Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначимо щільність зв’язку між віком і відпрацьованим часом-- таким чином маємо слабкий зв'язокміж віком і відпрацьованим часом, оскільки .

 

Перевіримо істотність зв’язку:

К1= 6 - 1 = 5 ,

К2= 28 - 6=22

Fф= 0.71 /(1- 0.71 )*22/ 5=10.78

Fкр=2,67

В даному випадку Fкр < Fф, отже зв'язок між віком і відпрацьованим часом, вважається, що він спричинений випадковими факторами.

 

Іншим методом визначення взаємозв’язків між факторною і результативною ознакою метод регресії і кореляції.

На першому етапі при застосуванні цього методу визначають рівняння регресії. Задача регресійно-кореляційного методу полягає у виявленні зв’язку між факторною та результативною ознаками, та виборі рівняння регресії методом найменших квадратів. Це означає, що сума різниць квадратів теоретичних і емпіричних значень повинна бути мінімальною.

S(Уі - У)2® min

На наступному етапі необхідно знайти параметри рівняння:

У = а + b*х

де а – параметр, що показує значення результативної ознаки (у), якщо факторна ознака х = 0;

b – параметр, що показує на скільки одиниці змінюється у середньому результативна ознака (у), якщо факторну ознаку змінити на одиницю.

Для знаходження параметрів будується система рівняння:

n*a + b*S x = S y

a*S x + b*S x2 = S x*y

Для розв’язку системи рівнянь побудуємо допоміжну таблицю.

На наступному етапі проводиться оцінка щільності зв’язку. Щоб виявити щільність зв’язку, вимірюють лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона:

Лінійний коефіцієнт кореляції r змінюється в межах - 1 < r < +1. Він показує напрямок і тісноту зв’язку між ознаками.

На заключному етапі перевіряється істотність зв’язку.

Fф ,

де Κ1 = c– 1 К2 = n – c, с—кількість коефіцієнтів в рівнянні регресії.

 

Розглянемо взаємозв’язок між технічною швидкістю (факторна ознака) і продуктивністю праці (результативна ознака).

Побудуємо кореляційне поле.

Рис. 11.Кореляційне поле.

Припускаємо, залежність лінійна. Побудуємо допоміжну таблицю.

 

Таблиця 3.8.

Зв'язок між коефіцієнта використаного робочого дня (факторна ознака) і відпрацьованим часом (результативна ознака).

№ п\п Коефіцієнт використаного робочого дня Відпрацьований час X^2 XY Y(теор)  
 
1,30 65,3 1,69 84,89 120,4  
1,03 1,0609 73,13 107,63  
0,95 53,5 0,9025 50,8 103,84  
0,99 57,9 0,9801 57,321 105,73  
0,96 0,9216 60,48 104,31  
1,05 60,2 1,1025 65,1 108,57  
1,32 57,3 1,7424 75,636 121,34  
1,33 58,5 1,7689 77,805 121,82  
1,25 62,1 1,5625 77,625 118,03  
1,99 59,1 3,9601 117,609 153,03  
1,24 55,6 1,5376 68,944 117,56  
1,15 1,3225 64,4 113,3  
1,09 1,1881 63,22 110,46  
1,35 63,2 1,8225 85,32 122,76  
1,24 1,5376 81,84 117,56  
1,12 61,4 1,2544 68,768 111,88  
1,33 62,7 1,7689 90,041 121,82  
0,97 57,5 0,9409 55,775 104,79  
0,95 64,3 0,9025 61,085 103,84  
1,35 58,5 1,8225 78,975 122,76  
1,22 59,7 1,4884 72,834 116,61  
1,32 53,2 1,7424 70,224 121,34  
1,20 63,8 1,44 76,56 115,67  
1,25 1,5625 82,5 118,03  
1,25 66,1 1,5625 82,625 118,03  
1,32 57,7 1,7424 76,164 121,34  
1,35 60,5 1,8225 81,675 122,76  
1,33 61,2 1,7689 81,396 121,82  
  28,97 1699,3 42,919 2082,7    
  1,0346 774,97 1,532 74,382    

З системи рівнянь отримуємо рівняння регресії:

28а+ 1.034b=1698

1.034a+ 42.919b=2082.7

а=58,906

b=47,301

Функція має вигляд:

Y= 58,906 + 47,301х.

Відповідно до функції розрахуємо теоретичні значення результативної ознаки. Ці значення наведено в останньому стовпці табл. 3.13.

За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона оцінимо щільність зв’язку між віком і відпрацьованим часом.

XY=74,382

X=1,0346

Y=774,97

Отже, коефіцієнт кореляції має значення:

r =( 74,382- 1,0346*774,97 )/( * )=+ ,

тому можна зробити висновок, що зв'язок є досить суттєвим, оскільки значення коефіцієнта кореляції є досить близьким до 1.

Перевіримо істотність зв’язку між залишковою вартістю і кількістю їздок.

К1= 2 - 1=1

К2= 28- 2 =26

Fф= / *26/1=

Fкр=4,22

Таким чином, Fкр Fф, що вказує на неістотність зв’язку між віком і відпрацьованим часом.

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.