Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо до дії умовного сигналу (світло лампи) додати звук дзвінка і не підкріплювати цю комбінацію сигналів їжею, у собаки виникне

А. Зовнішнє і внутрішнє гальмування умовного рефлексу

В. Позамежне гальмування умовного рефлексу

С. Зовнішнє гальмування умовного рефлексу

Д. Позамежне і внутрішнє гальмування умовного рефлексу

Е. *Внутрішнє гальмування умовного рефлексу

63. В стані швидкого і парадоксального сну на ЕЕГ в тім'яних і потиличних областях реєструється:

А. *бета-ритм;

В. тета-ритм;

С. повільні ритми.

Д. поодинокі дельта-хвилі.

64. В стані стомлення ( розумового перенапруження ), при гіпоксії можуть бути зареєстровані:

А. регулярні альфа-хвилі;

В. регулярні бета-хвилі;

С. регулярні тета-хвилі;

Д. регулярні дельта-хвилі;

Е.* поодинокі дельта-хвилі.

65. Людина після травми головного мозку втратила зір. Ушкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?А. Лобна

В. Тім'яна

С. Скронева і тім'яна

Д. Скронева

Е.* Потилична

66. У людини крововилив в задню центральну звивину, що привело до порушення з протилежного боку такої чутливості :А. Слухової

В. Зорової

С. *Шкірної і пропріорецептивної

Д. Шкірної

Е. Нюхової

67. У здійсненні яких функцій бере участь права півкуля у правші:

А. Відтворення і розуміння мови.

В. Забезпечення логічного мислення.

С. Послідовна обробка інформації.

Д. *Паралельна (одночасна) обробка інформації.

Під час переходу через перехрестя людина зупиняється, побачивши червоний колір світлофора. Який фізіологічний процес відбувається при цьому в корі великих півкуль ?

А. Згасаюче гальмування

В. Диференційоване гальмування

С. Орієнтована реакція

Д. Позамежне гальмування

Е. *Умовне гальмування

Гальмування умовних рефлексів також як і їх утворення забезпечує пристосування організму до змін умов середовища. До якого виду гальмування відноситься припинення умовнорефлекторної діяльності при втраті сигнального значення умовного подразника ?

А. Умовногальмівного

В. Безумовного

С. Диференційованого

Д. *Згасаючого

Е. Позамежномго

70. Вкажіть, яка стадія сну, як правило, супроводжується сновидіннями:

А. Перша стадія (дрімоти).

В. Друга стадія ("сонні веретена").

С. Стадія повільних дельта-хвиль.

Д. *Стадія швидкого сну.

Е. Стадія повільного сну.

71. Процес засипання з розвитком фази повільного сну обумовлений переважно збудженням:

А. *Серотонінергічних нейронів ядер шва (центр Гесса).

В. Норадренергічних нейронів блакитної плями моста.

С. Нейронів висхідної ретикулярної формації стовбура мозку.

Д. Перемикальних ядер зорового горба.

Е. Ядер верхніх горбів чотиригорбкового тіла.

В результаті інсульту у хворого зникла здатність писати слова. Де локалізується осередок ураження?

А.* В задньому відділі середньої лобної звивини.

В. В нижньому відділі третьої лобної звивини.

С. В задній частині верхньої скроневої звивини.

Д. В кутовій звивині тім'яної долі.

73. Найбільш типовим фізіологічним механізмом довготривалої пам'яті є:

А.* Структурно-функціональні зміни синапсів.

В. Реверберація імпульсів по "нейронних пастках".

С. Іонні зрушення в мембранах рецепторів і аферентних нейронах.

Д. Зворотна аферентація.

Е. Немає правильної відповіді.

Дві людини, що викликають одна в одної негативні емоції, неприязнь, тривалий час вимушені знаходитися в одному кабінеті і подавляти ці відчуття. Через декілька місяців у однієї з них виникла апатія, сонливість, байдужість до роботи, вона почала припускатися помилок, хоча раніше працювала бездоганно. Як називається стан, що розвинувся у цієї людини?

А. Астенія

В. Авітаміноз

С. Мобілізація

Д. *Невроз

Е. Міастенія

Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій ?

А. *Гіпоталамус, гіпокамп, ретикулярна формація, кора, таламус

В. Гіпоталамус, гіпокамп.

С. Ретикулярна формація, кора.

Д. Кора, таламус.

Е. Таламус, гіпокамп.

Що відноситься до первинних форм психічних властивостей особи?

A. характер;

B. **темперамент;

C. здібності;

D. воля.

Жінка у віці 70 років вишивала скатертину для своєї внучки. Коли велика частина роботи була виконана, внучка помітила багато помилок у візерунку, порівняно з такою ж скатертиною, яку бабуся вишила 40 років тому. Які особливості вищої нервової діяльності зумовили нижчу ефективність роботи?

А. Зниження емоційного тонусу

В. Зниження активності збудження

С. Зниження кровопостачання тканин

Д. Зниження фізичної працездатності

Е. *Розвиток позамежного гальмування

Упродовж курсу навчання студент медичної академії запам'ятовує, в якій дозі вживаються певні фармпрепарати і за якою схемою, залежно від стану хворого. Який процес в центральній нервовій системі студента дозволяє засвоїти таку інформацію?

А. *Гальмування

В. Збудження

С. Дивергенція

Д. Конвергенція

Е. Оклюзія

79. У студента в період бадьорості в стані спокою в тім'яних і потиличних областях реєстрували добре виражений:

А. бета-ритм;

В. * альфа-ритм;

С. тета-ритм;

Д. дельта-ритм

80. У якому стані може знаходитися здорова людина, якщо на ЕЕГ реєструвалася реакція десинхронізації і низькоамплітудний високочастотний ритм:

А. В стані глибокого сну;

В. *В стані активної бадьорості;

С. В стані спокійної бадьорості;

Д. В дрімотному стані.

До невропатолога звернувся хворий із скаргою на погану пам'ять. Причому він добре пам'ятає давні події, але зовсім не здатний засвоювати нову інформацію. Який процес пам'яті порушений?

А.* Консолідація

В. Збереження

С. Відображення

Д. Відтворення

Е. Пізнавання
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.