Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВАЖКОСТІ, НАПРУЖЕНОСТІ,ШКІДЛИВОСТІ ТА УМОВ ПРАЦІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

В ЛІКАРНЯНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

1. Оволодіти методом санітарного обстеження.

2. Закріпити знання щодо гігієнічних вимог до санітарно-гігієнічного режиму лікувальних закладів та до умов праці персоналу.

3. Оволодіти методами превентивної профілактики захворювань, пов'язаних із професійною діяльністю лікаря та середнього і молодшого медичного персоналу.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Гігієнічні вимоги до внутрішнього планування терапевтичного, хірургічного, акушерсько-гінекологічного, дитячого та інфекційного відділень лікарні.

2. Гігієнічні вимоги до санітарного режиму основних відділень і приміщень лікарні.

3. Гігієнічні вимоги до організації праці лікарів різного профілю (хірург, акушер-гінеколог, педіатр, терапевт, сімейний лікар) та середнього молод­шого медперсоналу.

4. Профілактика захворювань, пов'язаних із професійною діяльністю лікаря та медсестри.

ЗАВДАННЯ

1. Провести цільове санітарно-гігієнічне обстеження лікарняно-профілактичного закладу з оформленням акту відповідно до схеми.

2. Об'єктивно оцінювати умови праці медичного персоналу та санітар­ного стану лікарняного закладу.

3. Підготувати лаконічну доповідь за результатами санітарного обстеження лікарні та умов роботи медичного персоналу в ній.

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

У ході проведення гігієнічної оцінки умов праці медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах рекомендується використовувати таку схему їх вивчення:

 

І. Гігієнічна оцінка земельної ділянки.

1. Тип забудови, загальна площа земельної ділянки, невідповідність кількості ліжок.

2. Перелік функціональних зон та їх взаєморозміщення (план-схема), наявність відповідних в'їздів.

3. Питома вага території, що зайнята забудовами та озелененням.

4. Благоустрій та санітарний стан території, обладнання та озеленення місць відпочинку персоналу, перебування хворих на відкритому повітрі.

5. Висновки та пропозиції.

 

II. Гігієнічна оцінка відділення лікувально-профілактичного закладу.

1. Назва відділення, поверх, кількість місць.

2. Перелік приміщень та характер їх взаєморозташування (план-схема).

3. Санітарна оцінка приміщень відділення (загальна площа,загальний об'єм, площа та об'єм одного місця, характер природного та штучного освіт­лення, вентиляції, стан мікрокліматичних параметрів, санітарний стан тощо).

4. Висновки та пропозиції.

 

III. Гігієнічна оцінка умов праці медичного персоналу.

1. Назва відділення, наявність приміщень для медичного персоналу (ординаторська,сестринська, кімната для відпочинку тощо), їх санітарно-гігієнічна оцінка.

2. Проходження медичним персоналом попередніх і періодичних медичних оглядів та умов дотримання особистої гігієни працівниками (спец­ одяг, санвузли, душові тощо).

3. Спец одяг — умови зберігання, прання, прасування.

4. Спосіб прибирання приміщень, дотримання режиму дезінфекції (місця для приготування дезінфекційних розчинів, зберігання інвентаря та засобів прибирання, догляду за хворими).

5. Висновки та пропозиції.

 

IV. Узагальнений висновок щодо оцінки умов праці медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах та їх санітарно-гігієнічного стану.

Конкретні рекомендації спрямовані на покращання умов праці лікарів, молодшого та середнього медичного персоналу та санітарного стану лікарняного закладу в цілому.

 

СИТУАЦІЙН1ЗАДАЧІ

Задача 1

Операційна площею 40 м2має один операційний стіл. Температура повітря становить 20 °С. Відносна вологість — 70 %, швидкість руху повітря — 0,4 м/с, перепад температур—4 °С. Вміст вуглекислого газу в повітрі — 0,7%. СК 1:3, загальна штучна освітленість люмінесцентними світильниками — 200 лк. Операційне поле має освітленість 7000 лк (лампи БС)

Дати гігієнічну оцінку умовам праці хірурга в операційній.

 

Задача 2

До складу палатної секції терапевтичного відділення входять одна одно-ліжкова,дві дволіжкові, чотири чотириліжкові палати (площа становить, відпо­відно, 9 , 15 , ЗО м2, а також входять процедурна (12 м2), приміщення для денного перебування хворих (12 м2), хол для харчування хворих (15 м2), сан­вузол (6 м2).

Дати гігієнічну оцінку умовам перебування хворих і праці медичного персоналу.

 

Задача З

У дитячому відділенні районної лікарні є шестиліжкова палата для дітей до 1 року та чотириліжкова для дітей, яким більше І року (площа на одне ліжко—5 м2), одна одноліжкова палата без шлюзу (6,0 м2), палата для матерів, кабінет лікаря (10 м2), процедурна (12 м2), коридор, санвузол.

Дати гігієнічну оцінку плануванню відділення й умовам праці медичного персоналу.

 

Задача 4

Дати оцінку санітарному стану лікарні та умовам праці медичного персоналу, якщо при обстеженні отримані такі показники:

· температура повітря в палатах і коридорах — 22 °С, вологість повітря — 60-65 %, швидкість руху — 0,1 м/с;

· концентрація С02 в більшості палат—0,14 %;

· мікробне число — 10000/м3;

· кишкова паличка виявлена в змивах із рук персоналу у 2 %, із рук хворих — у 15 %, зі столового посуду — в 3 %;

· штучна освітленість палат лампами розжарювання становить 75 лк, коридорів — 45 лк, рівень шуму вдень — 45-55 дБА, вночі — 30-35 дБА.

 

 

Задача 5

Міська лікарня складається з головного корпусу (хірургічне та терапевтичне відділення) та кількох будинків, призначених для інфекційного, пологового та дитячого відділень. Терапевтичне і хірургічне відділення складаються з двох палатних секцій, у кожній — по 40 ліжок. Інші відділення мають по 1 палатній секції. Площа на одне ліжко становить 6 м2. У кожній секції — по 10 чотириліжкових палат.

Визначити тип забудови лікарні та даній гігієнічну оцінку плануванню. Вка­зати, які ще показники потрібні для визначення умов праці медичного персоналу.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гончарук Є.Ґ., Кундієв Ю.І., Бардов В.Г. та ін. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни /За ред Є.Г. Гончарука. — К.: Вища школа, 1995. — С. 459-465, 494-502, 525-530.

2. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена: Учебник. — К.: Вища школа, 1983. — С. 277-305.

3. Общая гигиена /Румянцев Г.И., Воронцов М.П., Гончарук Є.Г. и др. — М.: Медицина, 1990. — С. 328-335.

4. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять /За ред. І.І. Даценко. — Львів: Світ. 1992. — С. 242-252.

5. Пивоваров Ю.П., Гоева ОЭ.3., Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиенс. — М.: Медицина, 1983. — С. 59-114.

6. Нікберг І.І. Гігієна лікарень. — К.: Здоров'я, 1993. — 264 с.

7. Маненко А.К., Сахновская Н.Н. Гигиена лечебных учреждений. — К.: Здоров'я, 1982. — 108 с.

8. Кречковский Е.А., Матяшия И.М., Никберг И.И. Санитарно-гигиеническое обеспечение хирургических отделений больниц. — К.: Здоров'я, 1981. — 112 с.

9. Внутрибольничные инфекции: Пер. с англ. /Под ред. Р. Венцеля. — М.: Медицина, 1990.— 656 с.

10. Гурова А.И., Горлова О.Е. Практикум по общей гигиене. — М.: УДН, 1991. —
С. 107-115.

11. Гігієна і санітарія. — 1988. -- № 12. — С. 26-28.

 

ЗАНЯТТЯ 17

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.