Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стратегічні цілі та завдання розбудови сучасної промисловості1.1. Доведення питомої ваги індустрії у ВРП до передкризового рівня на I етапі реалізації Стратегії. 1.2. Сприяння розвитку виробничого бізнесу як малого, так і середнього.
1.3. Стимулювання збільшення обсягів виробництва промислової продукції. 1.4. Розбудова в регіоні галузей переробки. 1.5. Розбудова будівельної індустрії в регіоні як основи будівництва житла для населення з середнім рівнем доходів та соціального житла.  
2. Досягнення 5-6 рівнів технологічного укладу 2.1. Впровадження на підприємствах промислової індустрії нових сучасних технологій, що забезпечують виробництво конкурентоспро­можної на світовому ринку продукції.
2.2. Відродження на якісно новому, сучасному рівні будівельної індустрії, яка забезпечить потреби регіону у будівельних конструкціях та матеріалах для будівництва достатньо дешевого житла; 2.3. Впровадження на підприємствах харчової промисловості нових сучасних технологій, що забезпечують високу якість виробництва продуктів харчування.
3. Впровадження іннова­ційно-інвестиційної моделі розвитку індустрії 3.1. Створення умов для впровадження на підприємствах інноваційних проектів з прийнятним рівнем рентабельності та терміном їх окупності.
3.2. Стимулювання власного в регіоні виробництва продукції для зменшення частки на регіональному ринку імпортних товарів. 3.3. Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для активного інвестування в інноваційні проекти коштів українських інвесторів. 3.4. Підвищення інноваційної активності підприємств. 3.5. Стимулювання винахідницької діяльності.  
4. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в індустрії 4.1. Сприяння сталому розвитку малого бізнесу. 4.2. Сприяння міжнародному бізнес-партнерству підприємств. 4.3. Впровадження та дотримання принципів „мовчазної згоди” та „єдиного вікна”.
4.4. Фінансова підтримка малого бізнесу, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету.   Стратегічні напрями розвитку промисловості Корецького району до 2017 року 1.На базі комбікормового заводу в с. В.Межирічі створити високопродуктивний зернопереробний комплекс із зерносховищами, які могли б забезпечити зберігання сировинної та переробленої продукції, яку виробляє район, з подальшою переробкою зернопродукції в широкий асортимент товарів, готових для вживання (крупа, мука, комбікорм, макаронні вироби). Потреба в інвестиціях складає близько 8,0 млн.грн. 2.Відновлення роботи, технічного переоснащення та придбання обладнання по переробці сільськогосподарської продукції сушильного заводу в c.В.Межиричі, задіяння вивільнених площ, освоєння конкурентоспроможної продукції в кількості 5700 туб консервів. Потреба в інвестиціях становить 5,7 млн.грн. 3.Будівництво підприємства по переробці та глибокому заморожуванню овочів, фруктів та ягід потужністю 20,0 тис.тн в рік. Інвестиції -19,4 млн.грн. 4.Створити на територіях Головницької та Користівської сільських рад індустріальні парки. 5.Будівництво на річках району міні-ГЕС. Інвестиції – 2,0 млн.грн. 6.Створення виробничо-комерційного центру „Корчик”.Інвестиції – 132,0 млн.грн., створення 1026 нових робочих місць. 7. За рахунок комплексного використання місцевих сировинних ресурсів та залучення ефективних інвесторів передбачається розробка Корецького, Гвіздівського та Жадківського родовищ гранітів, глиняних кар’єрів в місті Корець, селах Дивень, В.Межирічі та каолінового кар’єру в с.Дерманка.  

Реалізація окреслених завдань пріоритету дозволить:

Ø в умовах обмежених в регіоні енергетичних ресурсів збільшити обсяги виробництва продукції у промисловій та будівельній індустрії. Це означає, що у галузях слід очікувати зниження енергоємності продукції;

Ø підвищити продуктивність праці у промисловості, оскільки впровадження модернізаційної моделі розбудови в регіоні передбачає переважно інтенсивний шлях розширеного відтворення основних фондів, а саме: реконструкцію та технічне переоснання діючих підприємств індустрії.

Нові створювані підприємства за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел інвестування мають „принести» в регіон новітні технології, сучасне обладнання, тобто підвищити технічний рівень виробництва, що є головним фактором зростання продуктивності праці.

5.2. Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва

Внутрішні фактори, що зумовлюють конкурентні переваги регіону: - родючість грунтів району; - сприятливі агрокліматичні умови;
Внутрішні фактори, що ускладнюють формування конкурентних переваг: - ерозія ґрунтів в результаті інтенсивного розорювання (деградація земель); - висока мінералізація води у річках; - заболочення ґрунтів; - застарілий парк та високий знос сільськогосподарської техніки.
Можливості, що сприяють досягненню стратегічних цілей пріоритетного розвитку регіону: - створення господарств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції з використанням сучасних технологій; - впровадження заходів органічного землеробства для виробництва екологічно чистої продукції; - оптимізація сільськогосподарських підприємств; - законодавче забезпечення розвитку ефективного сільськогосподарського виробництва; - зональна спеціалізація сільськогосподарських підприємств.
Несприятливі умови для досягнення стратегічних цілей пріоритетного розвитку регіону: - зниження родючості ґрунтів внаслідок водної та вітрової ерозії; - значний обсяг імпорту дешевої плодоовочевої продукції та продуктів тваринництва; - забруднення сільськогосподарської продукції залишками мінеральних добрив, отрутохімікатів; - моральний та фізичний знос потужностей з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; - застарілі системи меліорації сільськогосподарських угідь.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.