Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Загальні відомості про безпроводові технологіїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

 
 

Кожухар І.Ф.,
Мукаєльянц С.К.,

Чумаченко В.В.

БЕЗПРОВОДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Навчальний посібник

 

 

Одеса – 2008


Кожухар І. Ф., Мукаєльянц С. К., Чумаченко В. В.Безпроводові технології: Навчальний посібник. Одеська державна академія холоду, 2008. – 105 с.

Посібник розроблено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Безпроводові технології» для студентів спеціальності 6.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» за напрямом підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія”.

 

 

Завідувач кафедри

інформаційно-комунікаційних технологій

 

д.т.н., проф. Г.С. Гайворонська

 

 

Голова науково-методичної комісії

з напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія”

 

д.т.н., проф. Г.С. Гайворонська

 


Зміст

1.Вступ………………...………………………………………………….4

2 Загальні відомості про безпроводові технології……………………..5

2.1 Призначення безпроводових мереж………………………....5

2.2 Вимоги до безпроводових локальних мереж………………10

2.3 Технології безпроводових локальних мереж………………11

2.4 Організація безпроводових мереж………………………….15

2.5 Основи передачі даних у безпроводових мережах………...17

2.6 Методи доступу до середовища в безпроводових мережах…………………………………………………………………..26

2.7 Кодування й захист від помилок……………………………39

3 Архітектура IEEE 802.11……………………………………………...43

3.1 Стандарти Radio Ethernet…………………………………....43

3.2 Стік протоколів IEEE 802.11………………………………..49

3.3 Стандарти IEEE 802.11……………………………………...61

4. Режими й особливості їхньої організації……………………………80

5. Організація й планування безпроводових мереж…………………..88

6. Додатки……………..…………………………………………………97

Д.1. Основні терміни та скорочення……………………………97

Д.2 Про небезпеку для здоров'я безпроводових мереж………102

Список літератури……………………………………………………...104

 


Вступ

Історія безпроводових технологій передачі інформації почалася наприкінці XIX століття з передачею першого радіосигналу й появою в 20-х роках ХХ століття перших радіоприймачів з амплітудною модуляцією. В 1930-ті роки з'явилося радіо із частотною модуляцією й телебачення. В 1970-ті роки були створені перші безпроводові телефонні системи. Спочатку це були аналогові мережі, на початку 1980-х з'явився стандарт GSM, що ознаменував початок переходу на цифрові стандарти, які забезпечують кращий розподіл спектра, краще якість сигналу й більшу безпеку. З 90-x років ХХ століття відбувається зміцнення позицій безпроводових мереж. Безпроводові технології міцно входять у наше життя. Розвиваючись із величезною швидкістю, вони стимулюють створення нових пристроїв і послуг.

Велика кількість нових безпроводових технологій, таких як CDMA (Code Division Multiple Access - технологія з кодовим поділом каналів), GSM (Global System for Mobile Communications - глобальна система для мобільних комунікацій), TDMA (Time Division Multiple Access - множинний доступ з поділом у часі), 802.11, WAP (Wireless Application Protocol - протокол безпроводових технологій), 3G (третє покоління), GPRS (General Packet Radio Service - послуга пакетної передачі даних), Bluetooth ("блакитний зуб", за ім'ям Харальда Блакитного Зуба - проводиря вікінгів, що жив у Х столітті), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution - збільшена швидкість передачі даних для GSM), i-mode, свідчить про те, що в цієї області гряде революція.

Розвиток безпроводових мереж, як і багато що інше, проходить під невсипним контролем відповідних організацій. Найголовнішою серед них є IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Міжнародний інститут інженерів електротехніки і електроніки). Зокрема, безпроводові стандарти, мережеве обладнаннння і все, що відноситься до безпроводових мереж, контролює робоча група WLAN (Wireless Local Area Network, безпроводова локальна обчислювальна мережа), в яку входять більше 100 представників різних університетів і компаній-розробників мережевого обладнаннння. Ця комісія збирається кілька разів в рік з метою вдосконалення існуючих стандартів і створення нових, таких, що базуються на останніх дослідженнях і комп'ютерних досягненнях.

У Україні також існує асоціація безпроводових мереж передачі даних Wireless Ukrain, яка займається веденням єдиної політики в області безпроводових мереж передачі даних. Ця організація контролює розвиток ринку безпроводових мереж, надає різні послуги при підключенні, організовує створення і розвиток нових центрів безпроводового доступу і так далі.

Досить перспективним є також розвиток безпроводових локальних мереж (WLAN), Bluetooth (мережі середніх і коротких відстаней). Безпроводові мережі розгортаються в аеропортах, університетах, готелях, ресторанах, на підприємствах. Точкою відліку в області розробки стандартів безпроводових мереж є утворення всесвітньої організацієї IEEE (Інститут інженерів по електриці й електроніці) комітету 802.11 в 1990 році. Значний імпульс розвитку безпроводових технологій дала Всесвітня Павутина й ідея роботи в Мережі за допомогою безпроводових пристроїв. Наприкінці 90-х років користувачам була запропонована WAP-послуга, що спочатку не викликала великого інтересу. Це були основні інформаційні послуги - новини, погода, усілякі розклади й т.п. Також спочатку не користувалися попитом і Bluetooth, і WLAN - в основному через високу вартість цих засобів зв'язку. Однак у міру зниження цін збільшувався й інтерес населення. До середини першого десятиліття XXI століття кількість користувачів безпроводового Internet-сервісу пішов на десятки мільйонів. З появою безпроводового Internet-зв'язку на перший план вийшли питання забезпечення безпеки. Основні загрози при використанні безпроводових мереж – це перехоплення повідомлень спецслужб, комерційних підприємств і приватних осіб, перехоплення номерів кредитних карток, крадіжка оплаченого часу з'єднання, втручання в роботу комунікаційних центрів. Ці проблеми вирішуються в міру вдосконалювання стандартів зв'язку.

Загальні відомості про безпроводові технології

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.