Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. ЗДОРОВ’Я ТА ХВОРОБА ЯК КАТЕГОРІЇ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇМета:ознайомити студентів з категоріями здоров’я та хвороби.

Професійна спрямованість:врахуванняпідходів до визначення здоров’я та хвороби.

План

1. Поняття здоров’я. Критерії здоров’я.

2. Поняття хвороби.

Основні поняття здоров’я, психічне здоров’я, критерії здоров’я, фізичне благополуччя, психічне благополуччя, соціальне благополуччя, хвороба

Основна література

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. – С. 18-20, 163-188.

2. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

3. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002. – С. 49-62.

Додаткова література

1. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 24-28.

2. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.

3. Тхостов А.Ш. Болезнь как семиотическая система // Вестник МГУ. Психология. – 1993. – №1.

4. Юдин Б.Г. Здоровье: факт, норма и ценность // Мир психологии. – 2000. - № 1. – С. 54 - 68.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття 1.Історія становлення та предмет клінічної психології

Мета:ознайомити студентів з предметом клінічної психології та принципами психологічного дослідження у клініці.

Професійна спрямованість:клінічна психологія як один зі сфер діяльності клінічного психолога.

План

1. Розвиток клінічної психології з часів античності до 19 століття.

2. Становлення клінічної психології як самостійної науки.

3. Розвиток клінічної психології в Росії та в Україні.

4. Предмет клінічної психології.

5. Зв’язок клінічної психології з іншими науками.

 

Основні поняття клінічна психологія, медична психологія, психологія у медицині, патологічна психологія, стандартизовані методи, нестандартизовані методи

 

Біографічна довідка Авіценна, Вундт В., Гельмгольц Г., Гіппократ,Жане П., Крепелін Е., Кречмер Е., Парацельс, Уітмер Л., Фройд З. Ананьєв Б.Г., Березін Ф.Б., Бернштейн О., Бехтерев В.М., Виготський Л.С., Кабанов О.М., Карвасарський Б.Д., Корнілов К.М., Корсаков С.С., Лазурський О.Ф., Ланге М.М., Лебединський М.С., Леонтьєв О.М., Мясищев В.І., Нечаєв О.П., Павлов І.П., Поляков Ю.Ф., Рубінштейн С.Л., Сєченов І.М., Сікорський І.О., Снежневський А.В., Токарський А.А., Узнадзе Д.М., Чиж Д.М.

 

реферат Розвиток медицини в Україні
Українська народна медицина

Основна література

1. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

2. Клиническая психология: учебник/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 271-317.

3. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002. – С. 30-41.

4. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 9-23, 123-138.

Додаткова література

  1. Болтарович З.Е. Народна медицина українців. – К., 1990.
  2. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: Авиценум, 1983. – 406 с.
  3. Лурия А.Р., Зейгарник Б.В., Поляков Ю.Ф. Психология и ее роль в медицине // Вопросы психологии. – 1978. – №1. – С. 28-41.
  4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: практ. руководство. – М.: МЕДпресс, 1998. – 592 с.
  5. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Нав. посібник. – К.: Сфера, 1999. – 408 с. (Етнопсихіатрія. – С. 319-385).
  6. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными. – Будапешт, 1974. – 286 с.

 

Інформаційні ресурси: комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ» (діагностичні тестові методики тощо).

 

Контрольні питання і завдання:

1. Назвіть основні події у становленні клінічної психології.

2. Охарактеризуйте поняття клінічна та медична психологія.

3. Опишіть методи клінічної психології.

Практичне заняття 2.Поняття здоров’я та хвороби

Мета:ознайомити студентів з трактуванням понять «здоров’я» та «хвороба» у клінічній психології.

Професійна спрямованість:врахуванняпідходів до визначення здоров’я та хвороби.

План

  1. Поняття здоров’я. Критерії здоров’я.

2. Поняття хвороби.

Основні поняття здоров’я, психічне здоров’я, критерії здоров’я, фізичне благополуччя, психічне благополуччя, соціальне благополуччя, хвороба

 

реферат Характеристики здорової людини // Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.
Болезнь как семиотическая система // Тхостов А.Ш. Болезнь как семиотическая система // Вестник МГУ. Психология. – 1993. – №1.

Основна література

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. – С. 18-20, 163-188.

2. Клінічна психологія [Текст] : слов.-довід. / авт.-уклад. С. В. Діденко. - К. : Академвидав, 2012. – 315 с.

3. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб: Питер, 2002. – С. 49-62.

Додаткова література

1. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – С. 24-28.

2. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997.

3. Тхостов А.Ш. Болезнь как семиотическая система // Вестник МГУ. Психология. – 1993. – №1.

4. Юдин Б.Г. Здоровье: факт, норма и ценность // Мир психологии. – 2000. - № 1. – С. 54 - 68.

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1-2
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.