Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. Україна в умовах становлення комуністичного режимуУкраїна в системі міждержавних відносин на початку 20-х років. УСРР як суб'єкт міжнародного права. УСРР у системі «договірної федерації». Входження УРСР до складу Радянського Союзу.

НЕП в Україні: зміст та наслідки. Прискорена індустріалізація та примусова колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. Політичні репресії 30-х років. Тоталітаризм як політичний режим в Україні: його сутність та механізм реалізації. Посилення імперських тенденцій в ідеології та політиці. Україна і світ у 20-30-ті роки.

Тема 9. Україна під час ІІ Світової війни та першому повоєнному десятилітті

Криза Версальсько-Вашингтонської системи. Підготовка до Другої світової війни. Україна в політиці інших держав. Початок Другої світової війни та її хід. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Розгортання руху опору в Україні. Роль СРСР та антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини. Матеріальна допомога союзників СРСР. Визволення України. Внесок народу України та інших народів СРСР у перемогу над фашизмом.

Уроки Другої світової війни та її геополітичні наслідки. Активна роль УРСР у світовій політиці. Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави.

Політика «холодної війни». Формування системи Схід-Захід. Утворення політико-військових блоків.Труднощі відбудови народного господарства. Посилення тоталітарно-бюрократичних тенденцій у громадсько-політичному житті 40-50-х років.

Тема 10. Україна у 60-80-ті роки ХХ ст.

Лібералізація суспільно-політичного життя. Обмеження тоталітаризму. Реформи М. Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер.

Застійні тенденції в економічному та соціально-політичному житті України. Діяльність П.Є. Шелеста та В.В. Щербицького. Зародження дисиденства в Україні. Правозахисний рух. Релігійне дисиденство.

Спроби М. Горбачова реформувати суспільство на шляхах демократії, гласності. Невдача реформ у СРСР, інших соціалістичних країнах. Наростання відцентрових тенденцій і розпад СРСР.

Тема 11. Розвиток незалежної України

Об'єктивні та суб'єктивні причини розпаду СРСР.

Боротьба України за незалежність. Активізація суспільно-політичного життя. Вибори 1990 р. до Верховної Ради УРСР. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум і президентські вибори 1991 р.

Особливості ринкових реформ в Україні в 90-х роках. Спроби подолання системної кризи в економіці, політиці, соціальному та духовному житті.

Політичні та соціальні трансформації 90-х років - першій пол. XXI ст. в Україні. Конституційний процес. Економіка, культура, мистецтво, освіта на початку XXI ст. Зовнішня політика Української держави 90-х роках XX ст.

Помаранчева революція 2004 року. «Євромайдан». «Революція гідності» 2014 року. АТО.

Змістова частина 2

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) у вигляді реферата.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістова частина 1
Тема 1. Феномен української історії - - - - - - -
Тема 2. Доісторичний період в історії людства. - - - - -
Тема 3. Україна-Русь. (ІХст. – перша половина ХIV ст..). - - - - -
Тема 4. Литовсько-польська доба української історії (др. половина ХIVст. Перша половина XVII ст..). - - - - - -
Тема 5. Козацтво в історії України (др. пол. ХV- XVIIІ ст.) - - - - -
Тема 6. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII – початок XX ст.). - - - - - -
Тема 7. Боротьба за відродження незалежності України (1917-1920рр.) - - - - -
Тема 8. Україна в умовах становлення комуністичного режиму - - - - - -
Тема 9. Україна під час ІІ Світової війни та у першому повоєнному десятилітті. - - - - -
Тема 10. Україна у 60-80-ті роки ХХ ст... - - - - - -
Тема 11. Розвиток незалежної України. - - - - -
Разом за змістовою частиною 1 - - - - -
Змістова частина 2
ІНДЗ - - - - - - - -
Усього годин   - -
                           

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.