Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У хворого внаслідок інсульту зникла здатність читати. Де локалізується ураження мозку?

А. Прецентральна звивина

В. Нижній відділ третьої лобної звивини

С. Задній відділ першої скроневої звивини

Д. Задній відділ середньої лобної звивини

Е. *Кутова звивина тім'яної долі (перед кірковим відділом зорового аналізатора)

Яку властивість особи можна охарактеризувати наступними ознаками співвідношення реактивності і активності, темпом реакції, пластичністю і ригідністю, емоційною збудливістю?

A. характер;

B. **темперамент;

C. здібності;

D. воля.

148. Домінанта володіє:

A. **підвищеною збудливістю;

B. високим порогом чутливості;

C. інертністю;

D. здатністю гальмуватися під впливом імпульсів тих, що поступають з інших центрів

У експерименті по вивченню рефлексів встановили, що реакція у відповідь виникала при нанесенні на нейрон ряду послідовних підпорогових подразнюючих стимулів. Яка властивість нервових центрів проявилася в цій ситуації?

А. Синаптична затримка

В. Трансформація ритму

С. Стомлення

Д. *Сумація збудження

Е. Післядія

150. У хворого була пошкоджена гіпокампальна ділянка лімбічної системи. До яких наслідкам це може привести.А. Втрата глибокої чутливості на кінцівках

В. Порушення рахунку

С. *Втрата пам'яті на поточні події, при збереженні її на окремі моменти

Д. Порушення розуміння усної мови

Е. Втрата маніпуляційних рухів

 

 

1. У хронічному експерименті на тварині реєстрували викликані потенціали у сомато-сенсорній корі при стимуляції низькопорогових ноцицепторів, при цьому вони не фіксувалися, тому, що в головному мозку синтезувалися ендогенні пептиди, які знімали больові відчуття. Вказати ці речовини:
A. Статини
B. Ліберіни
C. Вазопресин
D. АКТГ
E. * Ендорфіни

2. При дослідженні зору у чоловіка 45-ти років виявлена оптична неспроможність заломлюючих середовищ ока, яка піддавалася корекції за допомогою двоопуклих лінз. Це може бути обумовлено однією з нижчеперерахованих причин:
A. Міопія
B. * Гіперметропія
C. Астигматизм
D. Акомодація
E. Дальтонізм.

3. При обстеженні периферичних полів зору у пацієнта встановлено, що поле зору для білого кольору більше в усіх напрямках, ніж поле зору для червоного і зеленого кольорів. З чим це пов'язано?
A. З порушенням функції колбочок
B. * З тим, що колбочки розміщені в центрі сітківки, а палички - на периферії
C. З порушенням функції паличок
D. З поліпшенням функції колбочок
E. З поліпшенням функції паличок

4. При електрофізіологічних дослідженнях встановлено, що під впливом квантів світла в мембрані фоторецепторів сітківки ока виникає в першу чергу явище гіперполяризації, що проявляється у вигляді:
A. Збудливого постсинаптичного потенціалу
B. Генераторного потенціалу
C. * Раннього рецепторного потенціалу
D. Місцевого локального потенціалу або локальної відповіді
E. Пізнього рецепторного потенціалу

5. У пацієнта у віці 30 років після виключення атропіном (1% розчин, 2-3 краплі в область очного яблука) акомодації виявлено порушення рефракції ока. Який вид порушення рефракції ока компенсується акомодацією?
A. Сферична аберація
B. Міопія
C. Астигматизм
D. * Гіперметропія
E. Хроматична аберація

6. Як показали дослідження, слухова орієнтація людини в просторі можлива за наявності певних факторів, серед яких найбільш важливу роль грає:
A. Форма вушної раковини
B. Наявність вільного зовнішнього слухового проходу
C. * Наявність бінаурального слуху
D. Інтерауральний розподіл звуку в часі
E. Інтерауральний розподіл звуку по інтенсивності

7. У пацієнта при аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти ліворуч. Яка причина цього явища?
A. * Пошкодження середньої частини завитка внутрішнього вуха зліва
B. Пошкодження проміжного мозку
C. Пошкодження середнього мозку
D. Пошкодження сенсорної кори
E. Пошкодження середнього вуха

8. У чоловіка, який звернувся до окуліста, виявлено астигматизм. Що є причиною цієї аномалії?
A. * Порушення сферичності рогівки
B. Подовження очного яблука
C. Скорочення очного яблука
D. Посилення рефракції кришталика
E. Зменшення еластичності кришталика

9. Досліджуваному змастили кінчик язика новокаїном. Які зміни будуть спостерігатися?
A. Відсутність сприйняття гіркого
B. Відсутність сприйняття солоного
C. Відсутність сприйняття кислого
D. * Відсутність сприйняття солодкого
E. Усі відповіді вірні

10. З віком у людини розвивається пресбіопія (далекозорість). Причиною цього є:
A. Помутніння кришталика
B. Подовження очного яблука
C. Скорочення очного яблука
D. * Зменшення еластичності кришталика
E. Атрофія сітківки

11. У досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха ліворуч. Порушення сприйняття яких звукових частот виникне?
A. * Порушення сприйняття звуків середньої частоти зліва
B. Порушення сприйняття звуків середньої частоти праворуч
C. Порушення сприйняття звуків низької частоти зліва
D. Порушення сприйняття звуків низької частоти праворуч
E. Порушень не буде

12. У експерименті на кішці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї зі структур середнього мозку кішка втратила орієнтовний рефлекс на сильні звукові сигнали. Вказати, які структури були зруйновані:
A. Верхні горби чотиригорбкового тіла
B. Чорна субстанція
C. Вестибулярні ядра Дейтерса
D. Червоні ядра
E. * Нижні горби чотиригорбкового тіла.

13. У пацієнта у віці 60 років виявлено підвищення порогу сприйняття звуків високої частоти. Зміна функції яких структур слухового аналізатора обумовлює виникнення цього порушення звукового сприйняття?
A. Прохідності євстахієвої труби
B. Структур основної мембрани кортієвого органу ближче до гелікотреме
C. * Структур основної мембрани кортієвого органу ближче до овального віконця
D. Порушення функції м'язів середнього вуха
E. Перфорація барабанної перетинки

14. Досліджуючи розширення зіниць під час хірургічних маніпуляцій, встановлено, що в окремих випадках це відбувається при недостатній глибині наркозу як наслідок активації окремих систем:
A. Ваго-інсулярної
B. Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової
C. Метасимпатичної нервової системи
D. * Симпатичної нервової системи
E. Парасимпатичної нервової системи

15. При обстеженні працівника 50-ти років, коваля за фахом, встановлено, що він краще сприймає звуки двома вухами при кісткової провідності, ніж при повітряній. Вказати, де найімовірніше локалізується пошкодження у обстеженого:
A. Медіальні колінчаті тіла
B. Нижні горби чотиригорбкового тіла
C. Барабанна перетинка
D. * Звукопровідний апарат (система кісточок середнього вуха)
E. Первинна слухова кора.

16. Коваль захотів відпочити і ліг на станину ковальського преса. Його друг вирішив пожартувати і налякати сплячого. Він забрався під станину і щосили вдарив по ній молотком. Сплячий коваль оглух. Чому?
A. Сталося порушення роботи кісточок середнього вуха
B. Відбувся розрив барабанної перетинки
C. * Загинули звукосприймаючі клітини кортієвого органу
D. Порушено проведення збудження в слуховому нерві
E. Порушена робота нейронів скроневої частки кори великих півкуль

17. До якого з перелічених кольорів чутливість паличок найбільша?
A. Помаранчево-червоного
B. * Лимонно-жовтого
C. Яскраво-синього
D. Темно-зеленого
E. Темно-червоного

18. Яка із структур ока має основне значення при акомодації?
A. Сітківка
B. Рогівка
C. Скловидне тіло
D. Волога передньої камери ока
E. * Ні одна відповідь не вірна

19. При клінічному обстеженні у пацієнта встановлена повна сліпота на ліве око. Вказати, що може бути причиною порушень зорової сенсорної системи:
A. Латеральні колінчаті тіла таламуса
B. * Лівий зоровий нерв до перехреста
C. Перехрест зорових нервів
D. Зорова кора головного мозку
E. Верхні горби чотиригорбкового тіла

20. В умовах відсутності дії подразника від рецепторних клітин вестибулярного аналізатора відходять:
A. Не відходять потенціали дії
B. Затухаючий по амплітуді потенціал дії
C. Зростаючий по амплітуді потенціал дії
D. Збуджуючий рецепторний потенціал
E. * Постійні потенціали дії

21. Хворий не впізнає предметів при їх обмацуванні, що виникло після черепно-мозкової травми. Який відділ мозку травмований?
A. Скронева частка
B. Потилична частка
C. * Верхня тім'яна і лобна частки
D. Потилична і скроневі частки
E. Мозочок

22. У картинній галереї демонструвалися творіння епохи класицизму, і поряд з полотном "Жінка в червоному" була виставлена вдала копія цього полотна невідомого художника, який страждав несприйняттям червоного кольору. Таке явище отримало назву:
A. Тританопія
B. Трихроматія
C. Дейтеранопія
D. * Протанопія
E. Дальтонізм

23. У клініку доставлений чоловік, який постраждав від сильного вибуху. При обстеженні виявлено, що барабанна перетинка не пошкоджена, так як спрацював захисний рефлекс, який запобігає розриву барабанної перетинки під час дії сильної звукової хвилі. Цей рефлекс реалізується за рахунок:
A. Розслаблення m. tensor tympani
B. Скорочення m. tensor tympani
C. * Розслаблення m. stapedius
D. Скорочення m. auricularis anterior
E. Розслаблення m. auricularis posterior.

24. У тварин в експерименті реєструють електричну активність нейронів спірального вузла, що дозволяє аналізувати аферентну імпульсацію від рецепторів:
A. Пристінкових
B. Вестибулярних і кортієвого органу
C. * Кортієвого органу
D. Півколових каналів
E. Вестибулярних

25. При роботі одного аналізатора здійснюється сприйняття і аналіз інформації про якість окремого явища зовнішнього або внутрішнього середовища. Який із зазначених процесів забезпечується завдяки взаємодії аналізаторів?
A. Аналіз інформації з різних джерел
B. Синтез інформації з різних джерел
C. Формування міжнейронних механізмів пам'яті
D. Потенціація відчуттів у різних аналізаторах
E. * Формування об'єктивних уявлень

26. Які з перерахованих властивостей нервових центрів сприяють підвищенню чутливості аналізаторів?
А. * Конвергенція, сумація
В. Дивергенція, оклюзія
С. Полегшення, гальмування
Д. Післядія, трансформація
Е. Іррадіація, концентрація

27. В експерименті визначали зміну абсолютної світлової чутливості зорової системи людини в залежності від тривалості перебування в темряві. Виявилося, що 10-ти хвилинне перебування випробуваного в повній темряві збільшує абсолютну світлову чутливість за рахунок:
A. Зниження лабільності зорового нерва
B. * Зміни обмінних процесів в фоторецепторах сітківки
C. Активації нейронів верхнього двогорб’я
D. Зміни оптичних властивостей очей
E. Гальмування нейронів зорової кори.

28. У хворого порушена провідність по язико-глотковому нерву. Які зміни будуть спостерігатися?
A. Посилиться сприйняття гіркого
B. Відсутність сприйняття кислого
C. Посилиться сприйняття солодкого
D. Відсутність сприйняття солоного

30. При обстеженні зору у чоловіка похилого віку було виявлено його порушення, яке піддавалося корекції окулярами з двоопуклими лінзами. Чим викликана така аномалія?
A. Міопією
B. Астигматизмом
C. Сферичною аберацією
D. Хроматичною аберацією
E. * Пресбіопією

31. Людина постійно носить каблучку на пальці і не відчуває її на руці. Вказати, які процеси відбулися в мембрані аферентного нервового волокна при подразненні механорецепторів шкіри:
A. * Збільшення порогу деполяризації
B. Збільшення збудливості
C. Зміни збудливості не відбулося
D. Зміни порогу деполяризації не відбулося
E. Зменшення порогу деполяризації

32. У хворого корекція функції зору була досягнута за рахунок застосування двоопуклих лінз. Який тип порушення функції зорового аналізатора у нього спостерігається?
A. Астигматизм
B. * Далекозорість
C. Дальтонізм
D. Куряча сліпота
E. Міопія

33. Пацієнт, що страждає хронічними больовими відчуттями, звернувся до нейрохірургічної клініки, де йому методом стереотаксичної операції прибрали нестерпні больові відчуття. Вказати, які з наведених нижче структур головного мозку були вимкнені:
A. Вентромедіальні ядра таламуса
B. Супраоптичні ядра таламуса
C. * Вентропостлатеральні ядра таламуса
D. Таламус (таламектомія)
E. Нервові волокна, які пов'язують лобні частки з таламусом (лобна лейкотомія).

34. Встановлено, що коли людина одягається, вона поступово втрачає відчуття одягу на своєму тілі внаслідок адаптації тактильних рецепторів як результат зміни проникності мембрани аферентного нервового волокна для іонів, а саме:
A. Зменшення для іонів кальцію
B. Збільшення для іонів натрію
C. Зниження для іонів калію
D. Збільшення для іонів кальцію
E. * Зниження для іонів натрію

35. Встановлено, що характер поведінки людини змінюється при значних температурних коливаннях повітря - від мінусових до плюсових його значень. Цьому сприяє кількість холодових і теплових рецепторів, які знаходяться в шкірі людини в певному співвідношенні, а саме:
A. 5:1
B. 3:1
C. * 8:1
D. 2:1
E. 6:1

36. До лікаря офтальмолога звернувся хворий зі скаргами на значне погіршення зору на ліве ока. При проведенні обстеження лікар зробив висновок, що у хворого виникло помутніння кришталика, що призвело до зниження заломлюючої сили ока. Якій величині відповідає заломлююча сила кришталика?
A. 65 D - 70 D
B. 59 D - 78 D
C. * 9 D - 70,5 D
D. 63 D - 75D
E. 72 D - 79 D

37. Які з перерахованих явищ обумовлюють розвиток короткозорості?
A. Підвищення внутрішньоочного тиску, слабкість склери
B. Недостатність рефракції рогівки і кришталика
C. Надмірність акомодації кришталика та рефракції рогівки
D. * Надмірна рефракція і велика довжина оптичної осі ока
E. Мала довжина оптичної осі ока і недостатність рефракції

38. У хворого порушення периферичного відділу аналізатора. Пошкодження яких утворень може бути причиною цього?
A. Інтернейронів
B. Біполярних клітин
C. Гангліозних клітин
D. * Рецепторів
E. Горизонтальних клітин

39. В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде виявлений?
A. * Віддалення найближчої точки чіткого зображення
B. Астигматизм
C. Погіршення кровопостачання сітківки
D. Порушення кольорового бачення
E. Порушення сутінкового зору

40. За допомогою якої лінзи філателіст, який страждає гіперметропією, буде розглядати марки?
A. Двояковвігнутою
B. * Двоопуклою
C. Циліндричною
D. Комбінованою двояковвігнутою і циліндричною
E. Не потребує лінз

41. Яке з перерахованих явищ лежить в основі локалізації в просторі джерела звуку?
A. Протилежний напрямок зовнішніх слухових проходів
B. Просторове кодування звукової інформації
C. * Тимчасова затримка надходження звуків в праве і ліве вухо
D. Протифазне коливання ендолімфи в правому і лівому равлику
E. Всі перераховані особливості

42. Лікарі для лікування депресії, апатії рекомендують проводити деякий час вранці при яскравому світлі. Зі зменшенням виділення якої речовини це пов'язано?
A. Йодопсину
B. Родопсину
C. * Мелатоніну
D. Адреналіну
E. Еритролабу

43. Дитина відразу після народження не сприймає кольорів. Яка причина цього стану?
A. Порушення акомодації
B. * Первинний рефлекторний дефект - кольорова сліпота (колбочки сітківки)
C. Порушення заломлюючої сили кришталика
D. Зміна кривизни рогівки
E. Порушення у ділянці потиличної частки

44. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому у нього є скарги на розлад смаку в передній частині язика. Який з нервів вражений?
A. N. trigeminus
B. * N. facialis
C. N. vagus
D. N. vestibulo-cochlearis
E. N. Glossopharyngeus

45. При старінні найближча точка чіткого бачення поступово віддаляється. Що є основною причиною цього явища?
A. * Втрачає еластичність кришталик
B. Зміни в рогівці
C. Зміни в склоподібному тілі
D. Погіршення кровопостачання сітківки
E. Зміни у сітківці

46. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепно-мозкових нервів. Який вид смакової чутливості буде знижений в цих умовах?
A. Відчуття солодкого
B. * Відчуття гіркого
C. Відчуття солоного
D. Відчуття кислого
E. Всі види смаку

47. У пацієнта виявлено короткозорість. Які з перерахованих нижче явищ обумовлюють її розвиток?
A. Мала довжина оптичної осі ока і недостатність рефракції
B. Недостатність рефракції рогівки і кришталика
C. Надмірність акомодації кришталика та рефракції рогівки
D. Підвищення внутрішньоочного тиску і слабкість склери
E. * Надмірна рефракція і велика довжина оптичної осі ока

48. При дослідженні механорецепціі у випробуваного під час дотику активувалися тільця Мейснера. Вказати, який процес забезпечує їх активацію:
A. Збільшення інтенсивності тиску
B. * Збільшення швидкості руху
C. Вплив вібрації
D. Зменшення швидкості руху
E. Зменшення інтенсивності тиску і вібрації.

49. При проведенні обстеження хворого в очному відділенні на пряму реакцію зіниці на світло було встановлено, що чутливість рецепторних клітин ока після дії інтенсивного світла різко знижувалася, а в темряві підвищувалася. Що розуміють під прямою реакцією зіниці?
A. Реакція на біль
B. Співдружня реакція
C. Реакція на конвергенцію
D. * Звуження зіниці під дією світла після відкриття очей
E. Непряма реакція

50. Пацієнту змастили кінчик язика новокаїном. Які зміни смаку будуть спостерігатися?
A. Посилиться сприйняття солодкого
B. * Відсутність сприйняття солодкого
C. Відсутність сприйняття кислого
D. Відсутність сприйняття гіркого
E. Посилиться сприйняття гіркого

51. У пацієнта обстежили сприйняття звуків за допомогою камертона. При розміщенні його біля зовнішнього вуха пацієнт не чув правим вухом звук камертона. При розміщенні ніжки камертона на соскоподібному відростку пацієнт відчув звук. З пошкодженням якої частини слухового аналізатора це пов'язано?
A. Внутрішнього вуха
B. Нижнього двогорб’я
C. * Середнього вуха
D. Слухового нерва
E. Медіального колінчастого тіла

52. До лікаря отоларинголога звернувся хворий зі скаргами на зниження слуху на праве вухо. При проведенні аудіометрії було виявлено незначне зниження сприйняття звуку правим вухом. Який діапазон частот звукових коливань може сприймати вухо людини в нормі?
A. * Від 16 до 20000 Гц
B. Від 10 до 100 Гц
C. Від 100 до 100000 Гц
D. Від 1 до 1000 Гц
E. Від 100 до 5000 Гц

53. При травматичному пошкодженні заднього чутливого корінця спинного мозку спостерігається втрата всіх видів шкірної чутливості, яка носить на тілі людини певний характер, вказати, який саме:
A. Половинний
B. * Сегментарний
C. Поздовжній
D. Перехресний
E. Смугасто-поздовжній

54. Людина при пошкодженні шкіри відчула біль і це відчуття сформувалося в певному відділі кори головного мозку, а саме:
A. * У постцентральной звивині
B. У прецентральной звивині
C. У лобних долях
D. У скроневій звивині
E. У орбітофронтальній корі

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.