Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

А. Неправильна позиція датчика (нахил вниз)Б. Наявність випоту в перікарді.

В. Наявність шлуночкової екстрасистолії.

Г. Зменшення об’єму циркулюючої крові.

Д. Реєстрація в двох ЕхоКГ-позиціях (апікальній 4-х камерній і пара-стернальній по довгій осі).

37 Серед перелічених причин набутого аортального стенозу виділити одну, яка не властива для набутих причин:

А. Ревматичне ураження. Г. Дисплазія клапану.

Б. Дегенеративна кальцифікація. Д. Інфекційний ендокардит.

В. Атеросклероз.

38 Яка з клінічних ознак маловластива для аортального стенозу?

А. Втома. Г. Стенокардія, раптова смерть.

Б. Запаморочення. Д. Тромбоемболії.

В. Задуха.

39 Аортальний стеноз визначають як незначний при площі отвору:

А. 2,0-1,2 см2. Б. 1,2-0,75 см2. В. < 0,75 см2.

40 Градієнт середнього тиску на аортальному клапані вважається значним при значенні:

А. < 20 мм рт.ст. Б. 20-50 мм рт.ст. В. > 50 мм рт.ст.

41 Який клінічний симптом не є проявом ІІІ стадії (відносної коронарної недостатності) при аортальному стенозі?

А. Стенокардія.

Б. Запаморочення.

В. Наростання задухи.

Г. На ЕКГ – гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка.

Д. Серцева астма.

42 Яке медикаментозне лікування проводиться у безсимптомних хворих аортальним стенозом?

А. Діуретиками.

Б. Вазодилятаторами.

В. Серцевими глікозидами.

Г. Метаболічними засобами.

Д. Антибіотиками (для профілактики інфекційного ендокардиту).

43 Яка з перелічених клінічних ознак трапляється рідше при аортальній недостатності в порівнянні з аортальним стенозом?

А. Серцебиття, біль в ділянці серця.

Б. Запаморочення.

В. Пульсація артерій шиї і кінцівок.

Г. Задуха, ортопное, серцева астма.

Д. Стенокардія.

44 Серед показань до хірургічного лікування хворих аортальним стенозом виділити одне, що є протипоказанням:

А. ІІ, ІІІ, іноді IV стадії.

Б. Наростання симптоматики.

В. При систолічному градієнті між лівим шлуночком і аортою > 150 мм рт.ст.

Г. Прогресує гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка за ЕКГ.

Д. При збільшенні дилатації порожнини лівого шлуночка і погіршенні систолічної функції за ЕхоКГ і Rö-даними.

45 Для аортальної недостатності характерним є зменшення діастолічного артеріального тиску більш ніж на ½ від систо-лічного. З якої клінічної стадії цей симптом вже реєструється?

А. І стадії (повної компенсації).

Б. ІІ стадії (латентної серцевої недостатності).

В. ІІІ стадії (субкомпенсації).

Г. IV стадії (декомпенсації).

Д. V стадії (термінальної).

46 З перелвчених показань для хірургічного лікування аортальної недостатності одне є неправильним:

А. Наростає симптоматика (синкопе, стенокардія або серцева недо-статність ІІІ-IV ф.к. за NYHA).

Б. Прогресує гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка за ЕКГ.

В. Збільшується дилатація порожнини лівого шлуночка і погіршується систолічна функція за Ехо-КГ і Rö-ознаками (зниження фракції викиду).

Г. ІІІ-IV стадії вади.

Д. ІІ стадія вади.

47 Яка тактика медикаментозного лікування доцільна при аортальній недостатності на етапі ІІІ-V стадії?

А. Діуретики. Г. Вазодилятатори.

Б. b-блокатори. Д. Жодна з перелічених.

В. Інгібітори АПФ.

48 Чим пояснити відсутність ортопное у хворих трикуспідальною недостатністю у фазі декомпенсації?

А. Гіпертрофією правого шлуночка.

Б. Застоєм крові у правому передсерді.

В. Зниженням скоротливої здатності правого шлуночка.

Г. Значним застоєм у великому колі кровообігу.

Д. За рахунок зменшення застою у малому колі кровообігу і депонува-нням крові у правих відділах серця і печінці.

49 Основою патогномічної діагностики трикуспідальної недостат-ності є все перелічене, крім:

А. Трикуспідальний систолічний шум.

Б. Позитивний венний пульс.

В. Систолічна пульсація збільшеної печінки і рецидивний асцит.

Г. Значне збільшення правих відділів серця, відсутність застою у малому колі кровообігу.

Д. Збільшення правого шлуночка і передсердя, підвищення венозного тиску.

50 Яка з перелічених серцевих вад практично не трапляється ізольовано?

А. Мітральна недостатність. Г. Трикуспідальний стеноз.

Б. Аортальна недостатність. Д. Стеноз гирла легеневої артерії.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.