Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік питань до екзамену1. Дайте періодизацію первіснообщинного ладу.

2. Основні етапи розвитку української національної історичної науки.

3. Дайте характеристику первіснообщинного ладу на території України.

4. Охарактеризуйте Трипільську культуру.

5. Іраномовні племена Причорномор`я: кіммерійці, скіфи, сармати.

6. Таври.

7. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

8. Вторгнення готів (Рейхготланд) і гунів.

9. Аварський каганат

10. Хазарський каганат

11. Анти.

12. Якими є особливості державотворчих процесів Середньовічної Європи?

13. Назвіть основні теорії походження Київської Русі.

14. Якими є основні етапи становлення і розвитку Давньоруської держави?

15. Які основні концепції походження українського народу Вам відомі?

16. Назвіть причини феодальної роздробленості Київської Русі.

17. Дайте характеристику подіям часів монголо-татарської навали.

18. Охарактеризуйте політичний та соціальний устрій Київської держави.

19. Доведіть або спростуйте тезу про те, що Галицько-Волинська держава є спадкоємицею Київської Русі.

20. Охарактеризуйте умови приєднання українських земель до Великого князівства Литовського та Утворення Русько-Литовського князівства.

21. Якими були основні відмінності в польскій та литовській експансії на землі Русі-України?

22. Вкажіть причини та наслідки зближення Польщі і Литви.

23. Дайте характеристику Кревській, Люблінській та Берестейській уніям.

24. Причини і джерела виникнення українського козацтва?

25. Якими були причини та хід перших козацьких повстань?

26. Дайте характеристик лідерам козаччини дохмельницької доби: Д. Вишнивецький (Байда), П. Сагайдачний, С. Кішка, С. Наливайко, І. Сулима, Д. Гуня.

27. Охарактеризуйте політичне, соціально-економічне, культурне, релігійне становище українських земель у складі Речі Посполитої.

28. Дайте характеристику причинам, характеру, рушійним силам української національної революції.

29. Вкажіть основні події Визвольної війни.

30. Характер, мета і наслідки Переяславської угоди 1654 року?

31. Діяльність Б. Хмельницького: різноманітність оцінок.

32. Українська козацька держава у часи Руїни.

33. І. Мазепа та Гетьманщина.

34. Три поділи Польщі.

35. Охарактеризуйте процес входження України до державних структур Російської та Австрійської імперій.

36. Яким був державно-правовий і політичний статус і стан України у складі Російської імперії.

37. Як відбувалося утворення єдиного національно-господарського комплексу?

38. Які чинники спричиняли формування модерної української нації?

39. Що вказувало на назрівання загальнонаціональної кризи на початку XX ст.?

40. Охарактеризуйте український політичний рух та його основні течії.

41. 7. Україна в роки Першої світової війни. Яким був світовий баланс сил та національні інтереси України?

42. Причини української революції?

43. Дайте характеристику національно-політичним силам української революції.

44. Хід і трансформація революційних процесів. Військове протиборство між прихильниками різних політичних течій в Україні.

45. Брестський мир: причини і наслідки.

46. Дайте характеристику Гетьманату та Директорії.

47. Селянський повстанський рух: характеристика, причини, наслідки.

48. Вкажіть причини перемоги більшовиків.

49. Дайте характеристику Україні в системі міждержавних відносин на початку 20-х років.

50. УСРР як суб'єкт міжнародного права.

51. УСРР у системі «договірної федерації».

52. Якими були умови входження УРСР до складу Радянського Союзу?

53. Дайте характеристику НЕПу в Україні. Якими були зміст та наслідки цієї політики?

54. Хід та наслідки індустріалізації та примусової колективізація.

55. Голодомор 1932-1933 рр. Причини та наслідки.

56. Політичні репресії 30-х років.

57. Охарактеризуйте тоталітаризм як політичний режим в Україні: його сутність та механізм реалізації.

58. У чому проявилася криза Версальсько-Вашингтонської системи?

59. Як відбувалася підготовка до Другої світової війни в УРСР?

60. Закарпатська Україна у планах агресорів.

61. Початок Другої світової війни та її хід.

62. Напад нацистської Німеччини на СРСР.

63. Розгортання руху опору в Україні (радянські партизани, УПА).

64. Якою на Вашу думку була роль України в розгромі фашистської Німеччини?

65. Визволення України від нацистів: основні наступальні операції. Причини великих втрат.

66. Якими були геополітичні наслідки ІІ Світової війни?

67. Чи була активною роль УРСР у світовій політиці? Відповідь обґрунтуйте.

68. Дайте характеристику терміну «холодна війна».

69. Вкажіть основні труднощі відбудови народного господарства УРСР.

70. У чому проявили себе тоталітарно-бюрократичні тенденції у громадсько-політичному житті 40-50-х років?

71. Вкажіть ознаки лібералізації суспільно-політичного життя 60-х років ХХ ст..

72. Дайте перелік основних реформ М. Хрущова. У чому проявився їх суперечливий і непослідовний характер?

73. Якими були застійні тенденції в економічному та соціально-політичному житті України?

74. Які наслідки для УРСР мали діяльність П.Є. Шелеста та В.В. Щербицького?

75. Зародження дисиденства та правозахисного руху в Україні.

76. Охарактеризуйте спроби М. Горбачова реформувати радянське суспільство на шляхах демократії, гласності. Яким був результат діяльності М.С. Горбачова?

77. Наростання відцентрових тенденцій і розпад СРСР.

78. Назвіть об'єктивні та суб'єктивні причини розпаду СРСР.

79. Як відбувалась боротьба України за незалежність у період «Перебудови»? (Активізація суспільно-політичного життя. Вибори 1990 р. до Верховної Ради УРСР).

80. Коли і за яких умов було прийнято Декларацію про державний суверенітет України? Акт проголошення незалежності України?

81. Як відбувався референдум і президентські вибори у 1991 році? Основні претенденти на посаду першого президента України.

82. Якими були особливості ринкових реформ в Україні в 90-х роках?

83. Охарактеризуйте політичні та соціальні трансформації 90-х років - першій пол. XXI ст. в Україні.

84. Яким був конституційний процес в Незалежній Україні?

85. Охарактеризуйте розвиток і головні тенденції економіки, культури, мистецтва, освіти на початку XXI ст.

86. Якою була зовнішня політика а Української держави 90-х роках XX ст.?

87. Вкажіть причини хід та наслідки «Помаранчевої революції» 2004 року та «Революції гідності» 2014 року.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.