Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Потенціал та тенденціїКОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)

РІШЕННЯ

 

від 20 серпня 2013 року № 362

Про Стратегію економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року

 

Відповідно статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою відновлення економічного зростання та забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер району, створення сприятливого інвестиційного і підприємницького клімату, покращення добробуту громадян та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року (додається).

2. Районній державній адміністрації:

2.1.Спільно з постійними комісіями районної ради вжити заходів із виконання Стратегії економічного та соціального розвитку Корецького району до 2017 року.

2.2.Забезпечити розробку щорічних програм економічного і соціального розвитку Корецького району відповідно до положень виконання Стратегії економічного та соціального розвитку Корецького району до 2017 року, а також щорічно передбачати в бюджетах видатки для забезпечення виконання зазначених програм.

2.3.Враховувати положення Стратегії економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року при розробці Схеми планування територій Корецького району.

3.Міській, сільським радам при розробці програм економічного і соціального розвитку відповідних територій враховувати положення Стратегії економічного та соціального розвитку Корецького району до 2017 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, промисловості та аграрної політики районної ради (Павленко Р.Л.), потсійну комісію районної ради з соціально – гуманітарних питань (Хоменчук І.Ф.) та першого заступника та заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова районної ради Л.Скородько


Корецька районна рада

СТРАТЕГІЯ

Економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року

Корець – 2013

ЗМІСТ

Передмова до Стратегії економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року………………….  
Резюме……………………………………………………………………………
Розділ 1. Загальні положення…………………………………………………..
Розділ 2. Потенціал та тенденції соціально-економічного розвитку Корецького району………………………………………………………….. 2.1. Загальна характеристика району………………………………………...    
2.2. Ресурсно-сировинний потенціал району……………………………... 2.3. Соціально-економічний стан району…………………….……………...
Розділ 3. Аналіз конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку району………………………………………………………………… Головні проблеми соціально-економічного розвитку………………….. Пріоритетні напрямки розвитку Корецького району……………….  
  Розділ 4. Можливі сценарії розвитку Корецького району………………. Інерційний розвиток………………………………………………………. Мобілізаційний розвиток…………………………………………………. Модернізаційний розвиток………………………………………………..  
Розділ 5. Стратегічні цілі та завдання соціально-економічного розвитку району…………………………………………………………………………… 5.1. Розбудова сучасної промисловості……………………………………... 5.2. Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва……………... 5.3. Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури…………….. 5.4. Якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери……………………. 5.5. Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення…………………………………………………………      
Розділ 6. Організаційно-інституціональні механізми реалізації стратегії…..
Розділ 7. Етапи реалізації стратегії…………………………………………….
Розділ 8. Моніторинг і оцінка реалізації стратегії…………………………….
Додатки………………………………………………………………………….. Додаток 1. Паспорти територіальних громад сільських рад Корецького району Додаток 2. Перелік інвестиційних пропозицій Корецького району Додатки 3. Карта інвестиційних пропозицій Корецького району  

ПЕРЕДМОВА

Вдале географічне розташування, значний ресурсний потенціал, розвинена транспортна система обумовлюють статус району, що має значний потенціал свого розвитку. Низка реформ та зумовлені ними зміни в економіці та соціальній сфері внесли значні корективи в чинні плани і прогнози.

Необхідність здійснення радикальних структурних перетворень економіки району за рахунок модернізації виробництва, впровадження новітніх технологій, розвитку інфраструктури, активізація інвестиційних процесів зумовила потребу підготовки нового програмного документу: Стратегію економічного і соціального розвитку Корецького району до 2017 року.

Цей документ – результат спільних зусиль представників місцевого самоврядування, державних службовців, депутатського корпусу та громадськості.

Стратегія визначає головну мету економічного та соціального розвитку району – перетворення Кореччини в регіон з високим рівнем життя населення і умовами гармонійного розвитку особистості на основі модернізаційної інвестиційно-інноваційної моделі.

Стратегія визначає конкретні заходи, що стосуються поліпшення умов і забезпечення функціонування економіки і соціальної сфери, чітко вказує на пріоритетні напрями розвитку району та шляхи досягнення основної мети.

У структурі Стратегії відображено її основні елементи: бачення майбутнього району, стратегічна мета, пріоритети і завдання на перспективу.

Шляхом аналізу визначені сильні і слабкі сторони економіки, а також проблеми, які стримують розвиток соціально-економічних процесів. У результаті обрано основні пріоритети розвитку, що дозволять досягти стратегічної мети в майбутньому.

 

Резюме

 

Корецький рАЙОН – регіон Рівненщини зі значним транспортним, промисловим, аграрним та туристичним потенціалом.

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН 2017 – це економічно самодостатній, рекреаційно-туристичний регіон Рівненщини з унікальним природно-ресурсним потенціалом, історичною спадщиною, високою освіченістю та духовністю громадян. Регіон, в якому забезпечуються і підтримуються сталий розвиток, рівні можливості для всіх мешканців та безпека їх життєдіяльності, гармонія між містом і селом.

 

 

Розвиток району передбачає ефективне використання потенціалу регіону.Досягнення окресленого бачення майбутнього Корецького району передбачає реалізацію комплексу стратегічних цілей в межах таких пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку району:

Стратегічні цілі

Пріоритет 1 Розбудова сучасного виробництва - Розширення виробництва промислових підприємств - Відновлення виробничого потенціалу на промислових підприємствах району - Впровадження інвестицій на промисловий розвиток малого та середнього бізнесу
Пріоритет 2 Розвиток високопродуктивного аграрного виробництва - Ефективне функціонування аграрної сфери - Зростання виробництва продукції тваринництва - Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в аграрній сфері
 
  Пріоритет 3 Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури   - Створення мережі сучасних доріг загального користування - Орієнтування транспортної інфраструктури на обслуговування туристичних потреб - Розвиток транзитного потенціалу  
Пріоритет 4 Якісний розвиток туристичної сфери   - Раціональне використання туристичного потенціалу району - Розвиток регіональної інфраструктури щодо туристичних та рекреаційних послуг  
  - Розвиток сучасної якісної освіти та науки - Розвиток культури та збереження об’єктів культурної спадщини - Підвищення якості та доступності медичних послуг - Реформування ЖКП та підвищення якості комунальних послуг - Забезпечення екологічно сприятливих умов життя  

Безпосередніми виконавцями завдань, які пов’язані із впровадженням на практиці положень Стратегії, є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Їх діяльність полягає у створенні умов для стимулювання та спрямування дій суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності відповідно до Стратегічних цілей, пріоритетів та завдань.

Впровадження Стратегії відбуватиметься шляхом розробки та реалізації на її базі комплексу програмних та нормативних документів. Для забезпечення реалізації окремих напрямів Стратегії розроблятимуться цільові програми розвитку окремих галузей виробництва та соціальної сфери.

 

Реалізація Стратегії передбачає три етапи:

Етап І 2013- 2014 роки   Економічна стабілізація та формування передумов структурних зрушень
Етап ІІ 2015- 2016 роки   Активні структурні зрушення
Етап ІІІ 2017 рік   Стабільний прогрес регіону

 

 

Реалізація Стратегії забезпечить поліпшення соціальної та економічної ситуації в районі. Базовою умовою для цього стане суттєвий приплив інвестицій.

Підвищення життєздатності економіки району сприятиме підвищенню добробуту та досягненню нової якості життя населення району.

 

Розділ 1

Загальні положення

 

Нормативно-правою базою для розроблення Стратегії економічного та соціального розвитку Корецького району є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розробку прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку і складання проекту державного бюджету», наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» від 29 липня 2002 року № 224 та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Мета розробки Стратегії полягає у визначенні цілей, завдань, пріоритетів і напрямків сталого економічного та соціального розвитку Корецького району до 2017 року з урахуванням потреб та інтересів мешканців регіону.

 

Стратегія визначає головну мету економічного та соціального розвитку району – перетворення Кореччини в регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості на підставі модернізаційної інвестиційно-інноваційної моделі, яка одночасно забезпечить посилення конкурентних переваг району.

 

Досягнення стратегічної мети передбачає:

Ø скорочення диспропорцій у соціальних показниках, у тому числі заробітній платі;

Ø збільшення інвестицій в район;

Ø створення умов для сталого розвитку, підвищення рівня життя населення, подолання бідності, формування середнього класу;

Ø дотримання визначених державних соціальних гарантій;

Ø розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад, посилення мотивації органів місцевого самоврядування щодо зміцнення місцевих бюджетів;

Ø зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення їх ресурсного забезпечення.

 

Стратегія визначає конкретні напрямки діяльності влади в тому, що стосується поліпшення умов і забезпечення розвитку регіону, вказує на те, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади відіграють ключову роль у визначенні напрямків розвитку регіону. Саме вони повинні прагнути підвищення ефективності використання потенціалу регіону, забезпечувати умови для його розбудови, усунення перешкод на шляху досягнення стратегічних пріоритетів.


Розділ 2

Потенціал та тенденції

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.