Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Результати статистичного спостереженняРеферат

У курсовій роботі проведені дослідження на тему оцінка використаного робочого часу.

Дана робота складається з чотирьох розділів. Також, вона вміщує вступ та список використаної літератури. Обсяг роботи становить 58 сторінок, містить 20 таблиць і 11 графіків.

У І-ому розділі представлений план статистичного спостереження, була зібрана та проаналізована статистична інформація, яка записана у формуляр.

У ІІ-ому розділі проведено зведення та групування, побудовано 2 аналітичних групування для виявлення взаємозв’язку між ПП та віком працівників, і між ПП та коефіцієнтом використаного робочого дня працьвників.

У ІІІ-ому розділі розраховані відносні величини, середні та показники варіації. Проаналізовані ряди та криві розподілу, показники рядів динаміки. Розраховані помилки репрезентативності для вибіркової і генеральної сукупності.

В четвертому розділі було узагальнено і проаналізовано отримані в роботі результати.


Зміст

Вступ

1. Збір статистичної інформації

1.1. Розробка плану статистичного спостереження

1.2. Результати статистичного спостереження

Зведення та групування зібраних статистичних даних

2.1. Статистичне зведення

2.2. Статистичне групування

Обробка статистичної інформації

3.1. Визначення відносних величин

3.2. Середні величини та показники варіації

3.3. Структурні середні: мода та медіана

3.4. Характеристика рядів розподілу

3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність

3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки

3.6.1. Вирівнювання рядів динаміки (знаходження рівняння тренда).

3.6.2. Виявлення взаємозв’язку між результативною і факторною ознакою

Аналіз отриманих результатів, висновки

Використана література


Вступ

Статистика – це галузь знань чи практичної діяльності, спрямована на збирання, групування, оброблення та інтерпретацію даних. Предметом статистики є кількісна сторона масових соціально-економічних явищ або процесів.

Задачі статистики :

1. облік явищ (як правило в кількісному виразі) ;

2. на основі обліку проводиться ділення (узагальнення однорідних явищ);

3. при будь-яких статистичних дослідженнях обов’язково має бути багато спостережень (випробувань); це необхідно для того, щоб отримати достовірні результати ;

4. обережна реєстрація спостережень (випробувань) ;

5.суворе додержання розмірності величин, відповідність точності.

Ціллю статистичних спостережень являється:

а) аналіз існуючого положення;

б) виявлення тенденцій;

в) прогнозування на майбутній період своїх показників.

Об’єктом статистики автомобільного транспорту є сукупність процесів, які протікають на автотранспорті. Статистика автомобільного транспорту вивчає перш за все процес перевезення та його результат, трудові ресурси автотранспорту та їх використання, продуктивність праці, заробітну плату працівників, наявність, склад і використання основних фондів, собівартість автомобільних перевезень.

Найважливіша практична задача статистики автомобільного транспорту за дотриманням планів економічного розвитку автомобільного транспорту – вирішується шляхом співставлення фактичних і планових значень показників діяльності автомобільного транспорту і його підрозділів. Якщо відхилення незначні, то у виробництві не відбуваються значні порушення. Якщо відхилення значні, то вони негативно впливають на виробничий процес і призводить до невиконання планових завдань. Тому важливо встановити причини відхилення.

Статистичні методи дозволяють встановити, які порушення виникли на виробництві, і чому не були ефективно використані внутрішні резерви трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.

Тому загальна теорія статистики є навчальною дисципліною, з якої починається формування професійних знань у економістів, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів, керівників підприємств.

 


Розділ І. Збір та обробка статистичних даних

План статистичного спостереження.

Отже, мета даного статистичного спостереження – оцінка використання робочого часу.

Одиниця сукупності - складовий елемент об’єкта дослідження, який служить основою підрахунку і володіє ознаками, які реєструються під час статистичного спостереження. В даній роботі це окремий працівник.

Одиниця статистичного спостереження – це первинна одиниця, від якої дістають інформацію. В цій курсовій роботі це шляховий лист.

Спосіб збирання даних– вибірковий, неперервний, безповторний.

В даній роботі інформація отримується зі звітності підприємства.

Відповіді, що заносяться у формуляри можуть бути виражені в словесній формі, цифрами чи у формі альтернативних відповідей (так чи ні).

Ознаки,що фіксуються при спостереженні:

1. Вік працівника.

2. Відпрацьований час.

3. коефіцієнт використання робочого дня.

2. Організаційна частина включає:

1.Місце і час проведення спостереження (об’єктивний, суб’єктивний час);

2.Органи спостереження;

3.Порядок і терміни здачі оброблених статистичних даних особам відповідальним за статистичне спостереження.

Статистичні дані можуть характеризувати стан суспільного явища за конкретний проміжок часу чи лише за певний момент, це залежить від характеру явища. Момент часу, який відсікає всі події, що були до і після критичного моменту, називають критичним моментом спостереження.

Об’єктивний час спостереження в моїй роботі – проміжок часу з 22.02.2013 по 27.02.2013 року (6 днів)

Суб»єктивний час спостереження 05.03.2013. Місце проведення спостереження ТОВ «Автоцентр».

Відповідальним за проведення статистичного спостереження є Тищенко Ірина. Результати дослідження та аналізу необхідно передати керівнику Хобті Михайлу Олексійовичу.

 

Результати статистичного спостереження.

З генеральної сукупності (243 працівники) у вибіркову було відібрано 28. Результати спостереження наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Результати статистичного спостереження.

№ П/п   Вік Відпрацьований час год/в день Коефіцієнт викор.робочого дня
22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02
11,5 11,1 7,7 12,5 10,0 12,5 1,30
10,9 12,5 12,5 11,3 12,5 11,3 1,03
7,5 8,5 7,9 9,8 8,9 10,9 0,95
7,9 9,5 8,6 9,9 9,8 12,2 0,99
8,5 8,9 10,6 11,2 12,5 11,3 0,96
7,7 7,9 12,5 11,6 9,9 10,6 1,05
7,8 7,7 7,6 12,5 11,9 9,8 1,32
12,2 7,6 8,3 11,6 8,9 9,9 1,33
12,3 8,8 12,2 12,5 8,8 7,5 1,25
8,6 8,9 9,8 11,9 12,2 7,7 1,99
7,7 7,9 8,1 10,9 12,1 8,9 1,24
8,0 7,7 8,5 11,5 12,0 8,3 1,15
8,9 11,5 7,7 9,9 10,9 9,1 1,09
9,9 7,5 12,5 10,5 11,2 11,6 1,35
11,9 11,4 10,8 9,8 10,6 11,5 1,24
10,5 7,5 11,8 9,5 12,5 9,6 1,12
12,5 7,9 11,9 12,5 9,8 8,1 1,33
9,8 8,4 11,3 8,9 9,5 9,6 0,97
12,5 11,4 10,6 8,8 8,5 12,5 0,95
9,5 9,7 11,3 9,8 7,9 10,3 1,35
8,8 9,9 10,4 9,5 9,9 11,2 1,22
7,9 10,3 8,9 7,9 9,6 8,6 1,32
11,2 7,8 12,3 7,7 12,3 12,5 1,20
10,0 12,5 10,5 12,5 8,9 11,6 1,25
11,5 11,9 9,9 12,3 8,6 11,9 1,25
7,7 10,1 10,8 11,9 8,3 8,9 1,32
12,5 11,6 9,3 10,8 8,8 7,5 1,35
7,5 12,5 8,6 10,4 9,7 12,5 1,33
                           

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.