Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порівняння економічних показників варіантів схем доставки продукції 

По кожному з варіантів каналу розподілу необхідно розрахувати наступні складові остаточної ціни одиниці продукції і статті витрат для кожного з учасників, окрім транспорту:ціна, по якій учасник каналу розподілу приймає продукцію;видатки, зв'язані із імобілізацієй фінансових коштів;витрати на утримання складу;витрати на зберігання продукції;втрати при зберіганні продукції;витрати на навантаження і розвантаження;націнка на продукцію;відпускна ціна одиниці продукції.

Для транспорту розраховуються тільки собівартість доставки продукції, націнка на транспортні послуги і загальна плата за доставку одиниці продукції, що додається до витрат того учасника каналу розподілу, який здійснює прийом продукції.

Ціна, по якій учасник каналу розподілу приймає продукцію (Цпр, грн/пл) дорівнюється відпускній ціні (Цвідп, грн/пл) попереднього (за напрямом руху матеріалопотоку) учасника того ж самого каналу розподілу.

Видатки, зв'язані із імобілізацією грошових коштів визначаються у перерахунку на одиницю продукції (Sр, грн/пл) по формулі:

 

, (6.1)

де Hd - ставка дисконту, %.

Витрати на утримання складу у перерахунку на одиницю продукції (Sск, грн/пл) розраховуються по формулі:

 

(6.2)

 

Витрати на зберігання продукції (Sзб, грн/пл) визначаються по формулі:

 

(6.3)

 

Втрати при зберіганні продукції (SV) визначаються виходячи з вартості продукції і норми природної втрати (Dв) по формулі:

 

, (6.4)

 

де Цпр - ціна, по якій учасник каналу розподілу приймає продукцію, грн/пл.

Витрати на навантаження і розвантаження визначаються виходячи з розрахункової кількості НРМ і обсягів реалізації продукції і заданих режимів роботи і вартості години роботи НРМ по формулі:

 

, (6.5)

 

де Тм - час роботи автомобільного транспорту, год;

Qдоб - добовий обсяг реалізації продукції, т.

Для роздрібного торговця витрати на розвантаження визначаються за формулою:

, (6.6)

Націнка на продукцію, що відпускається (Нпр, грн/пл) визначається кожним учасником каналу розподілу виходячи з зазнаних їм видатків (Sсум, грн/пл) і нормативу рентабельності по формулі:

 

, (6.7)

 

При розрахунку сумарних витрат учасника каналу розподілу слідує враховувати, що просування матеріалопотоку в логістичному ланцюзі супроводжується переходом права власності від одного учасника каналу розподілу до іншого (допущення, прийняте в рамках даного курсового проекту). Ця умова не розповсюджується на автомобільний транспорт. При цьому оплату транспортних видатків здійснює той учасник каналу розподілу, що приймає продукцію.

Відпускна ціна продукції розраховується як сума всіх витрат і націнок по формулі:

 

, (6.8)

 

Складові статей витрат, окрім роздрібної ціни, розраховуються з точністю до 10-5 коп і результати розрахунків по варіантам зводяться у таблицю. Роздрібна ціна продукції розраховується з точністю до 1 коп.

Загальна сума витрат (Sзаг, грн/пл) визначається за формулою:

 

, (6.9)

 

де Цт – вартість транспортування (дивитись таблицю 4.1). Цт відноситься на витрати отриманих товарів.

Результати розрахунків звести до таблиці 6.1.

Необхідно побудувати графік зміни питомих витрат на просування матеріалопотоку відповідно до різної кількості посередників каналу розподілу. Для побудови графіка питомих витрат на просування матеріалопотоку для різної кількості посередників у каналі розподілу визначаємо витрати, пов’язані з заморожуванням грошей для всього каналу ( ), витрати каналу на зберігання продукції ( ), витрати каналу на навантаження – розвантаження ( ), сумарну націнку каналу на продукцію ( ), витрати каналу на транспортування ( ) та загальні витрати каналу ( ).

Витрати, пов’язані з заморожуванням грошей для всього каналу ( , грн./пл.) визначаємо за формулою:

 

, (6.10)

 

де n – кількість учасників каналу, що приймають участь у відповідальності;

Sзі – витрати, пов’язані з заморожуванням грошей у кожного з учасників каналу розподілу, грн/пл.

Витрати каналу на зберігання продукції визначаються за формулою:

 

, (6.11)

 

де і – і-тий учасник каналу розподілу.

Витрати каналу на навантаження-розвантаження визначаємо:

 

(6.12)

 

Сумарна націнка каналу на продукцію :

 

(6.13)

 

Витрати каналу на транспортування:

 

(6.14)

 

Питома вага і-го виду витрат в ціні у роздрібного торговця визначається по такій залежності:

 

, (6.15)

 

де j – вид витрат або націнок каналу, грн/пл.

Результати розрахунків звести до таблиці 6.2.

По результатах розрахунків необхідно на міліметровому папері формату А4 побудувати графік зміни питомих витрат на просування матеріалопотоку для різної кількості посередників каналу розподілу. Приклад графіку зміни питомих витрат на просування матеріалопотоку для різної кількості посередників каналу розподілу представлено на рисунку 6.1


Таблиця 6.1- Економічні показники варіантів схеми доставки продукції.

  Показники   Варіанти каналу розподілу
1-ий варіант 2-ий варіант 3-ій варіант
Завод Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг.
Прийомна ціна, Цпр, грн./пл.                
Витрати на заморожування, Sз, грн./пл.                
Витрати на утримання складу, Sск, грн./пл.                
Витрати на зберігання продукції, Sзб, грн./пл.                
Витрати при зберіганні продукції, Sу, грн./пл.                
Витрати на навантажування та розвантажування, Sн/р, грн./пл.                
Загальна сума витрат, Sзаг, грн./пл.                
Націнка на продукцію, Нпр, грн./пл.                
Відпускна ціна, Цвідп, грн./пл.                

 


Таблиця 6.2-Розподіл статей витрат у ціні одиниці продукції.

Показники Варіант каналу розподілу
1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант
Витрати каналу, пов’язані з заморожуванням грошових коштів,      
Питома вага у ціні, d , %      
Витрати каналу на зберігання продукції, , грн./пл.      
Питома вага у ціні, d , %      
Витрати каналу на навантаження – розвантаження продукції, , грн./пл      
Питома вага у ціні, d , %      
Сумарна націнка каналу на продукцію, , грн./пл.      
Питома вага у ціні, d , %      
Витрати каналу розподілу на транспортування, , грн./пл.      
Питома вага у ціні, d , %      
Питома вага собівартості у ціні, dS, %      

Рисунок 6.1 – Графік змін питомих витрат
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.