Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельностіЗагальні положення

 

В розрахунково-графічному завданні розглядається проблемна ситуація створення оптимального каналу розподілу споживчих товарів. Підприємством-виробником є завод пивобезалкогольних напоїв. Продукцією підприємства є прохолодні напої, фасовані у скляні пляшки місткістю (Pн) 0,5 л.

Доставка продукції здійснюється в той же населений пункт, в якому розміщене підприємство. Всі варіанти каналів розподілу є повністю упоряд-кованими і володарем каналу є підприємство-виробник.

В розрахунково-графічному завданні розглядаються три варіанту каналу розподілу: канал першого рівня і два варіанту каналу розподілу другого рівня - з однім і трьома оптовими торговцями. Вибір конкретного варіанту схеми розподілу продукції здійснюється по критерію мінімальних витрат на доставку продукції.

 

СТРУКТУРА розрахунково-графічного завдання

Вхідні дані до РГЗ наведені в додатку А в табл. А.1, А.3 - А.4. В табл. А.1 наведені вхідні дані загальні для всіх, в табл. А.3-А.4 індивідуальні вхідні дані. Вибір варіанту в табл. А.3 здійснюється по передостанній цифрі номеру залікової книжки, в табл. А.4 - по останній. В табл. А.2 наведені довідкові дані, що використаються у РГЗ. Перелік питань, що повинні бути розкриті в розділах пояснювальної записки, наведений нижче.

Зміст, трудомісткість і обсяг розділів пояснювальної записки наведені в табл. 1.1.

 

 

Таблиця 1.1 - Зміст пояснювальної записки

Розділ розрахунково-графічного завдання Трудомісткість,% Обсяг, стор.
Вхідні дані -
Вступ 1-2
Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельності 3-4
Визначення параметрів складський системи 6-8
Вибір транспортних засобів для доставки продукції 4-5
Організація навантажувально-розвантажувальних робіт 5-6
Порівняння економічних показників варіантів схем доставки продукції 7-10
Висновки 1-2
Перелік послань -
Додатки - 1-2
Всього 30-40

 

Розрахунок оптимальної ціни і нормативу рівня рентабельності

 

В даному розділі повинна бути розрахована роздрібна ціна продукції підприємства. При розрахунку ціни необхідно враховувати, що ціна є головним інструментом, за допомогою якого досягаються ринкові ціленастанови підприємства. Прибутки і зиск підприємства складним образом залежать від функції попиту від ціни одиниці продукції, вигляд якої, в свою чергу залежить від типу ринку, на яке підприємство реалізує продукцію. В даному розрахунково-графічному завданні вважається, що підприємство функціонує на ринку чистої конкуренції. В цьому випадку ціна одиниці продукції (Цопт, грн) розраховується з умови максимізації зиску всього каналу розподілу по формулі:

 

, (2.1)

 

де Sз - собівартість одиниці продукції на виході виробничої лінії, грн/пл;

Qн - максимальна ємність ринку, пл;

kq - коефіціент зміни попиту при зміні ціни, пл/грн.

Роздрібна ціна одиниці продукції, розрахована по формулі (2.1) повинна бути закруглена до цілого числа копійок. В подальших розрахунках приймати закруглене значення ціни. Після цього, виходячи з заданої функції зміни попиту від ціни, необхідно розрахувати річний обсяг реалізації продукції (Qрік, ящ.), при цьому одиницею виміру обсягів продукції є ящики місткістю 20 пляшок.

Визначаємо річний обсяг реалізації продукції (Q рік ) за формулою:

 

, (2.2)

де nпл - кількість пляшок у ящику, пл.

Для погодження інтересів учасників каналу розподілу їм повинні бути встановлені однакові рівні рентабельності. Норматив рівня рентабельності в упорядкованому каналі розподілу є однаковим для кожного учасника каналу, в тому числі - для транспорту. Враховуючи, що кожний учасник каналу розподілу додає вартість продукції і таким чином рівень рентабельності кожного з них, окрім заводу, залежить від накопиченої суми доданих вартостей і надбавок, те рівень рентабельності і додаткова вартість виявляються взаємопов’язаними і взаємообумовленими. Тому в розрахунково-графічному завданні пропонується розраховувати норматив рівня рентабельності (Rзаг, %) по приблизній формулі:

 

Rзаг= , (2.3)

 

де z - кількість ланок каналу розподілу, включаючи транспорт.

Для визначення зміни зиску від об’єму реалізації продукції необхідно дослідити стан системи та побудувати діаграму “Загальний зиск - Питомий зиск - Граничний зиск”. Щоб побудувати діаграму треба визначити такі показники як оптимальний річний обсяг реалізації продукції, валовий зиск, питомий зиск, граничний зиск.

Оптимальний річний обсяг реалізації продукції (Qопт ):

 

, (2.4)

 

де Ц – ціна на продукцію, що встановилася, грн/пл. (Ціна змінюється (грн./пл.) відповідно до стану ринку пивобезалкогольних напоїв та коректується викладачем)

Валовий зиск (Пвал):

 

, (2.5)

 

Питомий зиск (Пп ):

, (2.6)

Граничний зиск (Пгр):

, (2.7)

 

де i – порядковий номер, що відповідає номеру i–ї ціни із ряду.

Результати розрахунків необхідно представити у вигляді таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 - Розрахунок валових, питомих та граничних прибутків.

Ціна, (Ц), грн. Річний обсяг попиту, (Qріч), тис. пл. Валовий прибуток, (Пвал), грн. Питомий прибуток, (Ппит), грн. Граничний прибуток, (Пгр), грн.
         
         
         

 

По результатах вироблених розрахунків необхідно на міліметровому паперуі формату А4 побудувати діаграму “Загальний зиск - Питомий зиск - Граничний зиск” і вказати на ньому області де віддання зростає, зменшується і є від’ємним.

Діаграму “Загальний зиск - Питомий зиск - Граничний зиск” повинна мати вигляд рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 - Діаграму “Загальний зиск - Питомий зиск - Граничний зиск”

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.