Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вибір транспортних засобів для доставки продукції 

В рамках даного курсового проекту припускається, що доставка вантажів здійснюється по маятниковим маршрутам. В цьому випадку оптимальним автомобілем є такий автомобіль, вантажопідйомність якого дорівнюється розміру партії вантажу (з урахуванням коефіціенту використання вантажопідйомності автомобіля). Тому номінальну вантажопідйомність автомобіля (qн) можна визначити по формулі:

 

, (4.1)

 

де qmin та qmax - мінімальна та максимальна вантажопідйомності автомобілів, відповідно, т;

q - розмір партії вантажу, що визначається з умови щодобового постачання вантажів, т;

gфст - статичній коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля.

Отримані в результаті розрахунків за формулою (4.1) вантажопідйомності автомобілів повинні бути скореговані за наступнім правилом:

- якщо qн£ 1 т, те вантажопідйомність повинна бути закруглена за звичайними правилами закруглення до 0,1 т;

- якщо qн > 1 т, те вантажопідйомність повинна бути закруглена за звичайними правилами закруглення до 1 т.

Розмір партії вантажу, що визначається з умови щодобового постачання вантажів, тобто уточнюється сумарна потреба одного учасника каналу розподілу (Q’доб, т/доб):

 

, (4.2)

 

В тому випадку, коли фактична вантажопідйомність автомобіля менша за розмір партії вантажу і не дозволяє перевезти весь вантаж за одну їздку, номінальна вантажопідйомність повинна бути змінена. При цьому спочатку розраховується кількість їздок, необхідних для перевезення всього обсягу вантажу автомобілем заздалегідь вибраної вантажопідйомності, після цього кількість їздок повинна бути закруглена до найближчого не меншого цілого значення, і вже через обсяг вантажу і кількість їздок розраховується вантажопідйомність автомобіля, що корегується за наведеним вище правилом.

Кількість їздок визначається за формулою:

 

, (4.3)

 

Після остаточного розрахунку вантажопідйомності автомобіля, виходячи із заданого обсягу перевезень, перераховується значення коефіцієнту використання вантажопідйомності автомобіля за формулою:

 

, (4.4)

 

В залежності від розрахованої вантажопідйомності автомобілів визначається собівартість перевезень. В розрахунково-графічному завданні вважати, що доставка вантажів здійснюється по маятниковим маршрутам. Тому, для розрахунку собівартості перевезень необхідно спочатку розрахувати довжини їздок з вантажем (lїв, км).

При перевезеннях продукції із заводу довжина іздки з вантажем рівна середній відстані доставки (lд), поза залежністю від одержувача партії вантажу.

При доставці вантажів від оптових торговців довжина їздки з вантажем визначається по формулі:

 

(4.5)

 

де F - площа регіону, км2.

Nс – загальна кількість постачальників.

Собівартість перевезення однієї тони вантажу (Sт, грн/т) на кожній ланці логістичного ланцюга визначається по формулі:

 

, (4.6.1)

або

, (4.6.2)

 

де Cзм - змінна складова собівартості автомобільних перевезень, грн/км;

lм - довжина маршруту (визначається через довжину їздки з вантажем), км;

Спост - постійна складова собівартості автомобільних перевезень, грн/год;

Tоб - час оберту автомобіля на маршруті, год.

Змінна і постійна складові собівартості автомобільних перевезень визначаються по регресійним моделям виду:

 

, (4.7)

 

де x - індекс змінної або постійної складових собівартості автомобільних перевезень.

Час оберту автомобіля на маршруті розраховується виходячи з технічної швидкості автомобіля, що визначається нормами часу на виконання операцій перевозочного процесу [6] і нормами часу простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням, що визначається по [5].

Час оберту автомобіля на маршруті (tоб, год):

 

(4.8)

 

де b - коефіцієнт використання пробігу на маршруті;

Vт – швидкість технічна, км/год;

tн/р – час навантаження і розвантаження автомобіля, год.

Коефіцієнт використання пробігу на маятниковому маршруті із порожнім зворотним пробігом приймаємо β = 0,5.

При перевезенні вантажів містом для автомобілів вантажопідйомністю qн < 7 т Vт = 25 км/год, а при qн > 7 т Vт = 24 км/год.

За правилами перевезення вантажів транспортування пивобезалкогольної продукції використовується фургон. Для автомобіля-фургона нормами на навантаження (розвантаження) передбачено 13 хвилин на першу тону вантажу (повну чи неповну) та 3 на подальші тони (повні чи неповні), таким чином, час навантаження-розвантаження розраховуємо за формулою:

 

, (4.9)

 

Собівартість перевезень визначається для всіх ланок всіх варіантів каналів розподілу, а результати розрахунку бажено навести у таблиці 4.1.

Питому собівартість перевезення (S’т), грн./пл.

 

, (4.10)

 

Питома транспортна націнка (Нт) визначається за формулою:

 

, (4.11)

 

Вартість транспортування однієї пляшки (Цт) визначається за формулою:

 

, (4.12)

 


Таблиця 4.1 - Вибір транспортних засобів

 

    Показники Варіант каналу розподілу
1 варіант 2 варіант 3 варіант
Завод – роздріб. торговець Завод – оптовий торговець Оптовий торговець – роздріб. торговець Завод – оптовий торговець Оптовий торговець – роздріб. торговець
Розмір партії вантажу, q, т          
Номінальна вантажність автомобіля, qн, т          
Кількість їздок до одного отримувача, Z          
Фактичний коефіцієнт використання вантажності,          
Довжина їздки з вантажем, Lд, км          
Змінна складова собівартості, Сзм          
Постійна складова собівартості, Спост          
Технічна швидкість, Vт, км/год          
Час навантаження та розвантаження автомобіля, tн/р, год          
Час оберту на маршруті, tоб, год.          
Собівартість перевезення, Sт, грн./т          
Питома собівартість перевезень, S’т, грн./пл          
Питома транспортна націнка, Нт, грн./пл          
Вартість транспортування однієї пляшки, Цт, грн./пл          
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.