Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Рекомендації щодо формування нефінансового звіту на різних етапах розвитку моделі СВБЕлементи процесу звітності (аудиторія, формат, зміст, процес, верифікація, оприлюднення) при формуванні нефінансового звіту передбачає на різних етапах розвитку моделі соціальної відповідальності бізнесу відмінні механізми реалізації.

На етапі зародження моделі СВБ необхідно ретельно зважити можливі аудиторії звіту і без пріоритезації обкреслити тип читачів. Найбільш прийнятним форматом Звіту про Прогрес на цьому етапі є електронна версія із стислим викладом проектів СВБ, вказівкою кількісних і якісних показників, а також виокремлення самостійної рубрики на корпоративному сайті. При цьому в змісті, як правило, описуються одиничні ініціативи і обкреслюються плани на майбутнє. Процеси на цій фазі укладаються із збору інформації про соціально відповідальні ініціативи в різних департаментах і відділах. Верифікація на даному етапі відсутня. Інформацію про нефінансовий звіт слід постійно презентувати під час представницьких заходів керівництва і загальної PR-діяльності.

На стадії становлення з метою вибудовування структурно-логічної схеми звіту важливо визначити 2 - 3 ключові групи впливу. Характерним форматом Звіту про Прогрес на цьому етапі є розміщений на сайті розширений електронний варіант з використанням показників GRI, що розкривають додаткову інформацію щодо значущих відповідно до моделі СВБ питанням, а також заохочення відгуків як дієвого механізму зворотного зв'язку. При цьому в змісті, як правило, обґрунтовується логіка трансформації управління соціальними ініціативами від проектної до системної; для цільових аудиторій розширюється кількісна і якісна інформація, при цьому розкриваються як позитивні, так і негативні аспекти діяльності; детально висвітлюються істотні моменти.

Процеси на фазі становлення укладаються в комунікації з департаментами, відділами і вищим керівництвом, розробку сценаріїв стратегії СВБ, систематизацію і аналізування показників відповідно до пріоритетів, внутрішню презентацію і затвердження звіту. Таким чином, звіт є результативним механізмом визначення векторів стратегії СВБ. Внутрішній аудит в даному випадку доповнюється верифікацією групами впливу (асоціації, професійні об'єднання тощо).

Поширюванню нефінансового звіту на етапі становлення, першочергово, сприяє вище керівництво, персонал, а також професійні форуми, асоціації і об'єднання.

Фазі розвитку властиве чітке уявлення про інформаційні потреби ключових аудиторій. Компанія, як правило, має повноцінний друкарський варіант нефінансового звіту, структура і показники якого відповідають рекомендаціям GRI. При цьому електронна версія звіту логічно поєднується із рубриками корпоративного сайту, які відображають стратегію СВБ і фінансову звітність. За умови важливості доступу до капіталу звіт перекладають англійською мовою.

Нефінансовий звіт на етапі розвитку містить структуровану інформаціюпро стратегію СВБ, наміри і основні цільові напрями з кількісними показниками.

Підготовчі процеси включають аналіз звітів подібних компаній на міжнародних ринках і рекомендацій GRI. Звітність прив'язується до стратегії СВБ: встановлюється структурно-логічна схема, реорганізовується система збору, моніторингу і систематизації кількісних показників. Всі процеси затверджуються вищим керівництвом.

Внутрішній аудит (як самоверифікацію) розширює верифікація групами впливу (асоціації, професійні об'єднання тощо).

Першорядним завданням поширювання нефінансового звіту на етапі розвитку є презентація його в мережі Глобального договору як Звіту про Прогрес з акцентуванням на внутрішню промоцію серед керівництва і працівників, ефективних механізмах реалізації заохочення відгуків, а також систему формалізованих показників результативності зворотного зв'язку з ключовими аудиторіями. На цьому етапі розсилаються інформаційні повідомлення партнерам, групам впливу і ЗМІ. Необхідною умовою є проведення тренінгу у форматі В2В для інших членів мережі Глобального договору.

Відмінною рисою етапу зрілості є обхват всіх важливих аудиторій, систематичний конструктивний діалог з групами впливу, дослідження їхніх інформаційних потреб.

Компанія на цьому етапі обов'язково має повноцінний нефінансовий звіт відповідно до рекомендацій GRI в друкарській і електронній версіях (в т.ч. англійською мовою). На корпоративному сайті рубрика звіту чітко структурована і логічно поєднується із рубриками про стратегію СВБ і фінансову звітність. Електронна версія, як правило, має модульну архітектоніку, містить додаткові кількісні показники і якісну інформацію.

Зміст нефінансового звіту розкриває стратегію СВБ з урахуванням кращих світових практик, інформаційних вимог і рекомендацій аудиторів та груп впливу, отриманих в попередні періоди. Кількісні показники діяльності (за стандартом GRI) представляються в динаміці.

До процесів на етапі зрілості активно залучаються внутрішні та зовнішні групи впливу. Ретельно досліджується звітність конкурентів, кращі міжнародні практики і тенденції. Методологічна база розрахунків, як правило, формалізована. Компетенції збору і надання інформації делегуються відповідним підрозділам і департаментам. З метою забезпечення порівняльності даних проводиться розгорнений аналіз кількісних показників і якісної інформації.

Незалежний аудит нефінансового звіту, який доповнюється верифікацією за допомогою груп впливу (асоціації, професійні об'єднання, тощо) на цій фазі є обов'язковим.

При поширюванні нефінансового звіту на етапі зрілості першочергово його презентують в мережі Глобального договору як Звіт про Прогрес, при цьому в наявності має бути план промо-кампанії (обов'язково з показниками ефективності) серед внутрішніх та зовнішніх груп впливу і громадськості на національному і міжнародному рівні. Неодмінною умовою оприлюднення на цьому етапі є проведення круглих столів для спільного аналізування нефінансового звіту з ключовими групами впливу й одночасної демонстрації проактивності в отриманні відгуків.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.