Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Хронаксія – це мінімальний час,

1. Необхідний для того, щоб подразник завбільшки одну реобазу викликав збудження

2. *Необхідний для того, щоб подразник завбільшки двох реобаз викликав збудження

3. Необхідний для того, щоб підпороговий подразник викликав збудження

4. Необхідний для розвитку відповідної реакції тканини на подразнення

5. Необхідний для того, щоб який завгодно подразник викликав збудження

132. Лабільність – це:

1. Здатність тканини до генерації потенціалів дії

2. Здатність тканини адаптуватися до подразників

3. *Функціональна рухливість

4.Здатність тканини до змін внутрішнього середовища під впливом подразників

5. Пристосовність тканини до змін у зовнішнім середовищі

 

 

№ тем № пит. Питання та відповіді Прав.
Тема: Збудливі тканини  
У експерименті на гігантському аксоні кальмара зареєстроване збільшення проникності для іонів натрію під впливом батрахотоксина. Як зміниться величина потенціалу спокою і амплітуда потенціалу дії: 1. Потенціал спокою зменшиться, амплітуда ПД зменшиться 2. Потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД збільшиться 3. Потенціал спокою збільшиться, амплітуда ПД зменшиться 4. Потенціал спокою зменшиться, амплітуда ПД збільшиться 5. Показники не зміняться
Гігантський аксон кальмара помістили в середовище, яке за своїм складом відповідало міжклітинній рідині. При подразненні в аксоні виникали ПД. Потім концентрацію іонів натрію в середовищі зрівняли з їх концентрацією в аксоні і повторили подразнення. Що виявили? 1. Збільшення амплітуди потенціалу дії 2. Зменшення потенціалу спокою 3. Збільшення амплітуди потенціалу дії ,та зменшення потенціалу спокою 4. Зникнення потенціалу дії 5. Збільшення потенціалу спокою
У експерименті під впливом хімічної речовини в м'язах ослаблена робота Са-насоса. Які явища будуть спостерігатися при цьому? 1. Збільшення тривалості розслаблення 2. Збільшення тривалості ПД 3. Зниження потенціалу спокою 4. Зниження швидкості поширення ПД 5. Активація натрій-калієвого насосу
У спортсменів за рахунок тренувань може збільшуватись об’єм м’язів. Яка речовина є безпосереднім джерелом енергії м’язового скорочення? 1. Креатинфосфат. 2. Аденозинтрифосфат. 3. Аденозиндифосфат. 4. Молочна кислота. 5. Нейтральні жирні кислоти.
Однією з основних властивостей нервів є проведення збудження. Швидкість проведення збудження по нервових волокнах залежить від: 1. Сили подразника. 2. Товщини волокна. 3. Довжини волокна. 4. Місця локалізації тіла нейрона. 5. Кисневого забезпечення волокна.
Людина виконує фізичні вправи. На якій стадії інтенсивність роботи м’язів буде максимальною? 1.Втома 2.Впрацьовування 3.Предстартовий стан 4.Стаціонарний стан 5.Відновлення
В результаті пригнічення натрій-калієвої АТФ- фази заблокована робота натрій-калієвого насоса. Як це позначиться на величині потенціалу спокою? 1.Незначно знизиться 2.Не зміниться 3.Знизиться до нуля 4.Збільшиться незначно 5.Суттєво збільшиться
У дитини в віці двух місяців при будь-якому подразненні спостерігається генералізована відповідна реакція у вигляді хаотичних некоординованих рухів. Невиконання якого закону проведення збудження в результаті вікових особливостей має місце? 1.Анатомічної цілісності нерва 2.Двохстороннього проведення збудження 3.Ізольованного проведення збудження 4.Фізіологічної цілісності нерва 5.Бездекрементного проведення збудження
В клінічній практиці лікаря-стоматолога (терапевта, ортопеда) у хворого можуть виникнути симптоми, характерні для явища гальванізму. Які ці симптоми? 1. Запалення слизової оболонки рота: почервоніння, можливість ерозій 2. Металевий смак 3. Сухість у порожнині рота 4. Усі відповіді вірні 5. Сила струму між різними металами дорівнює 80 мкА (коронки, під якими металева пломба)
З метою діагностики для визначення збудливості зубів (чутливих нервів і пульпи) застосовують постійний струм. Здорові зуби (незалежно від групової належності) мають однакову збудливість і реагують на силу постійного струму 2-6 мкА. У пацієнта реакція виникає при пороговому подразненні струмом силою 1 мкА. Це свідчить про: 1. Знижену збудливість і парадонтоз 2. Знижену збудливість та пульпіт 3. Підвищену збудливість і парадонтоз 4. Підвищену збудливість і пульпіт 5. Руйнування пульпи
Чому при нанесені порогового подразнення у фазу абсолютної рефракткрності не виникає відповіді? 1. Знижена збудливість 2. Недостатня сила подразнення 3. Відсутня збудливість 4. Висока збудливість 5. Знижена лабільність
Який вид скорочення м’язів верхньої кінцівки має місце при намаганні підняти непосильний вантаж? 1. Усі відповіді вірні 2. Ізотонічний 3. Ауксотонічний 4. Фазичний 5. Ізометричний
Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження у фазу субнормальної збудливості? 1. Допорогове досить тривале 2. Допорогове 3. Порогове 4. Надпорогове 5. Усі відповіді вірні
Які умови потрібні, щоб виникло повноцінне збудження тканини? 1. Порогове подразнення і знижена збудливість 2. Висока лабільність і нормальна збудливість 3. Допорогове подразнення і знижена збудливість 4. Допорогове подразнення і нормальна збудливість 5. Порогове подразнення і нормальна збудливість
Після забігу на тривалу дистанцію у спортсмена виникла контрактура литкових м’язів (м’язів нижніх кінцівок). Накопичення якого продукту метаболізму, найбільш вірогідно, викликало цей стан? 1. Креатиніну 2. Піровиноградної кислоти 3. Молочної кислоти 4. Сечовини 5. Сечової кислоти
Після тренування у штангіста виникла контрактура трьохголового м’язу. Зменшення концентрації в м’язах якої речовини, найбільш вірогідно, може викликати такий стан? 1.Піровиноградної кислоти 2. АТФ 3. Молочної кислоти 4. Креатиніну 5. Глюкози
Досліджуваний отримав завдання виконати на протязі 1 години 1200 кГм роботи. Які умови роботи забезпечують виконання цієї роботи? 1. Оптимальне навантаження та оптимальний ритм роботи 2. Максимальне навантаження та оптимальний ритм роботи 3. Оптимальне навантаження та максимальний ритм роботи 4. Максимальне навантаження та максимальний ритм роботи 5. Мінімальне навантаження та максимальний ритм роботи
В експерименті до м’яза, взятого з сечовода тварини, підвішують тягар. М’яз розтягується і залишається в такому положенні після зняття тягаря. Яку властивість м’язової тканини демонструє цей експеримент? 1. Пластичність 2. Автоматія 3. Еластичність 4. Скоротливість 5. Розтягуваність
У експерименті вивчали збудливість різних ділянок нейрону. Яка ділянка відповість генерацією ПД на збуджуючий стимул порогової сили: 1. Основа дендриту 2. Аксональний горбик 3. Дендритні шипики 4. Пресинаптичне закінчення 5. Сома
За допомогою мікроелектродної техніки вимірювали мембранний потенціал мотонейрона спинного мозку. При цьому виявлена деполяризація нейрона після впливу фармпрепарату. З чим це можливо пов’язати? 1.Підвищення калієвої проникливості мембрани 2.Підвищення натрієвої проникливості мембрани 3.Зниження натрієвої проникливості мембрани 4.Підвищення хлорної проникливості мембрани 5.Зниження кальцієвої проникливості мембрани
За допомогою мікроелектродної техніки вимірювали мембранний потенціал мотонейрона спинного мозку. При цьому виявлена гіперполяризація нейрона після впливу фармпрепарату. Це може бути пов’язано? 1.Підвищення проникливості мембрани для кальцію 2.Підвищення проникливості мембрани для натрію 3.Підвищення проникливості мембрани для калію 4.Зниження проникливості мембрани для калію 5.Зниження проникливості мембрани для хлору
В експерименті досліджували хронаксію клітин різних тканин. Де вона виявилась найменшою? 1.У міоцитах гладкого м’язу 2.У клітинах залоз 3.У міоцитах скелетного м’язу 4.У мотонейронах спинного мозку 5.У кардіоміоцитах
В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився мінімальним? 1. У мотонейронах спинного мозку 2. У залозистих клітинах 3. У міоцитах скелетного м’язу 4. У міоцитах гладенького м’язу 5. У кардіоміоцитах
В експерименті досліджували лабільність клітин різних тканин. Де вона виявилася найбільшою? 1. У міоцитах скелетного м’язу 2. У залозистих клітинах 3. У мотонейронах спинного мозку 4. У міоцитах гладенького м’язу 5. У кардіоміоцитах
В екперименті досліджували рефрактерність різних тканин. Де вона виявилася найменшою? 1. У залозистих клітинах 2. У мотонейронах спинного мозку 3. У міоцитах скелетного м’язу 4. У міоцитах гладенького м’язу 5. У кардіоміоцитах
У розчин, в якому знаходився нервово-м’язовий препарат литкового м’язу жаби, введено курареподібну речовину. Через деякий час подразнювався руховий нерв литкового м’язу. Як при цьому змінюватимуться скорочення м’язів? 1. М’язевих скорочень не буде 2. Скорочення підсиляться 3. Розвинеться гладенький тетанус 4. Розвинеться зубчастий тетанус 5. М’язеве скорочення не зміниться
У розчин, в якому знаходився нервово-м’язевий препарат литкового м яза жаби, введено препарат кураре. Чому після цього подразнення рухового нерва не викликало скорочення м’язу? 1. Підвищилась проникливість пресинаптичної мембрани для кальцію 2. Виникла блокада холінорецепторів пресинаптичної мембрани 3. Посилився вихід ацетилхоліну в синаптичну щілину 4. Зменшився вихід ацетилхоліну в синаптичну щілину 5. Виникла блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани
У розчин, в якому знаходиться нервово-м’язовий препарат литкового м’язу жаби, введено езерин, який блокує активність холінестерази. Чому при цьому подразнення рухового нерва не викликало скорочення м’язу? 1. Виникла стійка деполяризація постсинаптичної мембрани 2. Збільшилась натрієва проникливість постсинаптичної мембрани 3. Збільшилась кальцієва проникливість постсинаптичної мембрани 4. Знизилась калієва проникливість постсинаптичної мембрани 5. Зменшився викид ацетилхоліну в синаптичну щілину
Ізольований нерв подразнювали поодинокими електричними стимулами, постійно збільшуючи силу подразнення. Чому при збільшенні сили подразників амплітуда потенціалів дії збільшувалась, таким чином нерв не підкоряються закону "все або нічого"? 1. Нервові волокна нерва мають різну лабільність 2. Нервові волокна нерва мають різну рефрактерність 3. Нервові волокна нерва мають різний поріг сили подразнення 4. Нервові волокна нерва мають різну швидкість акомодації 5. Нервові волокна нерва мають різну швидкість проведення збудження
Ізольований нерв подразнювали поодинокими електричними стимулами. Чому при збільшенні відстані між подразнюючими та відхідними електродами потенціал дії розділявся на декілька окремих коливань? 1. Нервові волокна мають різну рефрактерність 2. Нервові волокна мають різну швидкість проведення збудження 3. Нервові волокна мають різну лабільність 4. Нервові волокна мають різну швидкість акомодації 5. Нервові волокна мають різний поріг сили подразнення
Нерв нервово-м’язового препарата литкового м’яза жаби подразнювали електричними стимулами і в м’язі реєстрували ПД. Чому при подразненні м яза ПД не викликали в нерві? 1. Немає правильної відповіді 2. Амплітуда ПД м’яза недостатня для збудження нерва 3. У руховому нерві розвивається гальмування 4. У нервово-м’язовому синапсі блокується вироблення ацетилхоліну 5. Нервово-м’язовий синапс має односторонню провідність
На нерв подіяли двома подразниками, які слідують один за одним та зареєстрували один потенціал дії. Чому при збільшенні інтервалу часу між двома подразниками реєструються два потенціали дії? 1. Знизилась натрієва проникність мембран нервових волокон 2. Другий подразник підвищив збудливість нерва 3. Підвищилась калієва проникливість мембран нервових волокон 4. Другий подразник нанесений після закінчення рефрактерного періоду 5. Підвищився критичний рівень деполяризації мембран нервових волокон
На нерв подіяли двома подразниками, які слідують один за одним, при цьому другий подразник попав у фазу деполяризації потенціалу дії. Чому при цьому виникає лише один потенціал дії? 1. Другий подразник попав у фазу абсолютної рефрактерності 2. Мало місце підвищення збудливості нерва 3. Знизився критичний рівень деполяризації нерва 4. Знизилась калієва проникність мембран нервових волокон 5. Підвисилась лабільність нерва
Підвищення вмісту іонів кальцію в саркоплазмі м’язу призводить до його скорочення. Вкажіть можливу причину цього явища. 1. Вплив кальцію на саркоплазматичний ретикулум 2. Активація кальцієвого насосу 3. Блокування міозинової АТФ-ази 4. Зміна структури молекули тропоміозину 5. Активація активних центрів актину
При подразненні скелетного та гладенького м’язу однією й тією самою частотою гладенький м’яз відповідає тетанічним скороченням, а скелетний - поодиноким скороченням. Якими особливостями гладенького м’язу це обумовлено? 1. Лабільність гладенького м’язу більша 2. Рефрактерність гладенького м’язу більша 3. Хронаксія гладенького м’язу менша 4. Тривалість скорочення гладенького м’язу менша 5. У гладенькому м’язі сильніше розвинений саркоплазматичний ретикулум
У м’язі фармакологічним методом заблокована АТФ-аза, після чого вона втратила властивість скоротливості. Яка можлива причина цього? 1. Натрієва інактивація 2. Відкриття кальцієвих каналів ретикулума 3. Відкриття калієвих каналів поверхневої мембрани 4. Зупинка натрій-калієвого насосу поверхневогої мембрани 5. Активація кальцієвого насоса ретикулуму
При мікроелектродному дослідженні біоелектричної активності нервового волокна виявилось, що при додаванні в живильний розчин 5% розчину глюкози виникло різке зниження амплітуди потенціалу дії. Яка причина цього явища? 1. Зменшення концентрації іонів К+ в розчині 2. Зменшення концентрації іонів Na+ в розчині 3. Надмірна кількість глюкози в розчині 4. Порушення дифузії К+ з цитоплазми 5. Зменшення концентрації Са++ в розчині
Якщо м'яз розвиває силу, і при цьому його довжина не зменшується, то такий вид скорочення буде називатися: 1. Ізомеричним 2. Ізотонічним 3. Ауксотонічним 4. Тетанічним 5. Ізометричним
Відомо, що вкорочення міоцитів відбувається внаслідок взаємодії скоротливих білків саркомера за участі енергії АТФ. Яка пара білків забезпечує цей процес? 1. Актин і міозин. 2. Тропонін і міозин. 3. Міозин і міоглобін. 4. Актин і тропоміозин. 5. Міоглобін і тропонін.
Спортсмен-початківець 18 років звернувся до лікаря зі скаргою на розвиток судом м'язів гомілок під час тривалих змагань (забіг на довгі дистанції). Що лежить в основі цього явища? 1. Підвищення концентрації Сa+. 2. Порушення роботи К+-насоса. 3. Зменшення концентрації АТФ 4. Зниження збудливості міоцита. 5. Порушення роботи Na+-насоса.
Спортсмени-бігуни поділяються на спринтерів та стайєрів, тобто одні досягають великих результатів у забігах на короткі дистанції, а інші - навпаки. Які фізіологічні механізми лежать в основі цього явища? 1. Різниця в загальній кількості волокон відповідних м'язів. 2. Різниця в співвідношенні швидких та повільних м'язових волокон відповідних м'язів. 3. Різниця в об'ємах відповідних м'язів. 4. Різниця в співвідношенні іонного складу саркоплазми волокон відповідних м'язів. 5. Різниця в довжині саркомерів волокон відповідних м'язів.
Експериментально доведено, що всі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішній і внутрішній поверхнях мембрани – мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС? 1. Са2+ 2. Сl- 3. Na+ 4. Fe2+ 5. K+
В експерименті на нервовій клітині з використанням методу внутрішньоклітинного введення мікроелектрода реєструється різниця потенціалів по обидва боки мембрани – мембранний потенціал спокою. Чому дорівнює його величина? 1. 45 мВ 2. 70 мВ 3. 120 мВ 4. 30 мВ 5. 150 мВ
Після нанесення подразнення постійним струмом або впливу медіатора на збудливу клітину в ній розвивається потенціал дії внаслідок зміни проникності мембрани для іонів. Який іон відіграє основну роль в його розвитку? 1. Na+ 2. Іони органічних речовин. 3. Са2+ 4. Сl- 5. К+
При подразненні збудливих тканин постійним електричним струмом або під дією медіатора в них формується потенціал дії (ПД), який має фазовий характер. Які фази і в якій послідовності виникають під час розвитку ПД? 1. Овершут, деполяризації, реполяризації. 2. Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів. 3. Деполяризації, латентна, реполяризації. 4. Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації. 5. Деполяризації, рефрактерності, реполяризації.
Чоловік 60 років звернувся до стоматолога із скаргами на металевий присмак в роті і печію язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини? 1. Гальванометрію 2. Мастикаціографію 3. Оклюзіографію 4. Електроміографію 5. Усі відповіді вірні
При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яка є: 1. Ознакою умовного рефлексу 2. Неспецифічною ознакою збудження 3. Ознакою періоду відносного спокою 4. Ознакою періоду відпочинку 5. Специфічною ознакою збудження
Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголового м’язу стегна, яка є: 1. Ознакою періоду відносного спокою 2. Неспецифічною ознакою збудження 3. Специфічною ознакою збудження 4. Ознакою періоду відпочинку 5. Ознакою умовного рефлексу
Який енергетичний процес забезпечить достатньою кількістю енергії м’язи спортсмена плавця, щоб той зміг стрибнути у воду далі своїх суперників: 1. Ресинтез АТФ за рахунок фосфокреатину 2. Розпад АТФ 3. Анаеробний гліколіз 4. Окисне фосфорилювання 5. Ресинтез глікогену
Який енергетичний процес забезпечить достатньою кількістю енергії м’язи спортсмена бігуна, щоб той зміг бігти 7-8 секунд: 1. Розпад АТФ 2. Ресинтез АТФ за рахунок фосфокреатину 3. Анаеробний гліколіз 4. Окисне фосфорилювання 5. Ресинтез глікогену
Який енергетичний процес забезпечить достатньою кількістю енергії м’язи спортсмена бігуна, щоб той зміг бігти 1 хвилину: 1. Ресинтез глікогену 2. Ресинтез АТФ за рахунок фосфокреатину 3. Розпад АТФ 4. Окисне фосфорилювання 5. Анаеробний гліколіз
Який енергетичний процес забезпечить достатньою кількістю енергії м’язи спортсмена бігуна, щоб той зміг бігти 1 годину: 1. Розпад АТФ 2. Ресинтез АТФ за рахунок фосфокреатину 3. Окисне фосфорилювання 4. Анаеробний гліколіз 5. Ресинтез глікогену
Для временной остановки сердца в клинике используют кардиоплегические растворы (KCl свыше 10 ммоль/л).Какое состояние на мембране кардиомиоцитов при этом возникает? 1. Деполяризации 2. Гиперполяризации 3. Реполяризации 4. Следовой деполяризации 5. Абсолютной рефрактерности
Хворий тривалий час приймав глікозиди наперстянки, які блокували Na+, K+ - помпи в кардіоміоцитах. Вкажіть, до яких явищ це приводило в клініці: 1. знижувало активність Na+- Са2+ обміну 2. знижувало електрохімічний градієнт для трансмембранного притоку Na+ 3. підвищувало внутрішньоклі-тинну концентрацію Na+ 4. збільшувало концентрацію внутрішньоклітинного Са2+ 5. збільшувало концентрацію внутрішньоклітинного K+
У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Як це може позначитись на функціональному стані скелетних м’язів? 1. функціональний фон не зміниться 2. підвищиться скоротливість 3. покращиться нервово-м’язева передача збудження 4. подовжиться період розслаблення 5. знизиться сила скорочення, зменшиться працездатність
Поляризація мембрани клітини викликала гіперполяризацію. Як змінився заряд мембрани? 1. Збільшився 2. Змінився на зворотній 3. Зменшився 4. Залишився без змін 5. Усі відповіді не вірні
В експерименті на дію сильного подразника спостерігався незначний ефект, а на дію слабого подразника сильний ефект. Якому фізіологічному стану це відповідає? 1. Деполяризації 2. Гіперполяризації 3. Парабіозу 4. Реверсії 5. Рефрактерності
В експерименті на дію подразників різної сили спостерігався однаковий ефект. Якому фізіологічному стану це відповідає? 1. Відносної рефрактерності 2. Гіперполяризації 3. Деполяризації 4. Реверсії 5. Парабіозу
В експерименті на ізольований литковий м’яз жаби наносять подразнення з частотою 15 Гц. Який вид скорочення спостерігається? 1. Ізотонічне 2. Зубчастий тетанус 3. Ізометричне 4. Суцільний тетанус 5. Змішане
Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання тягаря. Який вид скорочення м’яза у даному випадку? 1. Тетанічний 2. Ізометричний 3. Ізотонічний 4. Ексцентричний 5. Усі відповіді невірні
Якої сили подразнення необхідно нанести на нервове волокно в фазу відносної рефрактерності? 1. Допорогове 2. Усі відповіді вірні 3. Надпорогове 4. Порогове 5. Допорогове досить тривале
Який вид скорочення м’язу має місце при згинанні руки у ліктьовому суглобі? 1. Ауксотонічний 2. Фазичний 3. Ізометричний 4. Ізотонічний 5. Усі відповіді невірні
Нервове волокно помістити у безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна? 1. Не відобразиться 2. ПД нерва не буде генеруватися 3. ПД нерва зменшиться 4. ПД нерва збільшиться 5. Активізується іонний транспорт, що призведе до спонтанного потенціалу
М’яз скорочується в ізотонічному ритмі. На м’яз збільшили навантаження. Як це відобразиться на амплітуді скорочень м’язу? 1. Амплітуда скорочень зменшиться 2. Амплітуда скорочень збільшиться 3. Амплітуда скорочень не зміниться 4. М’яз буде тетанічно скорочуватися 5. М’яз перейде на ізометричний тип скорочення
Чи зміняться обмін речовин та поділ клітин, якщо на тканину подіяти електрострумом порогової сили? 1. Активізуються до певної межі 2. Не зміняться 3. Сповільниться обмін речовин, буде активізуватись поділ клітин 4. Поділ клітин припиниться, обмін речовин активізується 5. Зміняться
Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину: 1. Амплітуди потенціалу дії 2. Потенціалу спокою 3. Критичного рівня деполяризації 4. Порогової сили подразника 5. Тривалості потенціалу дії
Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані? 1. Хлорні 2. Натрієві 3. Кальцієві 4. Натрієві та кальцієві 5. Калієві
У збудливій клітині повністю заблокували процеси енергоутворення. Внаслідок уього мембранний потенціал спокою: 1. Суттєво зменшиться 2. Незначно зменшиться 3. Зникне 4. Незначно збільшиться 5. Суттєво збільшиться
Нервово-м”язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м”яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається – у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута? 1. Нервово-м”язовий синапс 2. Спряження збудження і скорочення у м”язі 3. Натрієві канали 4. Калієві канали 5. Процеси енергоутворення
Людина при тривалому знаходженні у приміщенні з неприємним запахом не відчуває його. В основі цього лежать такі зміни у нюхових рецепторах: 1. Інактивація калієвих каналів 2. Інактивація кальцієвих каналів 3. Інактивація натрієвих каналів 4. Зменшення мембранного потенціалу спокою 5. Зменшення порогового потенціалу
У обстежуваного Г. виявлено порушення серцевого ритму. Який механізм повільної діастолічної деполяризації характерний для клітин водія ритму? 1. Вихід іонів калію через калієві канали 2. Вхід в атипові клітини натрію через натрієві канали 3. Вхід іонів хлору в атипові клітини 4. Вхід в атипові клітини іонів натрію і кальцію через неселективні кальцієві канали 5. Вихід іонів кальцію з клітини за допомогою кальцієвого насосу
Спортсмен Н. переміг на змаганнях з важкої атлетики. Що є обов’язковою умовою для виникнення скорочення м’язів? 1. Зменшення концентрації АТФ у міоплазмі 2. Діяльність кальцієвого насосу 3. Збільшення концентрації іонів кальцію в міоплазмі 4. Збільшення концентрації АТФ у міоплазмі 5. Зміна напруження кисню в міоплазмі
Ізольовану нервову клітину помістили у розчин Рінгера-Люсена. Які іони будуть відігравати основну роль у генерації мембранного потенціалу спокою в цих умовах? 1. Хлору 2. Натрію 3. Кальцію 4. Калію 5. Магнію
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ? 1. Метаболiчний потенціал 2. Потенціал спокою 3. Потенціал дії 4. Гіперполяризація 5. Локальна вiдповiдь
В експерименті збудливу клітину внесли в безнатрієвий сольовий розчин. Як це позначиться на розвитку процесу збудження ? 1. Потенціал дії не виникає 2. Амплітуда потенціалу дії зменшується 3. Амплітуда потенціалу дії збільшується 4. Тривалість потенціалу дії збільшується 5. Тривалість потенціалу дії зменшується
Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка фізіологічна властивість гладеньких м'язів лежить в основі цього явища ? 1. Пластичність 2. Автоматiя 3. Збудливість 4. Скоротливість 5. Рефрактернiсть
Кілька годин після смерті спостерігається трупне задублення. Що з перерахованого є безпосередньою причиною цього явища ? 1. Стійке прикріплення міозину до актину 2. Зменшення змісту АТФ у мiоцитах 3. Пригнiчення роботи кальцієвого насоса 4. Тривале підвищення концентрації кальцію в саркоплазмі 5. Стійке скорочення м'язів
Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною цього явища? 1. Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани 2. Порушення виділення ацетилхоліну 3. Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани 4. Порушення синтезу холінестерази 5. Порушення синтезу ацетилхоліну
Внаслідок чого виникне контрактура при тривалому плаванні в холодній воді ? 1. Зменшення в м‘язах концентрації АТФ 2. Зменшення в м‘язах кількості поживних речовин 3. Зменшення в м‘язі запасів кисню 4. Збільшення в м‘язі кількості молочної кислоти та вуглекислого газу 5. Зменшення в м‘язі іонів кальцію
В реанімаційному відділенні у пацієнта встановлено зменшення концентрації іонів Na + у плазмі крові. Який процес у збудливих тканинах буде страждати? 1. Вихід K+ у клітину 2. Вхід Cl – у клітину 3. Вхід Na + у клітину 4. Вихід К + з клітини 5. Вихід Na + з клітини
В реанімаційному відділенні у пацієнта встановлено збільшення концентрації іонів К + у плазмі крові. Який процес у збудливих тканинах буде страждати? 1. Вхід Na + у клітину 2. Вхід Cl – у клітину 3. Вхід K+ у клітину 4. Вихід К + з клітини 5. Вихід Na + з клітини
В процесі експерименту на собаці виникла необхідність знизити збудливість серцевого м’язу. За допомогою якого іону можна досягти бажаного ефекту? 1. Н+ 2. Са2+ 3. К+ 4. НСО3- 5. Fe2+
На тканину наносять подразнення стимулом, сила якого дорівнює 50\% від порогового рівня. Які явища при цьому відбудуться на мембрані? 1. Реполяризація 2. Слідова деполяризація 3. Акомодація 4. Локальна відповідь 5. Гіперполяризація
Під час нанесення подразнення на мембрані суттєво збільшується проникливість її для іонів Na+. Яка фаза потенціалу дії спостерігається при цьому? 1. Реполяризації 2. Слідової деполяризації 3. Регенеративної деполяризації 4. Слідової гіперполяризації 5. Na+- інактивації
Батьки дитини, яка довгий час знаходилася в гіпсу через перелом руки, звернулися до спортивного лікаря з проханням порекомендувати комплекс вправ для відновлення частково атрофованих м"язів руки. Лікар порадив вправи з гантелями. До якого виду відноситься робота з гантелями? 1. Легка 2. Статична 3. Дінамічна 4. Важка 5. Нетривала
Потенціал дії в механізмі м’язового скорочення відіграє наступну роль: 1. Зумовлює скорочення ниток актину 2. Викликає деполяризацію скоротливих білків 3. Викликає активацію АТФ 4. Викликає зростання проникності для іонів Ca2+ 5. Зумовлює скорочення ниток міозину
При переході на штучний кровообіг для зупинки серця у хірургічній практиці використовують розчин хлорида калію. Що з перерахованого викликає зупинку серця? 1. Збільшення мембранного потенціалу 2. Зникнення мембранного потенціалу 3. Зменшення мембранного потенціалу 4. Зменшення порогового потенціалу 5. Збільшення порогового потенціалу
У клініці для місцевого прогрівання тканин використовують високочастотний струм високої напруги (діатермію). Чому цей струм проходить через клітини, не викликаючи в них збудження? 1. Низька частота подразнення 2. Недостатня сила подразнення 3. Недостатня крутизна наростання сили подразника 4. Недостатня тривалість подразнення 5. Висока крутизна наростання сили подразника
В експерименті подразник викликав деполяризацію клітинної мембрани. При цьому збудлливість клітини зменшилася. Що з перерахованого є найбільш вірогідною причиною цього явища? 1. Пригнічення роботи натрій-калієвого насосу 2. Підвищення критичного рівня деполяризації (порога) 3. Зниження критичного рівня деполяризації (порога) 4. Стійка деполяризація мембрани 5. Активація калій-натрієвого насосу
Однією з характерних ознак гіпоксії при зниженні рСО2 до 20-25 м.рт.ст. є поява судом та спазма скелетних м’язів, що обумовлене порушенням повного обміну між кров’ю та м’язами. Що з перерахованого є найбільш вірогідною причиною цього: 1. Na+, К+ 2. Ca ++ 3. Mg++ 4. K+ 5. Ca++, Мg++
З метою профілактики гладеньком’язевої недостатності шлунка та кишечника застосовують серотонін, який збільшує частоту скорочень гладеньких м’язів органів травлення. Яка з фізіологічних властивостей м’язевої тканини органів травлення проявляється активніше під дією серотоніну? 1. Скоротливість 2. Збудливість 3. Здатність до проведення 4. Автоматія 5. Пластичність
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно одержати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали потрібно активувати для цього? 1.Натрієві і кальцієві 2.Натрієві 3.Калієві і натрієві 4.Калієві 5.Кальцієві
Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м'язів. Який метод дослідження необхідно використати? 1.Електроодонтодіагностика 2.Гнатодинамометрія 3.Електроміографія 4.Мастикациографія 5.Міоартрографія
         

 

 

В експерименті після внутрішньом’язового введення тварині розчину стріхніну виникають судомні скорочення скелетних м’язів. Порушення яких процесів у ЦНС призвело до виникнення судом?

1. Підвищення збудливості інтернейронів спинного мозку

2. *Порушення постсинаптичного гальмування мотонейронів спинного мозку

3. Порушення пресинаптичного гальмування у спинному мозку

4. Підвищення збудливості скелетних м’язів

5. Підвищення збудливості м’язових рецепторів

У тварини подразнювали поодинокими електричними стимулами задні корінці спинного мозку і реєстрували потенціали дії в передніх корінцях. Чому при подразненні передніх корінціів не були зареєстровані потенціали дії в задніх корінцях?

1. *Синапси спинного мозку мають односторонне проведення збудження

2. Волокна передніх корінців не проводять збудження до спинного мозку

3. В нейронах спинного мозку розвивается гальмування

4. В нейронах спинного мозку порушується утворення медіатора

5. Волокна задніх корінців мають меньшу збудливість, ніж передніх корінців
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.