Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політикиГоловні інституції (органи) ЄС

План

  1. Головування країн-членів в ЄС
  2. Європейська Рада
  3. Рада Євросоюзу
  4. Європарламент.Голова ЄП.Результати та характеристика останніх виборів (2009 р.)
  5. Європейська комісія
  6. Суд ЄС
  7. Європейський Центральний банк
  8. Європейська рахункова палата.

 

Література:

1. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко; Ред.: Л. В Губерський. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 760 с.: рис., табл. – (Вища освіта ХХІ ст.).

2. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. — К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 447 с.

3. Європейський Союз: досвід розширення і Україна: Моногр. / В.В. Копійка. – К.: Юрид. думка, 2005. – 445 с.

4. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право: Моногр. / О.І. Шнирков, В.В. Копійка, В.І. Муравйов. — К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. – 268 с.

5. Поручник А.М. Чужиков В.І. та ін. Європейська інтеграційна політика. Навч. Посіб. К.: КНЕУ, 2010. – 451 с.

6. Федонюк С.В. та ін. Європейська інтеграція. Навч. Посіб (2-е видання, перероблене й доповнене). – Луцьк.: Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 759 с.

7. Ентін Л. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі: Навч. посібник / Лев Ентін ; Програма Tacis Європейського Союзу в Україні; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 136с.

8. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС \\ Представництво Європейської комисії в Україні та Білорусії.

9. Європарламент затвердив новий склад ЄК \\ Євробюлетень. - 2010. - № 2. - С. 4.

10. Столяров Г.Європейський Союз: критерії до вступу // Географія та основи економіки. -2008. - №1. - с.36-37.

11. Паппас Спірос. Європейське управління: Навч. посібник / Паппас Спірос; Програма Tacis Європейського Союзу в Україні ; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 192с.

12. Парламентські вибори в Європейському Союзі / [Ковриженко Д. С., Котляр Д. М., Євгеньева А. М. та інш.] - К. : Міленіум, 2002. - 113с.
Посельський Володимир. Європейський союз: інституційні основи європейської інтеграції. — К. : Смолоскип, 2002. — 168с.

13. Європейський досвід парламентаризмусприятиме розвитку вітчизняної демократії //Голос України . – 2008. – 28 лютого . – с.2.

14. Горобець І. Мартинов А. Дипломатична служба Європейського Союзу // Зовнішні справи. – 2010. – №1. http://www.uaforeignaffairs.com/article.html?id=474

15. ЄЦБ-Європейський Центральний Банк, фінансова установа Європейського Союзу (ECB) http://www.ecb.int/

16. ЄВРОПА – Європейська Комісія (EUROPA)

17.http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm

18. Представництво Європейської Комісії в Україні

19. http://www.delukr.cec.eu.int

20. Довідник з євроінтеграції http://eu-directory.ea-ua.info/

21. Центри європейської інформації http://www.irf.kiev.ua/ua/activities/eurocentre

22. Європейська програма Міжнародного фонду "Відродження" http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/cs/eu

23. ПроEUROPA http://www.proeuropa.info/

 

Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політики

Інституції Європейського Союзу утворювалися й удосконалювалися з перспективою дедалі тіснішого об'єднання країн Європи та проведення ними єдиної інтеграційної політики.

Інституційна структура Європейського Союзу побудована за схемою, яка суттєво відрізняється від схем державного управління.

Сьогодні ЄС служить моделлю інтеграції для країн і міжнародних організацій в інших регіонах світу - Південно-Східній Азії (АСЕАН), Африці (Афросоюз) та Латинській Америці (Союз латиноамериканських країн).

Лісабонський договір передбачає розмежування органів ЄС на «інституційні механізми» та «інші інститути й консультативні органи» на відміну від проекту Конституції.

Згідно з Лісабонським договорм 2009 р. До системи інституців Євросоюзу належать: 1. Європарламент, 2. Європейська рада, 2.Рада ЄС, 3. Єврокомісія, 4.Суд ЄС, 5.Європейський центральний банк, 6. Європейська рахункова палата.

Лісабонський договір передбачає розмежування органів ЄС на «інституційні механізми» та «інші інститути й консультативні органи» на відміну від проекту Конституції.

 

Допоміжні органи: Європейський інвестиційний банк; Європейський Амбудсмен; Європейська служба зовнішньої дії (ЄСЗД) або МЗС ; Комітет з економіки та соціальних питань; Комітет регіонів, інші консультативні, управлінські та регулятивні комітети.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.