Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підсумкова модульна робота 1 

1. Тестовізавдання. Максимальна оцінка – 20 балів.

Наприклад: Термін «клінічна психологія» запропонував:

a Кречмер;

b Жане;

c Уітмер.

2. Теоретичні питання (перелік теоретичних питань, що виносяться на екзамен). Максимальна оцінка – 30 балів.

1. Історія становлення та розвитку клінічної психології.

2. Предмет клінічної психології.

3. Зв’язок клінічної психології з іншими науками.

4. Завдання та принципи психологічного дослідження у клініці.

5. Клінічна бесіда як метод дослідження

6. Поняття здоров’я. Критерії здоров’я.

7. Поняття хвороби.

8. Патопсихологія як розділ клінічної психології.

9. Розлади сенсорно-перцептивної сфери.

10. Розлади пам’яті.

11. Порушення мислення та інтелекту.

12. Порушення уваги

13. Емоційні розлади.

Професійно-орієнтоване завдання (звіт за лабораторне заняття №1-2). Максимальна оцінка – 50 балів.

Модуль 2 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тема 4.Психологія хворого. Психологічні особливості взаємодії медичного працівника та хворого

Мета:ознайомити студентів з характеристикою діагностичного та терапевтичного процесу.

Професійна спрямованість:переживання хворого на різних етапах протікання хвороби.

План:

1. Внутрішня картина хвороби.

2. Поведінкові реакції на хворобу.

3. Психологія діагностичного процесу.

4. Психологія терапевтичного процесу:

5. Основні моделі побудови взаємостосунків „лікар-хворий”.

 

Основні поняття анозогнозії, афіліація, гіпернозогнозії, симуляція-дисимуляція, внутрішня картина хвороби, емпатія, керівництво, контрактна модель, контрпроекція, копінг-стратегія, партнерство, проекція, ятрогенія

Основна література

 1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.
 2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 695-752.
 3. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.
 4. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. Мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 139-202.
 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 166-178, 213-228.

Додаткова література

1. Голдберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. – К.: Сфера, 1999. – 304 с.

2. Магазаник Н.А. Искусство общения с больными. – М.: Медицина, 1991. – 110 с.

3. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Планета детей, 1997. – 264 с.

 

Тема 6.Професійні засади діяльності клінічного психолога

Мета:ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога у різних типах медичних закладів.

Професійна спрямованість:етичні засади роботи клінічного психолога.

План

1. Модель Гіппократа.

2. Модель Парацельса.

3. Деонтологічна модель.

4. Біоетика.

5. Специфічні етичні питання клінічної психології.

Основні поняття принцип наближення, принцип неперервності, принцип системності, психодіагностична робота, психокорекційна робота, психотерапевтична робота, реабілітаційні заходи

Основна література

1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 767-806.

Додаткова література

1. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття 3-4. Психологія лікувального процесу

Мета:ознайомити студентів з поняттям внутрішньої картини хвороби.

Професійна спрямованість:уміння визначати поведінкові реакції на хворобу.

План

 1. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби;
  • психологічні аспекти болю;
  • психосоматичні та соматопсихічні взаємовпливи;
  • поведінкові реакції на хворобу.
 2. Психологічні особливості діагностичного процесу.

· особливості переживань хворого на етапі встановлення діагнозу

· особливості сприйняття діагнозу

 1. Психологія терапевтичного процесу:

§ переживання хвороби у часі.

Основні поняття анозогнозії, гіпернозогнозії, симуляція, дисимуляція, внутрішня картина хвороби

 

Завдання для самостійної роботи:

На прикладі художнього фільму (за власним вибором, наприклад, «Мій ангел-охоронець», «Один плюс один», «Солодкий листопад», «Хокінг», «Зараз саме час», «Винні зірки», «Учитель року», «Доки не зіграв у ящик», «Далласький клуб покупців», «Померти молодим», «Аврора» тощо), одним із головних персонажів якого є хвора людина, проаналізуйте особливості психологічного стану хворого та його ставлення до хвороби.

Основна література

 1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.
 2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 695-752.
 3. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.
 4. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. Мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 139-202.
 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 166-178, 213-228.

Додаткова література

1. Голдберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. – К.: Сфера, 1999. – 304 с.

2. Магазаник Н.А. Искусство общения с больными. – М.: Медицина, 1991. – 110 с.

3. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Планета детей, 1997. – 264 с.

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

Контрольні питання і завдання:

 1. Охарактеризуйте поняття внутрішньої картини хвороби.
 2. Проаналізуйте особливості переживання хворого на діагностичному та терапевтичному етапах.
 3. Опишіть основні поведінкові реакції хворих.

Практичне заняття 5-6. ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ «ЛІКАР-ПАЦІЄНТ»

Мета:ознайомити студентів з моделями побудови взаємостосунків між лікарем та хворим.

Професійна спрямованість:вплив лікаря на психологічний стан хворого.

План

 1. Основні моделі побудови взаємостосунків „лікар-хворий” (керівництво, партнерство, контрактна модель).
 2. Проекція та контрпроекція у стосунках «лікар-хворий».
 3. Психологічні вимоги до особистості лікаря. Комунікативна компетентність лікаря.

 

Основні поняття афіліація, емпатія, керівництво, «комплайєнс», контрактна модель, контрпроекція, копінг-стратегія, партнерство, проекція, ятрогенія

 

реферат Професійна деформація медичних працівників
Явище емоційного вигорянні у медичних працівників

 

Практичне завдання

Проаналізуйте професійну позицію лікарів, яким належать такі висловлювання:

 1. Щодня одне й те ж саме. Коли це припиниться?
 2. Просто не можу змусити себе працювати.
 3. Сходити на обхід, чи що?
 4. За ті гроші, що нам платять, працювати взагалі немає смислу.
 5. Я сподіваюсь, тепер Ви розумієте, що це все ваші фантазії?
 6. Звичайно, його потрібно поставити на облік, це паталогічний розвиток особистості.

 

Основна література

 1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.
 2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 695-752.
 3. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.
 4. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. Мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 139-202.
 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – С. 166-178, 213-228.

Додаткова література

1. Голдберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. – К.: Сфера, 1999. – 304 с.

2. Магазаник Н.А. Искусство общения с больными. – М.: Медицина, 1991. – 110 с.

3. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Планета детей, 1997. – 264 с.

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

Контрольні питання і завдання:

1. Охарактеризуйте основні моделі взаємостосунків між лікарем та пацієнтом.

2. Проаналізуйте вимоги до особистості лікаря.

3. Опишіть можливі психологічні проблеми вживання лікарських препаратів.

Практичне заняття 7.ОРГАНІЗАЦІЙНІ засади діяльності клінічного психолога

Мета:ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога у різних типах медичних закладів.

Професійна спрямованість:застосування знань з клінічної психології у практичній діяльності.

План

 1. Загальні принципи організації медико-психологічної допомоги.
 2. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психіатричну допомогу.
 3. Робота клінічного психолога у закладах, що надають психотерапевтичну допомогу. Взаємодія клінічного психолога і лікаря-психотерапевта при проведенні психотерапії.
 4. Особливості організації роботи клінічного психолога у медичних закладах іншого профілю.
 5. Роль клінічного психолога у загальній системі надання медичної допомоги.

 

Основні поняття принцип наближення, принцип неперервності, принцип системності, психодіагностична робота, психокорекційна робота, психотерапевтична робота, реабілітаційні заходи

 

реферат Підготовка та професійна діяльність клінічних психологів за кордоном

Основна література

 1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.
 2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 767-806.

Додаткова література

 1. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002.

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

Контрольні питання і завдання:

 1. Охарактеризуйте загальні принципи організації медико-психологічної допомоги.

2. Проаналізуйте специфіку взаємодії психолога з іншими медпрацівниками.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.