Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА: ПЛАСТИДИ. РУХ ЦИТОПЛАЗМИГлухівський національний педагогічний університет

Імені Олександра Довженка

Кафедра біології та

Основ сільського господарства

 

 

ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З БОТАНІКИ

 

Для студентів І курсу

Факультету природничої і фізико-математичної освіти

ОКР «бакалавр»

спеціальність: Біологія*

Денної форми навчання

 

ВИКЛАДАЧ: Коваль Л.В.

МОДУЛЬ І

РОСЛИННА КЛІТИНА І ТКАНИНИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ТЕМА: МІКРОСКОП. РОСЛИННА КЛІТИНА

 

МЕТА: Ознайомитисьз будовою мікроскопа, особливостями будови живої рослинної клітини, явищами плазмолізу та деплазмолізу

 

ОБЛАДНАННЯ: Мікроскопи, предметні і покривні скельця, пінцети, леза, ножиці, препарувальні голки, серветки бавовняні, чашки з водою і розчином кухонної солі, фільтрувальний папір, скляні палички, розчин йоду в йодиді калію, цибулина цибулі білих і забарвлених сортів (Allium cepa L.), табличний матеріал.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Будова мікроскопа. Правила роботи і догляду за мікроскопом.

2.Виготовлення тимчасових препаратів.

3.Будова живої рослинної клітини. Форма та розміри клітин рослинного організму

4.Риси подібності і відмінності в будові клітин рослин і тварин.

5.Плазмоліз і деплазмоліз в рослинній клітині.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1.Ознайомитись з будовою мікроскопа, записати назви оптичної і механічної систем.

2.Вивчити правила роботи з мікроскопом, засвоїти методику виготовлення тимчасових препаратів.

3.Виготовити тонкий поверхневий зріз епідерми опуклої частини луски цибулі, розглянути його під мікроскопом, замалювати при великому збільшенні одну або кілька клітин, відмітити на малюнку клітинні структури.

4.Провести плазмоліз в клітинах лусочки цибулини. Для цього зріз перенести в 0,5М розчин кухонної солі або сахарози.

5.Провести деплазмоліз. Для цього поряд з покривним скельцем нанести краплину води, а розчин солі з другого боку відтягнути смужкою фільтрувального паперу.

6.Вияснити, чи буде відбуватись явище плазмолізу, якщо обробити шкірочку цибулини розчином йоду в йодиді калію, а потім в 0,5М розчині кухонної солі

7.Замалювати клітини в тургорному і плазмолізному стані. Обгрунтувати процес надходження води в клітини рослин.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Які основні положення клітинної теорії ?

2.Що називається протопластом клітини?

3.Який хімічний склад протопласту?

4.Які неорганічні речовини входять до складу клітинного соку ?

5.Які органічні речовини входять до складу клітинного соку?

6.Які два протилежні метаболічні процеси водночас відбуваються в клітині?

7.Що ми називаємо осмотичним тиском клітин?

 

Самостійна робота студента:

1.Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання лабораторної роботи №1

2. Розглянути і занотувати питання: Будова мікроскопа.

3. Замалювати і позначити:

- схему будови мікроскопа;

- схему будови рослинної клітини.

4.Відповісти на запитання для самоконтролю

5. Ввести у термінологічний словник і дати визначення основним поняттям і термінам теми:

Основні поняття і терміни: ядро, цитоплазма, вакуоля, клітинна оболонка, плазма лема, гіалоплазма, тонопласт, мітохондрії, комплекс Гольджи, лізосоми, рибосоми, ендоплазматична сітка, мікро трубочки, мікрофіламенти, тургор, осмос, плазмоліз, деплазмоліз.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин / М.І.Стеблянко , К.Д.Гончарова, Н.Г. Закорко. – К: Вища шк.., 1995. - 383 с.

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. / І.В. Гончаренко – Суми: Унів. Книга. – 2002. – 200 с.

3. Івченко С. І. Ботаніка. Лабораторні заняття. / С.І.Івченко . – К: 1979 – 276 с.

4. Дорохина Л. Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике./ Л.Н. Дорохина , А.С. Нехлюдова – М: Просвещение 1986. – 94 с.

5. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин / Л.О.Красільнікова, Ю.О.Садовніченко. –Харків : «Основа», 2007. – 236 с.

Додаткова

1. Брайон О.В. Анатомія рослин / О.В. Брайон, В.Г. Чикаленко – К.: Вища школа, 1992. – 272 с.

2. Жуковский П.М. Ботаника./ П.М. Жуковский. - М.: Колос, 1982. – 623 с.

3. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Н.О. Войтюк , Л.Ф.Кучерява, В.А. Баданіна, О.В.Брайон. – К.:Фітосоціоцентр, 1998. – 214 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ТЕМА: ПЛАСТИДИ. РУХ ЦИТОПЛАЗМИ

 

МЕТА: Ознайомитись з пластидами рослинної клітини та рухом цитоплазми.

 

ОБЛАДНАННЯ: Мікроскопи, предметні і покривні скельця, пінцети, леза, ножиці, препарувальні голки, салфетки бавовняні, чашки з водою, скляні палички, табличний матеріал, листочки елодеї (Elodea canadensis Michx), які зірвані з рослини за 30 хв. до початку заняття і витримані на яскравому світлі в чашці Петрі з водою при температурі 20-25 0С, свіжі дозрілі плоди горобини звичайної (Sorbus aucuparia L.), шипшини (Rosa rugosa L.), живі пагони традесканції (Tradescantia L.), чашка з слабким розчином сахарози.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Живі і неживі структурні елементи рослинної клітини.

2. Органели протопласту, їх будова і функції.

3. Пластиди, їх будова, функції та значення.

4. Цитоплазма, її будова, хімічний склад, колоїдні властивості та рух.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.