Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ВСТУПУ В ШКОЛУ 

Оцінка функціональної готовності дітей до вступу в школу передбачає проведення експрес-аналізу функціональних можливостей організму та поглибленого психофізіологічного обстеження вищої нервової діяльності дитини.

Експрес-оцінка функціональної готовності дитини до вступу в школу Експрес-оцінка функціональної готовності дитини до вступу та систе­матичного навчання у школіпроводиться на підставі результатів виконання комплексного психофізіологічного тесту Керна-Ірасека, показників до­слідження якості вимови звуків та точності координації рухів.

Тест Керна-Ірасека складається з трьох завдань:

1) малювання людини;

2) перемальовування короткої фрази з 3-4 слів;

3) перемальовування групи крапок.

Кожне завдання оцінюється у балах (найкраща оцінка — 1 бал, найгірша — 5 балів). Сума виконання окремих завдань є загальним результатом дослідження.

Перше завдання полягає втому, що дитина повинна намалювати фігуру людини без будь-яких вказівок з боку дослідника, друге — в тому, що дитина копіює фразу з трафарету, який виготовлений заздалегідь, і вміщує просту коротку фразу, наприклад: "Він їв суп" або "Вона пила сік",третє — втому, що дитина впродовж І хвилини дивиться на трафарет, а потім намагається відтворити форму розстановки та кількість крапок на листі паперу.

Критерії загальної оцінки результатів тестування:

· висока готовність до навчання у школі — до 5 балів;

· середня готовність — 6-10 балів;

· низька готовність — понад 11 балів.

Оцінка якості та чистоти вимови звуківпроводиться під час словесного відтворювання слів, що важко артикулюються, наприклад, рак, чапля, яйце, сокира, лопата, стілець, газета, зима, миша, риба, чайка, ключ.

Точність координації рухів, отже, готовність до сприйняття навичок письма, визначається за допомогою тесту "Вирізання круга". Дитині пропо­нують картку, на якій зображені сім кругів, що розташовані на відстані 1 мм один від одного. Середній круг відмічений потовщеною лінією і має діаметр, що дорівнює 50 мм. Майбутній школяр повинен вирізати круг по потовщеній лінії за І хвилину. Відрахунок часу розпочинається з того моменту, коли ножиці доторкнулися до потовщеної лінії. Оцінюють час та якість виконання тесту.

Поглиблене патофізіологічне обстеження вищої нервової діяльності дитини. Поглиблене

психофізіологічне обстеження вищої нервової діяльності ди­тини з метою визначення її готовності до навчання у школі передбачає дослідження та кількісну оцінку механічної, образної та вербально-логічної пам'яті, а також вербально-логічного мислення.

Оцінка механічної пам'яті. Дитині пропонують запам'ятати, а потім відтворити, написавши на аркуші паперу, десять цифр, що пред'явлені на окремих картках або написані на дошці. Числа можуть бути різними, бажано одно-і двозначними, від 1 до 16.

Дитина, яка досліджується, впродовж І хвилини уважно розглядає запропоновані цифри і намагається запам'ятати їх, а потім по пам'яті протягом І хвилини занотовує ці цифри на листі паперу в будь-якому порядку.

Критеріальною характеристикою механічної пам'яті є показник її продуктивності, який обчислюється за формулою 43:

 

ПМП= (43)

де ПМЛ— продуктивність механічної пам'яті;

с — кількість правильно відтворених цифр;

а — кількість помилково відтворених цифр;

п — кількість пред'явлених цифр.

Продуктивність механічної пам'яті вважається високою,якщо результату межах від 80% до 100%, середньою у межах від 50% до 80%, низькою якщо результат не досягає 50%.

Оцінка вербально-логічної пам'яті. Дослідник двічі чітко та голосно вимовляє 10 слів, призначених для запам'ятовування. Слова повинні бути простими, мати конкретні образні характеристики та легко відтворюватися. Наприклад, гора, кішка, вікно, книга, ваза, стіл, зірка, квітка, дерево, пилка.

Дитина, яка досліджується, повинна впродовж 1 хвилини написати на аркуші паперу слова, які вдалося запам'ятати, або намалювати образи, що відповідають цим словам.

Показник продуктивності вербально-логічної пам'яті обчислюється за формулою 44:

 

ПВЛП= (44)

 

де ПВЛП— продуктивність вербально-логічної пам'яті;

с — кількість правильно відтворених слів;

а — кількість помилково відтворених цифр;

n — кількість пред'явлених цифр.

Критерії оцінки результатів аналогічні попереднім.

Оцінка образної пам’яті. Дитині, яка досліджується, для запам'ятовування пред'являється картка із зображеними на ній 9 простими геометричними фігурами. Час пред'явлення та час відтворення однаковий — 1 хвилина. Показник продуктивності образної пам'яті обчислюється за формулою 45:

ПОП= (45)

 

Де ПОП — продуктивність образної пам'яті;

с — кількість правильно відтворених фігур;

а — кількість помилково відтворених фігур;

п — кількість пред'явлених фігур.

Критерії оцінки результатів аналогічні попереднім.

Оцінка вербально-логічного мислення. Дитині, яка досліджується, пропо­нується картка з написаною на ній групою слів, що складається з 10 варіантів по 4 слова у кожному. При цьому кожні 3 слова у кожній групі мають чіткий змістовний зв'язок, а четверте слово — зайве, не пов'язане з іншими. Зайве слово потрібно викреслити: Наприклад:

1) книга, портфель, валіза, сумка;

2) молоко, сир, хліб, вершки;

3) хвилина, секунда, час, вечір;

4) вага, годинник,окуляри,термометр;

5) Вова, Микола, Маша, Юра;

6) зима, літо, ніч, осінь;

7) стіл, стілець, вікно, шафа;

8) береза, сосна, ягода, дуб;

9) зошит, ручка, олівець, газета;

10)мати, бабця, тато, учитель.

Зайві слова: 1) книга; 2) хліб; 3) вечір; 4) окуляри; 5) Маша; 6) ніч; 7) вікно; 8) ягода; 9) газета; 10) учитель.

За кожну правильну відповідь дитині нараховується 2 очка, за кожну неправильну — 0. Потім підраховується загальна сума балів.

Загальний результат вважається низьким, якщо дитина набрала від О до 6 бітів; середнім від 8 до 12 балів, високим від 14 до 20 балів.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.