показники та середні показники ряду динамікиВсі явища суспільного життя знаходяться у неперервному розвитку. Зміна суспільних явищ в часі статистика вивчає за допомогою створення і аналізу ряду динаміки. Ряд даних, що характеризують зміну явищ у часі, називається рядом динаміки.

 

Показники ряду динаміки:

1. Абсолютний приріст – показує наскільки в абсолютному виражені рівень звітного періоду більше рівня, прийнятого за базу чи попереднього:

Пб = Yі – Y0 (базисний);

Пі = Yі – Yі-1 (ланцюговий),

де Yі – рівень, що аналізуємо; Y0 – базисний рівень.

2. Темп росту – показує в скільки разів збільшується чи зменшується аналізуючий рівень порівняно з базисним чи попереднім:

Тpб = Yі / Y0 (базисний);

Тpі = Yі / Yi-1 – (ланцюговий).

3. Темп приросту – показує наскільки % збільшується чи зменшується аналізуючий рівень порівняно з базисним чи попереднім:

Тпpб = Тpб - 100% (базисний);

Тпpі = Тpі – 100% (ланцюговий);

4. Абсолютне значення 1 % приросту – показує вартість або ціну 1% : А = Yо / 100.

 

Середні показники ряду динаміки:

1. Середній рівень – середнє значення для всієї сукупності:

2. Середній абсолютний приріст – показує середнє абсолютне значення певної ознаки:

.

3. Середній темп росту – показує швидкість зміни рівнів ряду за одиницю часу: :

4. Середній темп приросту – показує швидкість зміни ряду у % за одиницю часу:

Проведемо розрахунок показників ряду динаміки. За базисний період приймемо перший день спостереження 22.02.13

Таблиця 3.5.

Зведення статистичної інформації по днях

№ п\п Дата Відпрацьований час
22.02 273.2
23.02 268.2
24.02 282.2
25.02 299.9
26.02 286.5
27.02 287.9

 

1. Абсолютний приріст:

n базисний:

Пб1=268,9-273,2= -4,3– відпрацьований час за 23.02зменшився на -4,3 год порівняно з 22.02.

Пб2=282,2-273,2= 9 – відпрацьованй час за 24.02. зріс на 9 год порівняно з 22.02.

Пб3=299,9-273,2=26,7-відпрацьований час за 25.02. зріс на 26,7 год порівняно з 22.02.

Пб4=286,5-273,2= 13,3 – відпрацьований час за 26.02. зріс на 13,3 год порівняно з 22.02.

Пб5=287,9-273,2=-14,7 – відпрацьований час за 27.02 зріс на 14,7 год порівняно з 22.02

---ланцюговий:

П1=268,9-273,2= -4,3 – відпрацьований час за 23.02. зменшився на -4,3 год порівняно з 22.02.

П2=282,2-268,2=14 – відпрацьований час за 24.02. зріс на 14 год порівняно з 23.02

П3=299,9-282,2=-17,7 – відпрацьований час за 25.02. зріс на 17,7 год порівняно з 24.02.

П4=286,5-299,9= -13,4 – відпрацьований час за 26.02 зменшився на -13,4 год порівняно з 25.02.

П5=287,9-286,5=1,4 – відпрацьований час за 27.02. зріс на 1,4 год порівняно з 26.02.

 

2. Темп росту:

n базисний:

Трб1=(268,9/273,2)*100%=98% – відпрацьований час за 23.02. зменшився в 0,98 раза порівняно з 22.02.

Трб2=(282,2/273,2)*100%= 103% – відпрацьований час за 24.02. зріс в 1,03 раза порівняно з 22.02.

Трб3=(299,9/273,2)*100%= 109% – відпрацьований час за 25.02. зріс в 1,09раза порівняно з 22.02.

Трб4=(286,5/273,2)*100%= 104% – відпрацьований час за 26.02. зріс в 1,04 раза порівняно з 22.02

Трб5=(287.9/273,2)*100%= 105% – відпрацьований час за 27.02 зріс в 1,05 раза порівняно з 22.02.

 

n ланцюговий:

Т1=(268,9/273,2)*100%= 98% – відпрацьований час за 23.02. зріс в 0,98 раза порівняно з 22.02.

Т2=(282,2/268,2)*100%= 105% – відпрацьований час за 24.02. зріс в 1,05 раза порівняно з 23.02.

Т3=(299,9/282,2)*100%= 106% – відпрацьований час за 25.02. зріс в 1,06 раза порівняно з 24.02.

Т4=(286,5/299,9)*100%= 95% – відпрацьований час за 26.02. зросла в 0,95 раза порівняно з 25.02.

Т5=(287,9/286,5)*100%= 100% – відпрацьований час за 27.02. зріс в 1,00 раза порівняно з 26.02

..

3.Темп приросту:

--базисний:

Тпрб1=98%-100%= -2% -- виручка за 23.02. зменшилась на -2% порівняно з 22.02.

Тпрб2=103%-100%= 3% -- виручка за 24.02. збільшилась на 3% порівняно з 22.02

Тпрб3=109%-100%= 9% -- виручка за 25.02. збільшилась на 9% порівняно з 22.02.

Тпрб4=104%-100%= 4% -- виручка за 26.02. збільшилась на 4% порівняно з 22.02

Тпрб5=105%-100%= 5% -- виручка за 27.02. збільшилась на 5% порівняно з 22.02

--ланцюговий:

Тпр1=98%-100%= -2% -- виручка за 23.02. зменшилась на -2% порівняно з 22.02

Тпр2=105%-100%= 5% -- виручка за 24.02 збільшилась на 5% порівняно з 23.02

Тпр3=106%-100%= 6% -- виручка за 25.02. збільнилась 6% порівняно з 24.02.

Тпр4=95%-100%= -5% -- виручка за 26.02зменшилась на -5% порівняно з 25.02.

Тпр5=100%-100%= 0% -- виручка за 27.02. не змінилась порівняно з 26.02

4.Абсолютне значення 1% приросту:

А1=273,2/100% = 2,73 – 1% приросту становить 2,73год

А2=268,9/100% = 2,67 – 1% приросту становить 2,67год

А3=282,2/100% = 2,82 – 1% приросту становить 2,82год

А4=299,9/100% = 2,99 – 1% приросту становить 2,99год

А5=286,5/100% = 2,87 – 1% приросту становить 2,87год

А6=287,9/100% = 2,88 – 1% приросту становить 2,88год

 

Розрахуємо середні показники ряду динаміки:

1. Середній рівень ряду динаміки для виручки:

=(273,2+268,9+282,2+299,9+286,5+287,9)/6=283,1 (год/в день) – середній відпрацьований час за період з 22.02.13 по 27.02.13 становить 628,125 год/в день.

2. Середній абсолютний приріст –не можна розрахувати для даного ряду розподілу. Для того, щоб розрахувати зміна рівнів ряду динаміки на всьому інтервалі має бути однаковою (або збільшення, або зменшення).

3. Середній темп зростання для виручки:

--за період з 22.02.13 по 27.02.13 відпрацьований час збільшився на 1.1%

4. Середній темп приросту для виручки:

=101-100=1% -- за період з 22.02.13 по 27.02.13 відпрацьований час в середньому збільшився на 1 %

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.