Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок маршу на хиткістьРозрахунок залізобетонного сходового маршу на хиткість полягає у визначенні прогину від зосередженої сили F = 1 кН, яка прикладена додатково в середині прольоту. Прогин, що не повинен перевищувати 0,7 см визначають за формулою:

f = s l02 ,

де s – коефіцієнт, який залежить від розрахункової схеми елементу. Для вільно опертої балки при рівномірно розподіленому навантаженні s = 5/48.

− кривизна від дії додаткового вантажу F = 1 кН, визначається за формулою:

,

тут − коефіцієнт, який враховує роботу розтягнутого бетону і визначається за виразом:

1,0 ,

де − враховує вплив тривалості дії навантаження і становить: при нетривалій дії для стержневої арматури періодичного профілю та бетону В 15 − 1,1;

 

 

φт − коефіцієнт, що визначається за формулою:

,

тут М − розрахунковий згинальний момент в середині прольоту:

.

Так-як МF ≈ Mn , то значення х та z приймаємо з попереднього розрахунку:

х = 1,51 см;

z = 12,06 cм.

Обчислюємо коефіцієнти:

 

;

> 1,0 , приймаємо .

Тоді кривизна від дії додаткового вантажу:

.

Визначаємо прогин:

Умова виконується, хиткість маршу забезпечена.

Розрахунок та конструювання залізобетонної плити сходинкової площадки

 

Дані для проектування

Ширина плити – 1,19 м;

Товщина плити – 0,09 м;

Довжина сходинкової площадки в просвіті – 2,54 м;

Коефіцієнт умов роботи .

Бетон класу В15:

; ; ; ; .

Арматура робоча класу A-400:

; ; Еs = 20∙104 МПа при Æ 10 − 40 мм.

Арматура Вр-І:

Æ 4 мм ; ; Еs = 17∙104 МПа;

Æ 5 мм ; ; Еs = 17∙104 МПа.

 

Розрахунок плити

Плита площадки опирається по периметру на контурні ребра. Проте, так-як співвідношення сторін плити > 2, то її можна розглядати як балкову з прольотом в короткому напрямку l0 = l2 = 0,85 м (див. рис. 2.8).

Збір навантажень на плиту наведений в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Навантаження на 1 м2 плити

№ п/п Вид навантаження Характеристичне навантаження, кН/м2 Розрахункове навантаження
Експлуатаційне Граничне
Коеф. на­дійності за навантаженням, gfe Значення навантаження, кН/м2 Коеф. на­дійності за навантаженням, g Значення навантаження, кН/м2
Постійне: власна вага плити сходинкової площадки з мозаїчним шаром 2,25 1,0 2,25 1,1 2,475
Тимчасове короткочасне 1,15 1,0 1,15 1,3 1,495
Разом qе+pе=3,4 q+p=3,97

 

Рис. 2.8. Плита сходинкової площадки

 

З’єднання плити з ребрами жорстке. Проте враховується можливість розвороту ребер (особливо поздовжніх), защемлення плити незначне і її можна розглядати як вільно оперту. Розрахункова схема наведена на рис. 2.9.

 

Рис. 2.9. Розрахункова схема плити сходинкової площадки

 

Тоді згинальний момент від повного граничного навантаження становить:

кНм.

Розраховуємо площу перерізу робочої арматури за формулою:

.

Нехай а = 1,5 см, тоді робоча висота перерізу плити h0 = 9 − 1,5 = 7,5 см.

 

Обчислюємо значення ξR :

,

де σsr = Rs = 365 МПа;

ω = α – 0,008 γb2 Rb = 0,85 – 0,008∙0,9∙8,5 = 0,789.

Обчислюємо:

Обчислюємо A0 :

.

Умова виконується.

За таблицями при А0 = 0,009 знаходимо коефіцієнт .

Площа робочої арматури:

Приймаємо сітку з стержнів Æ 5 Вр-І в поздовжньому напрямку з кроком 150 мм на 1 м довжини і Æ 4 Вр-І в поперечному напрямку з кроком 200 мм на 1 м довжини. . Дріт Æ 5 мм в сітці розташовується вздовж коротшого прольоту з відгинами на опорах.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.