Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інструкція до виконання  1. Проведіть дослідження за методикою ЛОБІ. Визначте тип реагування на хворобу.

Основна література

  1. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Клінічна психологія» / «Основи клінічної психології» // Професійно-орієнтовні завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С.387-406.
  2. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 393-399.

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

Звіт Бланк відповідей методики ЛОБІ. Обробка результатів дослідження. Якісний аналіз результатів дослідження. Інтерпретація результатів.

Контрольні питання і завдання:

  1. Охарактеризуйте діагностичне призначення ЛОБІ.
  2. Опишіть процедуру проведення дослідження.
  3. Охарактеризуйте основні показники кількісного та якісного аналізу.

Підсумкова модульна робота 3

 

1. Тестовезавдання. Максимальна оцінка – 20 балів.

2. Теоретичні питання (перелік теоретичних питань, що виносяться на екзамен). Максимальна оцінка – 30 балів.

 

1. Розвиток психосоматичної медицини за кордоном.

2. Проблема психосоматичних відношень у вітчизняній медицині.

3. Клінічна психологія у клініці внутрішніх захворювань.

4. Клінічна психологія у хірургії.

5. Психологічні особливості інфекційних хворих.

6. Медико-психологічні аспекти в акушерстві, педіатрії та гінекології.

7. Психологія хворих з дефектами органів чуття та аномаліями розвитку.

8. Клінічна психологія у клініці психічних захворювань.

3. Професійно-орієнтоване завдання (звіт за лабораторне заняття №3-4). Максимальна оцінка – 50 балів.

Питання до екзамену

 

Тестові завдання - обрати один з запропонованих варіантів відповіді. Максимальна оцінка – 20 балів.

Приклад: термін «клінічна психологія» запропонував:

a) Кречмер;

b) Жане;

c) Уітмер;

d) Фрейд.

Теоретичні питання.

Максимальна оцінка – 30 балів.

1. Історія становлення та розвитку клінічної психології.

2. Предмет клінічної психології.

3. Зв’язок клінічної психології з іншими науками.

4. Завдання та принципи психологічного дослідження у клініці.

5. Клінічна бесіда як метод дослідження

6. Поняття здоров’я. Критерії здоров’я.

7. Поняття хвороби.

8. Патопсихологія як розділ клінічної психології.

9. Розлади сенсорно-перцептивної сфери.

10. Розлади пам’яті.

11. Порушення мислення та інтелекту.

12. Порушення уваги

13. Емоційні розлади.

14. Психологія діагностичного процесу.

15. Основні етапи переживання хвороби у часі.

16. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби.

17. Поведінкові реакції на хворобу.

18. Психологічні особливості вживання лікарських препаратів.

19. Основні моделі побудови взаємостосунків „лікар-хворий” (керівництво, партнерство, контрактна модель).

20. Психологічні вимоги до особистості лікаря.

21. Загальні принципи організації медико-психологічної допомоги.

22. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психіатричну допомогу.

23. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психотерапевтичну допомогу. Взаємодія клінічного психолога і лікаря-психотерапевта при проведенні психотерапії.

24. Особливості організації роботи клінічного психолога у медичних закладах іншого профілю.

25. Роль клінічного психолога у загальній системі надання медичної допомоги.

26. Етичні засади діяльності клінічного психолога.

27. Розвиток психосоматичної медицини за кордоном.

28. Проблема психосоматичних відношень у вітчизняній медицині.

29. Клінічна психологія у клініці внутрішніх захворювань.

30. Клінічна психологія у хірургії.

31. Психологічні особливості інфекційних хворих.

32. Медико-психологічні аспекти в акушерстві, педіатрії та гінекології.

33. Психологія хворих з дефектами органів чуття та аномаліями розвитку.

34. Клінічна психологія у клініці психічних захворювань.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.