Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Поняття та загальні положення про авторське право (2 год)Поняття та ознаки авторського права. Основні задачі та функції авторського права. Основні принципи авторського права. Історія виникнення та еволюція авторського права. Сучасні концепції авторського права.

Об’єкти авторського права. Творчий характер твору. Об’єктивна форма та відтворення твору. Призначення та достоїнство твору.

Види творів, що охороняються авторським правом. Літературні твори. Драматичні твори. Музичні твори. Сценарні твори. Аудіовізуальні твори. Твори образотворчого мистецтва. Твори архітектури, градобудівництва. Твори хореографії. Картографічні твори. Збірники та інші складові твори.

Обнародувані та необнародувані твори. Твори оригінальні та похідні. Службові та неслужбові твори. Твори, що не охороняються авторським правом. Умови охорони об’єктів авторського права.

Суб’єкти авторського права. Автори творів та інші суб’єкти авторського права. Співавтори. Поняття та види співавторства. Спадкоємці. Інші правонаступники. Строк дії авторського права

 

Семінарське заняття № 1(2 год.)

Загальні положення про авторське право

1. Поняття та ознаки об'єктів авторського права

2. Види об'єктів авторського права

3. Об'єкти, що не охороняються авторським правом.

4. Умови охорони об'єктів авторського права

5. Суб’єкти авторського права

6. Співавтори я суб’єкти авторського права

7. Строк дії авторського права

Література: [ 5, 6, 7, 9, 52 ]

Тема 3 . Суб’єктивні авторські права(2 год.)

 

Права авторів творів науки, літератури та мистецтва. Особисті немайнові права. Право авторства. Право на авторське ім’я. Право на захист репутації автора. Право на обнародування твору. Право на недоторканість твору.

Майнові права. Виключне право на використання творів. відтворення творів. Публічне виконання і публічне сповіщення творів. Публічну демонстрація і публічний показ. Переклади творів. переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів. Включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо.Виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.Авторське право на аудіовізуальний твір. Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування.

Вільне використання твору. Вільне відтворення творів бібліотеками та архівами. Вільне використання екземплярів твору для навчання. Вільне використання комп’ютерних програм. Вільне відтворення у особистих цілях. Проблеми удосконалення механізму вільного використання творів.

Семінарське заняття № 2 (2 год.)

Суб’єктивні авторські права

1. Особисті немайнові авторські права

2. Майнові авторські права

3. Права на службові твори

4. Право на винагороду

5. Право слідування

6. Вільне використання творів

Література: [ 6, 7, 9, 37, 38, 52]

 

 

Тема 4. Авторській договір (2 год.)

Поняття авторського договору характеристика та види. Сторони авторського договору та їх правове положення. Зміст авторського договору.

Види авторських договорів. Договори на створення об’єктів авторського права. Договори на розповсюдження та використання творів. Постановочний договір. Сценарний договір. Договір на створення і використання комп’ютерних програм. Договір про використання в промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва. Договір про передачу виключних прав. Договір про депонування рукопису. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

 

 

Тема 5. Суміжні права (4 год.)

Поняття та сутність суміжних прав. Необхідність охорони суміжних прав. Види суміжних прав. Умови надання охорони суміжних прав.

Права виконавців та їх зміст. Поняття виконавця. Особисті немайнові права виконавця. Майнові права виконавця.

Права виробників фонограм та їх зміст. Поняття фонограми та відеограми. Майнові права виробників фонограм.

Права організацій мовлення. Визначення організацій мовлення.

Підстави та порядок обмеження володільців суміжних прав. Вільне використання суміжних прав. Строки охорони суміжних прав.

Семінарське заняття № 3 (2 год.)

Суміжні права

1. Поняття суміжних прав

2. Права виконавців

3. Права виробників фонограм та відеограм

4. Права організацій мовлення

5. Вільне використання об’єктів суміжних прав

Література: [ 5, 6, 7, 9, 11, 22, 32, 33, 52]

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.