Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 6. Захист авторських та суміжних прав (2 год.)Типові порушення авторських прав. Поняття піратства. Поняття плагіату. Поняття контрафакції. Наслідки порушень авторських та суміжних прав.

Форми захисту авторських та суміжних прав. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту авторських та суміжних прав.

Способи цивільно-правого захисту авторських та суміжних прав. Визнання авторських та суміжних прав. Відновлення положення, що існувало до порушеного права. Реальне виконання. Відшкодування збитків за порушення авторських та суміжних прав.

Способи забезпечення позову у справах щодо порушення авторських та суміжних прав. Ордер Антона Пілера.

Колективне управління авторськими та суміжними правами. Права творчих об’єднань по захисту авторських та суміжних прав.

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.


Контрольні запитання до змістовного модуля І

1. Поняття права ІВ.

2. Законодавство України з питань ІВ

3. Державне управління ІВ

4. Поняття авторського права

5. Історія авторського права

6. Принципи авторського права

7. Поняття та знаки об'єктів авторського права

8. Види об'єктів авторського права

9. Об'єкти, що не охороняються авторським правом.

10. Умови охорони об'єктів авторського права

11. Суб’єкти авторського права

12. Співавтори як суб’єкти авторського права

13. Спадкоємці та інші правонаступники авторського права

14. Строк дії авторського права

15. Особисті немайнові авторські права

16. Майнові авторські права

17. Права на службові твори

18. Право на винагороду

19. Вільне використання творів

20. Право слідування

21. Поняття авторського договору

22. Зміст авторського договору

23. Види авторського договору

24. Поняття суміжних прав

25. Права виконавців

26. Права виробників фонограм та відеограм

27. Права організацій мовлення

28. Порушення авторських прав

29. Види захисту авторських прав

30. Колективне управління авторськими правами


Змістовий модуль ІІ. Право промислової власності

Тема 7. Загальні положення про промислову власність (2 год.)

Поняття промислової власності. Поняття патентного права. Історія виникнення патентного права. Джерела патентного права. Об’єкти права промислової власності. Промислова власність в Україні.

Міжнародна охорона промислової власності (Паризька конвенція з охорони промислової власності. Договір про патентну кооперацію. Конвенція про видачу Європейських патентів, Угода про торговельні аспекти інтелектуальної власності, включаючи торгівлю підробленими товарами (ТРІПС).

 

Тема 8. Охорона прав на винаходи та корисні моделі ( 4 год.)

Поняття винаходу. Технічне рішення задачі. Об’єкти винаходу. Об’єкти, що не є винаходами. Умови патентоспроможності. Поняття новизни. Ознаки та види новизни. Поняття та ознаки винахідницького рівня. Промислова придатність.

Поняття та ознаки корисної моделі. Новизна корисної моделі. Промислова придатність корисної моделі. Відмінність корисної моделі від винаходу та раціоналізаторських пропозицій.

Суб’єктивні патентні права. Загальні положення про суб’єктів патентного права. Поняття та види патентів. Патентоволодільці. Патентні повірені. Роботодавці. Немайнові патентні права. Майнові права суб’єктів патентних права.

 

Тема 9. Охорона прав на промислові зразки (2 год.)

Поняття промислового зразка. Види промислового зразка. Об’ємні промислові зразки. Площинні промислові зразки. Комбіновані промислові зразки. Об’єкти, що не є промисловими зразками

Критерії патентоспроможності промислового зразка. Порядок одержання патенту на промисловий зразок. Строк охорони.

Міжнародна охорона промислових зразків.

 

 

Семінарське заняття № 4.

Правова охорона винаходу та корисної моделі (4 год.)

Заняття 1

1. Поняття винаходу

2. Об’єкти винаходу

3. Об'єкти, що не є винаходами

4. Умови патентоспроможності винаходів

5. Правова охорона корисних моделей, промислових зразків.

Заняття 2

 

1. Суб'єкти патентних прав

2. Поняття та види патентів

3. Патентні повірені

4. Права на службові винаходи

5. Немайнові патентні права

6.Майнові права суб’єктів патентних прав

 

Література: [ 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 28, 49, 50]

 

Тема 10. Оформлення патентних прав (2 год.)

Патентування винаходів та корисних моделей. Заявка на патент. Опис винаходу. Формула винаходу. Експертиза заявки. Явочна система. Перевірочна система. Відкладена система.

Процедура патентування винаходів в Україні. Експертиза за формальними ознаками. Експертиза по суті. Процедура видачі патенту на винахід та корисну модель. Державна реєстрація патенту. Інформація, що міститься у патенті.

Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок. Експертиза заявки. Процедура видачі патенту на промисловий зразок.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.