Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Як відрізнити простий листок від складного?1. Як відрізнити простий листок від складного?

2. Які дві ознаки покладені в основу класифікації простих листків з розчленованою листовою пластинкою?

3. На конкретних прикладах пояснити, що таке гетерофілія, мозаїка листків.

4. Вам відома приказка “Тремтить, як осиковий листок”. Як пояснити це з точки зору морфології листка осики?

5. Яка дерев’яниста рослина має все життя два листка?

6. Листок якої рослини може витримувати велике навантаження?

7. Чому в “багрянець і золото” одягаються ліси восени?

8. Які листки на стеблі, верхні чи нижні, восени опадають раніше?

9. В яку пору дня в листках рослини найбільше органічних речовин?

10. Місце теми в шкільному курсі біології.

 

Самостійна робота студента:

1.Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №7

2. Самостійно опрацювати і занотувати питання: Гістогенез верхівки пагона. Теорія туніки і корпуса.

3. Замалювати:

- схему росту верхівки пагону дводольної рослини;

- будову вегетативної бруньки;

- типи листкорозташування;

- типи жилкування листків;

- форми простих листків: овальні, лінійні, серцевидні, нирковидні, списовидні і т.д.;

- форми простого листка за ступенем розчленування: лопатеві, роздільні, розсічені;

- типи складних листків: трійчастоскладні, пальчастоскладні, парно- і непарноперистоскладні.

4.Відповісти на запитання для самоконтролю.

5. Ввести у термінологічний словник і дати визначення основним поняттям і термінам теми:

Основні поняття і терміни:апекс, конус наростання, листкові примордії, зачаткові листки, вегетативні бруньки, генеративні бруньки, зимуючі бруньки, сплячі бруньки, виводкові бруньки, додаткові бруньки, листова пластинка, черешок, рахіс, прилистки, листковий розтруб, листкова піхва, мезофіл, стовпчаста і губчаста паренхіма, продихи, гідатоди, листопад, листкові серії, листкові формації, гетерофілія.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.І.Стеблянко , К.Д.Гончарова, Н.Г. Закорко. – К: Вища шк.., 1995. - 383 с.

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. / І.В. Гончаренко – Суми: Унів. Книга. – 2002. – 200 с.

3. Івченко С. І. Ботаніка. Лабораторні заняття. / С.І.Івченко . – К: 1979 – 276 с.

4. Дорохина Л. Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике./ Л.Н. Дорохина , А.С. Нехлюдова – М: Просвещение 1986. – 94 с.

5. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовніченко. –Харків : «Основа», 2007. – 236 с.

Додаткова

1. Брайон О.В. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко – К.: Вища школа, 1992. – 272 с.

2. Жуковский П.М. Ботаника./ П.М. Жуковский. - М.: Колос, 1982. – 623 с.

3. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Н.О. Войтюк , Л.Ф.Кучерява, В.А. Баданіна, О.В.Брайон. – К.:Фітосоціоцентр, 1998. – 214 с.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

ТЕМА: СТЕБЛО (CAULIS). МОРФОЛОГІЯ СТЕБЛА. АНАТОМІЧНА БУДОВА СТЕБЛА ОДНОДОЛЬНИХ РОСЛИН.

МЕТА. Ознайомитись з морфологічними особливостями будови стебла: формою, розмірами, характером поверхні, направленням і способом росту.

Вивчити внутрішню будову стебла однодольних рослин.

 

ОБЛАДНАННЯ: Мікроскопи, мікропрепарати поперечного зрізу стебел кукурудзи (Zea mays L.), жита (Secale cereale L.), купини (Polygonatum L.), гербарний матеріал, табличний матеріал.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Стебло – вісь пагону. Види стебел за направленням росту, формою, розміром, характером поверхні і консистенцією.

2.Верхівкова, або апікальна меристема пагона. Диференціація меристематичних тканин протодерми, прокамбія і основної меристеми в постійні тканини пагона.

3.Анатомічна будова стебла однодольних рослин на прикладі кукурудзи, драцени.

4. Особливості формування анатомічної будови стебел дерев’янистих однодольних рослин.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ

1. Розглянути під мікроскопом постійні препарати поперечного зрізу стебел кукурудзи, жита, купини. Замалювати ділянку поперечного зрізу стебла, відмітивши епідерміс, склеренхіму, ділянку хлорофілоносної паренхіми, закриті колатеральні провідні пучки, порожнину стебла.

2. Роздивитись гербарний матеріал і знайти різні види стебел за направленням росту: прямостоячі, припідняті, сланкі, повзучі (вуси і батоги), вкорочені, ліани, серед яких виділити чіпкі, коренелазаючі, вусиконосні, виткі. Записати приклади рослин.

3. Роздивитись на гербарному матеріалі і живих кімнатних рослинах різні по формі типи стебел: округлі, тригранні, чотирьохгранні, багатогранні, ребристі, крилаті, плоскі. Замалювати схему видів стебел по поперечному зрізу.

4. Знайти серед гербарного матеріалу і живих кімнатних рослин різні види стебел за консистенцією: трав’янисті, дерев’янисті, порожнисті, м’ясисті. Записати приклади рослин.

5.Знайти серед гербарного матеріалу різні види стебел за характером поверхні: голі і опушені. Виготовити тимчасовий препарат шкірочки листків сеткреазії, пеларгонії і роздивитись під мікроскопом. Замалювати різні типи волоcків.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.