Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. В чому подібність і різниця плодів біб і стручок? 

1. В чому подібність і різниця плодів біб і стручок?

2. З чого складається плід?

3. В чому різниця між простим і збірним плодом?

4. Чим відрізняється супліддя від збірного плоду?

5. Назвіть і охарактеризуйте плоди наступних рослин: абрикос, виноград, кабачок, груша, апельсин, арахіс, грецький горіх, мигдаль, гіркокаштан кінський.

6. Чому плід яблуко є несправжнім?

 

Самостійна робота студента:

1.Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №15

2. Розглянути і занотувати питання: Пристосування рослин до різних способів поширення плодів і насіння: анемохорія, гідрохорія, мірмекохорія, автохорія, зоохорія, геокарпія, антропохорія і т.д., їх біологічне значення.

3. Замалювати і позначити типи плодів:

- сухі багатонасінні: листянка, біб, стручок, коробочка;

- сухі однонасінні: горіх, жолудь, зернівка, сім’янка, крилатка;

- соковиті: ягода, гарбузина, померанець, яблуко, кістянка;

- збірні плоди: багато кістянка (малина), багато горішок (суниці);

4. Відповіді на запитання для самоконтролю

5.Ввести у термінологічний словник і дати визначення основним поняттям і термінам теми:

Основні поняття та терміни: оплодень, екзокарпій, мезокарпій, ендокарпій, супліддя, плоди несправжні, плоди збірні, сухі і соковиті плоди, плоди за типом гінецею: апокарпні, синкарпні, паракарпні, лізікарпні; анемохорія, гідрохорія, зоохорія, антропохорія, мірмекохорія, автохорія, гінофор, геокарпія.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.І.Стеблянко , К.Д.Гончарова, Н.Г. Закорко. – К: Вища шк.., 1995. - 383 с.

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. / І.В. Гончаренко – Суми: Унів. Книга. – 2002. – 200 с.

3. Івченко С. І. Ботаніка. Лабораторні заняття. / С.І.Івченко . – К: 1979 – 276 с.

4. Дорохина Л. Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике./ Л.Н. Дорохина , А.С. Нехлюдова – М: Просвещение 1986. – 94 с.

5. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовніченко. –Харків : «Основа», 2007. – 236 с.

Додаткова

1. Брайон О.В. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко – К.: Вища школа,1999–272 с.

2. Жуковский П.М. Ботаника./ П.М. Жуковский. - М.: Колос, 1982. – 623 с.

3. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Н.О. Войтюк , Л.Ф.Кучерява, В.А. Баданіна, О.В.Брайон. – К.:Фітосоціоцентр, 1998. – 214 с.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА ДО МОДУЛЯ № 3:

1.зібрати матеріал і оформити на вибір студента:

Колекцію на одну із запропонованих тем

- сухих плодів;

- соковитих плодів;

- насіння;

- квіток різних видів рослин у розчині спирту.

 

Підготувати мультимедійну презентацію на одну із тем

1. Типи сухих і соковитих плодів

2. Положення зав’язі в квітці. Типи плацентації насінних зачатків у зав’язі.

3. Апоміксис, його роль у житті рослин і основні категорії: апоспорія, апогамія, партеногенез.

4. Відміни у будові насіння голонасінних і покритонасінних рослин

5. Приклади рослин з фрондозним і брактеозним типом суцвіть

6. Основні центри походження культурних рослин за М.І.Вавиловим.

 

МОДУЛЬ ІУ

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН.

РОСЛИНИ І СЕРЕДОВИЩЕ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16

ТЕМА: РОСЛИНИ І СЕРЕДОВИЩЕ

 

МЕТА: Вивчити екологічні групи рослин за відношенням до абіотичних факторів навколишнього середовища та вплив на рослини біотичних факторів.

ОБЛАДНАННЯ: гербарії екологічних груп рослин щодо вологи, світла, субстрату; рослини симбіотрофи (мікотрофні дерева, бобові рослини), паразити (вовчок, петрів хрест, повитиця), напівпаразити ( омела, дзвінець малий, перестріч гайовий, комахоїдні рослини); табличний матеріал.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Єдність рослинного організму з навколишнім середовищем.

2. Абіотичні та біотичні фактори навколишнього середовища.

3. Екологічні групи рослин по відношенню до вологи.

4. Екологічні групи рослин щодо світла.

5. Екологічні групи рослин по відношенню до ґрунту.

6. Рослини симбіотрофи, паразити та напівпаразити.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ

 

1.Ознайомитись з гербарним матеріалом екологічних груп рослин по відношенню до води. З’ясувати біоморфологічні особливості рослин цих екологічних груп. Заповнити таблицю.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.