Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У експерименті в аксон введена речовина, що пригнічує метаболічні процеси. Які явища будуть спостерігатися при цьому?

1. збільшення амплітуди потенціалу дії

2. збільшення кількості медіатора, що викидається

3. посилення скорочення аксона

4. збільшення швидкості проведення збудження

5.* зменшення кількості медіатора, що викидається

44. В експерименті жабі було введено стріхнін. Які наслідки він буде викликати:

1. Гальмування рефлексу згинання

2. Гальмування всіх реакцій на подразники

3. *Генералізовану реакцію на всі подразники

4. Активацію рефлексу згинання

5. Активацію сухожильного рефлексу

На подразнення лапки пінцетом жаба відповідає згинальним рефлексом цієї лапки. На більш сильне подразнення цієї ж лапки жаба відповідає генералізованою руховою реакцією. Що лежить в основі спостерігаємого ефекту?

1. *Фізіологічна іррадіація збудження

2. Патологічна іррадіація збудження

3. Посилення процесу гальмування

4. Послаблення процесу гальмування

5. Посилення процесу збудження

У хворого виявлено порушення пальце-носової проби. Функція якої структури головного мозку найбільш можливо може бути при цьому порушена?

1. Гіпокампу 4. Середнього мозку

2.* Мозочка 5. Довгастого мозку

3. Ретикулярної формації

В результаті нейроінфекції у хворого з’явився симптом мозочкової дисфункції, що супроводжується порушенням амплітуди рухів. Назвіть цей симптом.

1. Атаксія 3. Астезія 5. Дизартрія

2.* Дисметрія 4. Дистонія

Еферентний шлях деяких рефлексів перемикається у нейронах передніх рогів спинного мозку. До якої групи такі рефлекси належать?

1. До жодної з вказаних 4. Симпатичні

2. Вегетативні 5.* Рухові

3. Парасимпатичні

На нервовому волокні ссавця досліджували швидкість проведення збудження. Установлена швидкість 120 м/с. До якої групи видноситься дане волокно?

1. *А-альфа 3. А-дельта 5. С

2. А-бета 4. В

В спортсменів при розтягненні зв’язок або забитті м’язів використовують хлоретил, який наноситься на поверхню травмованої ділянки, що приводить до знаття болі. На яку частину рефлекторної дуги діє цей препарат?

1. Нервові центри спинного мозку

2. Ефектор

3. Закінчення еферентного волокна

4. *Рецептор

5. Вставні нейрони

Багато психотропних препаратів (мескалін, ЛСД) імітують природні медіатори. На який процес синаптичної передачі вони впливають?

1. *Діють на рівні постсинаптичного рецептора

2. Виділення медіатора в синаптичну щілину

3. Синтез медіатора

4. Виділення іонів кальцію

5. Розщеплюють медіатор

Які функції належать базальним ядрам?

1. *Програмування рухів, регуляція пози, пластичного тонусу м’язів

2. Програмування рухів, регуляція пози, виділення гормонів

3. Іннервація інтрафузальних м’язових волокон

4. Опрацювання зорової інформації перед надходженням її до кори

5. Усі перераховані

Відомо, що збудження через нервові центри поширюється в одному напрямку. Чим це зумовлено?

1. Властивостями нервів

2. *Властивостями синапсів

3. Будовою дендритів

4. Властивостями аксонів

5. Властивостями медіаторів

При обстеженні потерпілого було встановлено порушення проведення збудження по променевому нерву. Які іонні процеси нейронів зумовлюють розповсюдження збудження по нервових волокнах?

1. *Зміна заряду мембрани нервового волокна

2. Локальна деполяризація мембрани

3. Гіперполяризація мембрани

4. Зниження проникливости мембрани до іонів натрія

5. Збільшення проникливости мембрани до іонів калія

Де розташовані центри колінних рефлексів і які нерви причетні до їх здійснення?

1. *L III – LIV, стегновий 4. S I – S III, м’язово-шкірний

2. LI – LII, стегновий 5. C V – C VIII, серединний

3. T VII – T XII, стегновий

Внаслідок патологічного процесу уражена ділянка нерва, що містить декілька перехоплень Ранвье. Які явища при цьому спостерігаються ?

1. збільшення швидкості поширення потенціалу дії

2. збільшення амплітуди потенціалу дії

3. *припинення поширення збудження

4. збільшення потенціалу спокою

5. активація пейсмекерних клітин

На подразнення лапки пінцетом жаба відповідає згинальним рефлексом цієї лапки. На більш сильне подразнення цієї ж лапки жаба відповідає генералізованою руховою реакцією. Що лежить в основі спостерігаємого ефекту?

1. *Фізіологічна іррадіація збудження

2. Патологічна іррадіація збудження

3. Посилення процесу гальмування

4. Послаблення процесу гальмування

5. Посилення процесу збудження
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.