Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт 

Навантаження і розвантаження вантажу є важливими логістичними функціями і у сукупності з іншими операціями по складській переробці матеріалопотоку в багатьом визначають ефективність всієї системи фізичного розподілу. В даному розділі курсового проекту необхідно розрахувати потрібну кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів (НРМ) на кожному з складів логістичної системи.

Кількість НРМ (Xм, од.) визначається виходячи з планових обсягів робіт, технічної продуктивності НРМ (Wт, т/год), коефіціента використання робочого часу (aр) і оптимального рівня їхнього завантаження (rопт) по формулі:

 

(5.1)

 

де Qн-р - сумарний добовий обсяг навантажувальних (якщо вони є) і розвантажувальних (якщо вони є) робіт, т. (Qн/р = Qдоб для всіх учасників каналу розподілу, крім оптових, для яких Qн/р = 2×Qдоб ).

Оптимальний рівень завантаження НРМ визначається виходячи з вимоги мінімізації сумарних витрат від простоїв автомобілів в очікуванні почала обслуговування і простоїв НРМ в очікуванні автомобілів і тієї умови, що інтервали в потоці автомобілів, що входить, і тривалості їхнього обслуговування розподілені за нормальним законом по формулі:

 

(5.2)

 

де bс - коефіцієнт, що враховує добові вагання вантажопотоку і помилку прогнозу планових обсягів робіт (bс визначається із діапазону 1,12 - 1,15);

Ссв - вартість години простою автомобіля (в РГЗ приймається рівної постійної складової собівартості перевезень автомобілів, які виконують перевезення вантажів у каналі розподілу першого рівня), грн/год;

См - вартість години роботи НРМ, грн/год.

Розрахована по формулі (5.1) потрібна кількість механізмів повинна бути закруглена до найближчого не меншого цілого.

Середньозважена вартість години простою автомобіля визначається за формулою:

, (5.3)

 

де zї – сумарна кількість їздок автомобілів, що завозять продукцію оптовому торговцю;

– кількість роздрібних торговців, що обслуговуються одним оптовим торговцем.

Крім оптимального рівня завантаження НРМ існує фактичний рівень завантаження. Дані у більшості випадків відрізняється один від одного. Фактичний рівень завантаження НРМ визначаємо за формулою:

 

, (5.4)

Далі необхідно розрахувати площу складських приміщень (Fск, м2) призначених для зберігання продукції. Для цього необхідно визначити максимальну кількість вантажу, що повинні вмістити склади в найбільш несприятливих умовах, коли весь добовий обсяг реалізації продукції надходить на склад за одне постачання. При цьому необхідно враховувати, також, додатковий обсяг вантажу на складі, що зберігається у страхових запасах.

Виходячи з цих міркувань, площу складу можна визначити по формулі:

 

, (5.5)

 

де Нск - норма питомого навантаження складу (вибірається з діапазону
0,1-0,4 т/м2), т/м2;

aск - коефіціент використання корисної площі складу (вибірається з діапазону 0,3...0,6),

R’с – розмір страхового запасу, т/доб.

При виконанні розрахунків слідує враховувати, що добові обсяги реалізації продукції і величини страхових запасів розраховані у вимірності “ящики”, а в формулу (1.18) ці величини повинні бути підставлени у вимірності “тони”. Для перекладу цих величин у необхідну вимірність необхідно скористуватися заданим значенням коефіціенту тари і наведеними раніше значеннями ємностей пляшки і ящику.

Розмір страхового запасу визначається за формулою:

 

, (5.6)

 

, (5.7)

 

Результати розрахунку даного розділу необхідно відобразити у таблиці 5.1.


Таблиця 5.1-Організація навантажувально-розвантажувальних робіт.

  Показники   Варіанти каналу розподілу
1-ий варіант 2-ий варіант 3-ій варіант
Завод Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг. Завод Оптовий торг. Роздріб. торг.
Добова потреба учасника,                
Середньозважена вартість години простою автомобіля, Ссв, грн./год                
Оптимальний рівень завантаження НРМ, rопт                
Добовий обсяг навантажувально – розвантажувальних робіт, Qн/р, т/доб                
Кількість НРМ, Хм, од.                
Округлена кількість НРМ, Х’м, од.                
Фактичний рівень завантаження НРМ, rфакт                
Розмір страхового запасу, R’с, т/доб                
Площа складу, Fск, м2                
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.