Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Використана література 1. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 167 с.
 2. Боруцкий Е.В. Определитель свободноживущих пресноводных веслоногих раков СССР и сопредельных стран по фрагментам в кишечниках рыб. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 219 с.
 3. Боруцкий Е.В. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. – М.: Наука, 1974. – 227 с.
 4. Голлербах М.М. Водоросли, их строение, жизнь и значение. – М.: Пищевая промышленность, 1951. – 175 с.
 5. Догель В.А. Зоология безпозвоночных. – М.: Высшая школа, 1981. – 606 с.
 6. Жадин В.И. Изучение донной фауны водоемов. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 30 с.
 7. Киселев И.А. Методы исследования планктона. – В кн.: Жызнь пресных вод, т. 4, ч. 1, М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – с.183-225
 8. Киселев И.А., Зимова А.Д., Курсанов Л.И. Определитель низших растений. Т. 2. Водоросли. – М.: Советская наука, 1953. – 309 с.
 9. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. – М.: Наука, т. 1.
 10. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР ( Ротатория – Rotatoria). – Л.: Наука, 1978. – 742 с.
 11. Левітська З.Г., Костун В.А. Нижчі рослини. – К.: Радянська школа, 1978. – 144 стор.
 12. Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. – М.: Учпедгиз, 1950. – 347 с.
 13. Мануйлова Е.Ф. Ветвистоусые рачки (Кладоцера – Cladocera) фауны СССР. М. – Л.: Наука, 1964.– 326 с.

14. Монченко В.У. Фауна України. Т. 27, вип. 3. – К.: Наукова думка, 1974. – 452 с.

15. Усачев П.И. Количественная методика сбора и обработки фитопланктона. Труды Всесоюзн. Гидробиологического об-ва. Т.11. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – с. 411-415

16. Федоров В.Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. – С.: Изд-во МГУ, 1979. – 165 с.

17. Фортунатов К.Р. Об индексах питания у рыб. Вопросы ихтиологии. Т. 4, вып. 1 (30). – М.: Наука, 1964. – с. 188-190.

18. Чижик А.К. Изучение кормовой базы и питания рыб в прудах. – Херсон, 1972. – 18 с.

19. Шерман І.М. Ставове рибництво. – К.: Урожай, 1994. – 336 стор.

20. Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии. – М.: Высшая школа, 1969. – 428 с.

 

 

Д О Д А Т К И

Основні представники фіто-, зоопланктону

Та зообентосу

Афанізоменон флос-акве

 

 

Цераціум гірундінелла Астеріонелла формоза

 

Анабена флос-акве

 

Мікроцистіс аеругіноза

 

Трахеломонас гіспіда

 

 

Циклотелла планктоніка Трібонема віріде

(вид зі створки)

 

Циклотелла планктоніка Еудоріна елеганс

 

Вольвокс глобатор

 

Сінура увелла Сценедесмус квадрікауда

 

 

 

 

Педіаструм Боріанум Хлорелла вульгаріс

 

 

Евглена вірідіс

 

 

 

Факус лонгікауда

 

Парамеціум каудатум – інфузорія туфелька

 

Бранхіонус ангуларіс

Бранхіонус діверсікорніс Аспаланхна пріодонта

Поліартра вульгаріс Сінхета стіл ата

 

Гексартра міра

 

 


Нотолька акуміната Мітіліна вентраліс

 

 

 

 

Келлікотія лонгіспіна

 


Еухланіс ділатата Лепаделля пателля

 

 

 

Лекане люня Бранхіонус квадрідентатус

 

 

Брахіонус будапештіненсіс

Брахіонус фалькатус Брахіонус форфікуля

 

 

Бранхіонус каліціфлорус Бранхіонус бенніні

 

Керателля кохлеаріс Керателля квадрата

 

Філінія лонгісета

 

 

Наупліус

 

Циклопс

 

 

Діаптомус

Сіда крісталліна

 

 

 

 

Діафанозома брахіурум

 

 

Лептодора кіндтії Лялечка комара - куліціні пуппе

 


Личинка хірономус із родини хірономід

 

 

 

Кладка яєць ручейників (тріхоптера)

Личинка ручейника (у домику) Личинка бабки форми

Трихоптера. зігоптера (одоната)

 

Личинка бабки Личинка поденки, форми анізоптера потамантус спеціас —

(одоната) (ефемероптера)

 

 

Дафнія лонгіспіна

 

Моіна ректіростріс

 

Дафнія магна

 

Скафолеберіс мукроната Церіодафнія аффініс

 

 

 

Хідорус сферікус Сімоцефалюс ветулюс

Эурицеркус лаеллятус

Алона квадрангулярис

 

Босмина лонгирострис

 

 

 

Пераканта трунката Плеутроксус унцінатус

 

 

Поліфемус педікулюс

 

Клоп — ранатра лінеаріс Водяний клоп — пела

(теміптера) цінереа (геміптера)

 

Личинка водяного скорпіона Жук — дітіскус (скорпіон) — Непа цінереа лятіссімус (коліоптера)

(геміптера)

Клоп — нотонекта гладка Личинка веснянки—перла

(геміптера) абдоміналіс (плекоптера)

Черепашковий рачок —

остракода (ентомострака)


Личинка жука —

дітіскус лярве (колеоптера)


Зяброногі раки — апус Мізіда метамізіс страуші

канкріформіс (ентомострака, (амфипода)

еуфіллопода)

 

Двохстворковий молюск (беззубка) – анодонта сігнеа

Зяброногі раки артеміа Артемія саліна (самка)

саліна (ентомострака,

еуфіллопода)

 

Наупліус артемія саліна Артемія саліна (голова самця)

Двохстворковий молюск (шаровка) — сферіум корнеум

 

 

Двохстворковий молюск Легеневий молюск (прудовик)

- дрейссена поліморфа - лімнеа стагналіс

 

 

Черевоногий молюск Черевоногий молюск

(Живородка) — вівіпарус (катушка) — планорбіс

контектус корнеус

 

Планктонна сітка для відбору Трубчастий дночерпач

зоопланктонних проб Ланга

 

 

Коробочковий дночерпач Екмана-Берджа в закритому та відкритому вигляді.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.