Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік умовних скороченьКлінічний протокол

Діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків

2006 рік

Доказовість: А, В

 

 

Розробники:

Медичний спеціаліст з ВІЛ/СНІД/ЗПСШ

Бюро Всествіньої організації охорони здоров’я в Україні

к.м.н. Курпіта В.І.

Зав. відділенням СНІДу Інституту

епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В.Громашевського АМН України

Антоняк С.М.

 

 

Рецензент:

В.о. Завідувача кафедри інфекційних хвороб

Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця

к.м.н. Печінка А.М.

 

Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у дорослих та підлітків, друге видання, перероблене та доповнене, розроблений на базі національного клінічного протоколу лікування опортуністичних інфекцій (затвердженого наказом МОЗ України № 580 від 12.12.03 року) та рекомендації ВООЗ (2006р.). При створенні протоколу враховано досвід розширення доступу до АРТ в Україні.

Протокол призначений для лікарів, які проводять спостереження та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, медичних сестер, викладачів та студентів медичних вузів.

 


 

 

Автори висловлюють подяку експертам, котрі внесли цінний вклад та прийняли участь у зустрічах з обговорення протоколу, які були організовані Міністерством охорони здоров’я, Українським центром профілактики та боротьби зі СНІДом та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні: Єрамовій І. (Європейське регіональне Бюро ВООЗ), Філатовій К. (Європейське регіональне Бюро ВООЗ), Щербинській А.М. (Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом), Сторожук Л.А. (Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом), Бургай О.С. (Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом), Шкурко Т.В. (Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом), Комар С.В. (Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом), Супруненко Т.В. (Київ), Юрченку О.В. (Київ), Котовій Н.В. (Одеса), Зятюку Я.В. (Херсон), Сервецькому С.К. (Одеса), Кузнецовій Г.А. (Дніпропетровськ), Шаровій Т. (АР Крим), Остяку Р.С. (Івано-Франківськ), Філіпповичу С.А. (Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні), Пархоменко Ж. (РАТН), Заїці Б. (Всекураїнська мережа ЛЖВС), Бляхарському Я. (Всеукраїнська мережа ЛЖВС).

 

 


Зміст

Перелік умовних скорочень
Вступ
І. Опортуністичні інфекції
1.Загальна інформація
2.Первинна оцінка здоров'я ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
3.Вплив АРТ на частоту виникнення та лікування ОІ
4.Профілактика ОІ
5.Діагностика та лікування ОІ
5.1.Респіраторні захворювання
5.1.1.Бактеріальні респіраторні інфекції
5.1.2.Пневмоцистна пневмонія
5.1.3.Інші причини пневмоній у ВІЛ-інфікованих
5.1.4.Атипові мікобактеріози
5.2.Інфекції шлунково-кишкового тракту
5.2.1.Сальмонельоз
5.2.2.Шигельоз
5.2.3.Криптоспоридіоз
5.2.4.Мікроспоридіоз
5.2.5.Ізоспороз
5.3.Кандидоз
5.4.Криптококоз
5.5.Ендемічні мікози: гістоплазмоз, кокцидіоїдоз, пеніциліоз
5.6.Вірусні інфекції
5.6.1.Герпесвірусні захворювання, викликані вірусом простого герпесу
5.6.2.Герпесвірусні захворювання, викликані VZV
5.6.3.Герпесвірусні захворювання, викликані вірусом Епштейна – Барр
5.6.3.1.волосиста лейкоплакія язика.
5.6.3.2.лімфоцитарна інтерстиціальна пневмонія
5.7.Цитомегаловірусна інфекція
5.8.Токсоплазмоз
5.9.Пухлини
5.9.1.Саркома Капоші
5.9.2.Лімфоми
5.9.3.Захворювання, викликані папіломавірусом
5.10.Лейшманіози
ІІ. Загальні симптоми
1.Персистуюча генералізована лімфаденопатія
2.Лихоманка у ЛЖВ
3.Втрата ваги у ЛЖВ
4.Хронічна діарея у дорослих
5.Ураження порожнини рота
6.Порушення шкіри та нігтів
6.1.Дерматомікоз 35
6.2.Оніхомікоз 36
6.3.Себорейний дерматит 36
6.4.Короста (чесотка) 37
6.5.Стафілококовий фолікуліт 37
6.6.Контагіозний молюск 38
7.Неврологічні порушення
7.1.СНІД - дементний комплекс 38
Прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія 39
7.3.Патогенетичне лікування внутрішньочерепної гіпертензії 39
Висновки

 


Перелік умовних скорочень

АЛТ - Аланінамінотрансфераза
АРВ - Антиретровірусний
АРТ - антиретровірусна терапія
АСТ - аспартатамінотрансфераза
АТ - Антитіла
ВААРТ - Високоактивна антиретровірусна терапія
в/в - Внутрішньовенно
ВГВ - вірус гепатиту В
ВГС   вірус гепатиту С
ВІЛ - вірус імунодефіциту людини
ВІЛ-інфекція - захворювання, викликане ВІЛ
ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров’я
в/м - внутрішньом’язово
ВПГ - вірус простого герпесу
ВПЛ - вірус папіломи людини
ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота
ДКТ - добровільне консультування та тестування
ЗКЛ - загальна кількість лімфоцитів (TLC)
ЗПСШ - захворювання, які передаються статевим шляхом
ІФА - імуноферментний аналіз
КІЗ - кабінет інфекційних захворювань
КТ - комп’ютерна томографія
КУО - колонієутворюючі одиниці
ЛДГ - Лактатдегідрогеназа
ЛЖВ(С) - люди, що живуть з ВІЛ(СНІД)
ЛФ - лужна фосфатаза
МАС - Mycobacterium avium-complex
МРТ - магнітно-резонансна томографія
ОІ - опортуністичні інфекції
ПГЛ - персистуюча генералізована лімфаденопатія
ПЛР - полімеразная ланцюгова реакція
ПМЛ - прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія
п/о - Перорально
ПП - пневмоцистна пневмонія
ПТК - післятестове консультування
РНК - рибонуклеїновая кислота
СВІС - синдром відновлення функції імунної системи
СІН   споживачі ін’єкційних наркотиків
СНІД - синдром набутого імунодефіциту
СНІД – ДК   СНІД-дементний комплекс
СК - саркома Капоші
УЗД - ультразвукове дослідження
ЦНС - центральна нервова система
ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів
CD4(Cluster Designation 4+) - клітина, що містить на поверхні таку молекулу
CMV - див. HHV-5 нижче
CTL - цитотоксична реакція Т-клітин
DOT(Directly observed therapy) - терапія під безпосереднім спостереженням
EBV - див. HHV-4 нижче
HHV - вірус герпесу людини
HHV-1 - вірус герпесу людини 1 типу, збудник лабіального герпесу
HHV-2 - вірус герпесу людини 2 типу, збудник генітального герпесу
HHV-3 - вірус герпесу людини 3 типу, вірус оперізуючого лишаю/ вітряної віспи
HHV-4 - вірус герпесу людини 4 типу, вірус Епштейна – Барр
HHV-5 - вірус герпесу людини 5 типу, цитомегаловірус
HHV-6 - вірус герпесу людини 6 типу
HHV-7 - вірус герпесу людини 7 типу
HHV-8 - вірус герпесу людини 8 типу
HPV - вірус папіломи людини
HSV 1/2 - див. HHV-1 та HHV-2 вище
INH,   Ізоніазид
TMP-SMX - триметоприм-сульфаметоксазол
VZV - див. HHV-3 вище

Вступ

ВІЛ-інфекція – тривала інфекційна хвороба, яка розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи.

Лікування, догляд та підтримка людей, які живуть з ВІЛ, є невід’ємним компонентом ефективної програми лікування ВІЛ-інфікованих та профілактики прогресування ВІЛ-інфекціїю

Клінічний протокол діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у дорослих та підлітків, друге видання, перероблене та доповнене. При створенні протоколу враховано досвід розширення доступу до АРТ в Україні.

Призначений для лікарів, які проводять спостереження та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, медичних сестер, викладачів та студентів медичних ВУЗів.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.