Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10. ТЕМА: НАРОСТАННЯ І ГАЛУЖЕННЯ ПАГОНІВ 

ТЕМА: НАРОСТАННЯ І ГАЛУЖЕННЯ ПАГОНІВ. МЕТАМОРФОЗИ

ПАГОНІВ.

МЕТА: Вивчити особливості верхівкового галуження пагонів, метаморфози пагонів.

 

Обладнання: пагони ялини, модрини, клена, черемхи, тополі, буркуна жовтого, подорожника, берези, яблуні, кінського каштана, бузку; видозмінені пагони: бульби картоплі, цибулина цибулі, лілії, бульбоцибулина гладіолуса або шафрана, кореневище пирію повзучого, філокладії рускусу, кактуса, колючки глоду, груші, шипи малини, вуси суниці садової і постійні мікропрепарати поперечного зрізу кореневища пирія, бульби картоплі.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Верхівкове галуження – рівновильчате і нерівновильчате наростання системи пагонів.

2.Бокове галуження: моноподіальне, симподіальне, несправжньо-дихотомічне наростання пагонів.

3.Видозміни пагонів: кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, столони, сукуленти, філокладії, кладодії, колючки, вусики.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ

1. Вивчити особливості вильчатого галуження на прикладі плаунів. Замалювати схему рівновильчатого і нерівновильчатого галуження.

2. Вивчити особливості моноподіального галуження у дерев’янистих рослин на прикладі пагонів ялини, туї, дуба (3-х річний пагін); у трав’янистих рослин на прикладі буркуна жовтого, ромашки пахучої (закрита моноподіальна система пагонів), подорожника, кульбаби (відкрита моноподіальна система пагонів). Замалювати схему моноподіального галуження.

3. Вивчити особливості симподіального галуження на прикладі пагонів берези, яблуні. Замалювати схему симподіального галуження.

4. Вивчити особливості несправжньо-дихотомічного галуження на прикладі омели, пагонів бузку. Замалювати його схему.

5. Розглянути підземні видозмінені пагони-бульби, бульбоцибулини, цибулини і кореневища на прикладі бульби картоплі, цибулини часника, цибулі, бульбоцибулини гладіолуса і кореневища пирію, вивчити їх утворення і будову.

6. Розглянути і вивчити будову надземних видозмінених пагонів: стеблові сукуленти – кактуси; вусики – у гарбуза, огірка, винограду; вуси – столони суниці; колючки – у дикої яблуні, груші, у глоду; філокладії – у рускусу; кладодії – у агруса ( кладодії сидять в пазухах дуже дрібних плівчастолусковидних листків і разом з стеблом виконують функцію фотосинтезу).

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Біологічне значення галуження.

2. Чим відрізняється верхівкове галуження від бічного?

3. Обґрунтуйте перевагу симподіального галуження над моноподіальним.

4. Чим відрізняється несправжньо-дихотомічне галуження від дихотомічного?

5. Як людина здійснює управління ростом пагонів культурних рослин?

6. Чим відрізняється цибулина від бульбоцибулини?

7. Чим відрізняється кореневище від кореня?

 

 

Самостійна робота студента:

1.Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №10

2. Розглянути і занотувати питання: Особливості анатомічної будови видозмін пагонів: кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини.

3. Замалювати видозміни пагонів

4. Відповіді на запитання для самоконтролю

5. Ввести у термінологічний словник і дати визначення термінам:

Основні поняття і терміни: системи осей: симподіальна, моноподіальна; типи галужень: бічне, дихотомічне, несправжньодихотомічне; кладодії, філокладії, бульби, кореневища, наземні столони, підземні столони, батоги, каудекс, партикула

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.І.Стеблянко , К.Д.Гончарова, Н.Г. Закорко. – К: Вища шк.., 1995. - 383 с.

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. / І.В. Гончаренко – Суми: Унів. Книга. – 2002. – 200 с.

3. Івченко С. І. Ботаніка. Лабораторні заняття. / С.І.Івченко . – К: 1979 – 276 с.

4. Дорохина Л. Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике./ Л.Н. Дорохина , А.С. Нехлюдова – М: Просвещение 1986. – 94 с.

5. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовніченко. –Харків : «Основа», 2007. – 236 с.

Додаткова

1. Брайон О.В. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко – К.: Вища школа, 1992. – 272 с.

2. Жуковский П.М. Ботаника./ П.М. Жуковский. - М.: Колос, 1982. – 623 с.

3. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Н.О. Войтюк , Л.Ф.Кучерява, В.А. Баданіна, О.В.Брайон. – К.:Фітосоціоцентр, 1998. – 214 с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.