Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розкрийте психологічний зміст поняття “психічні властивості”Опишіть специфіку розвитку уваги на різних вікових етапах розвитку людини від періоду немовляти до ранньої юності.

Проаналізуйте на власному прикладі особливості взаємозв’язку характеру і темпераменту людини.

Поясніть взаємозв’язок та взаємодію короткочасної та довготривалої пам’яті.

Розкрийте взаємозв’язок самооцінки та рівня домагань як факторів мотивації. Наведіть приклади.

Визначте психологічний зміст поняття “аперцепція”.

Розкрийте зміст понять: індивід, індивідуальність, особистість. В чому полягає взаємозв’язок та принципові розбіжності між цими поняттями.

Охарактеризуйте відмінність процесів відчуття і сприймання.

Розкрийте психологічну структуру діяльності і її смисл.

Назвіть види пам’яті за критерієм тривалості зберігання матеріалу.

Розкрийте сутність класифікації акцентуацій характеру А.Е. Лічко.

Обгрунтуйте наявність зв’зку між сприйманням та спрямованістю особистості. Наведіть приклади.

Розкрийте психологічний зміст поняття “фрустрація”.

Опишіть основні засади дослідження проблеми темпераменту в роботах І.П.Павлова.

Зробіть аналіз всіх процесів пам’яті і охарактеризуйте явище ремінісценції.

Охарактеризуйте вольові властивості людини.

Проаналізуйте місце умінь та навичок в структурі людської діяльності.

Сформуйте 2 варіанти життєвих сценаріїв, що грунтуються на фундаменті різних базових мотивів.

Розкрийте психологічний зміст поняття “мислення”.

Поясніть психофізіологічну основу ідеомоторних актів.

Обгрунтуйте важливість процесу відчуття в житті людини.

Розкрийте психологічний зміст поняття “характер”.

Розкрийте механізми сприймання форми предметів, їх розміру та контуру.

Проаналізуйте особистісні детермінанти пам’яті (установка, мотиви, особистісна активність, мнемічні здібності тощо) виходячи з власного досвіду.

Розкрийте психологічний зміст понять “синкретичне та дискетне мислення”.

Розкрийте значення попереднього досвіду в процесі сприймання виходячи з власного життєвого шляху.

Розкрийте психологічний зміст поняття “стрес”.

Проаналізуйте особливості зв’язку мислення та мовлення.

Проведіть порівняльний аналіз ілюзорних та галюцинаторних станів свідомості.

Назвіть та охарактеризуйте основні функції уяви.

Розкрийте взаємозв’язок характеру і темпераменту. Наведіть приклади.

Дайте психологічний аналіз основних видів емоційних станів.

Розкрийте будову аналізатора.

Дайте характеристику основних психологічних новоутворень молодшого шкільного іку.

Розкрийте сутність поняття “Я-концепція”.

Опишіть основні психологічні ефекти соціальної перцепції.

Опишіть можливість впливу рівня інтелекту на процеси формування характеру.

Дайте визначення вольових якостей особистості.

Розкрийте проблему розвитку характеру та стратегій виховання.

58. Розкрийте суть основних властивостей сприймання: константність, цілісність, вибірковість, осмисленість і предметність. Наведіть приклади..

60. Охарактеризуйте поняття „екстраверсія” та „інтроверсія”.

Обгрунтуйте значення волі в організації діяльності та спілкування людей. Наведіть приклади.

Розкрийте психологічний зміст поняття “психіка”.

Розкрийте психологічний зміст поняття “уява”.

Охарактеризуйте наступні властивості нервової системи людини: сила, рухливість, врівноваженність, лабільність.

Назвіть і опишіть сутність найбільш типових порушень волі.

Дайте визначення поняттю сприймання.

Поясніть, в чому полягає психологічне значення процесу забування.

Розкрийте сутність «ефекту ореолу» як механізму соціальної перцепції. Проілюструйте прикладом.Проаналізуйте сутність стану сну і поясніть психологічні механізми виникнення сновидінь.

Розкрийте сутність психологічного поняття “задатки”.

Охарактеризуйте чинники мимовільної уваги, що пов’язані з характером зовнішнього подразника.

Проаналізуйте взаємозв’язок темпераменту та діяльності. Яким чином індивідуальний стиль діяльності залежність від особливостей темпераменту людини.

Розкрийте психологічний зміст поняття “психічні властивості”.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.