Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У клініці проводиться дослідження діяльності кори великих півкуль. На енцефалограмі зареєстрований дельта-ритм. У якому стані при цьому знаходиться пацієнт?

А.* Повільного сну

В. Засипання

С. Рішення математичної задачі

Д. Аналізу зорового подразника

Е. Парадоксального сну

96. У пацієнта 40 років було зареєстровано ЕЕГ в стані розумового і фізичного спокою. Який ритм переважатиме в потиличній області ?

А.* Альфа

В. Бета

С. Гамма

Д. Тета

Е. Дельта

Пацієнтові зареєстрували ЕЕГ під час фази швидкого сну. Які структури головного мозку переважно беруть участь у формуванні швидкого сну?

А. Діяльність скроневої кори.

В. Діяльність гіпокампу.

С. *Діяльність варолієвого моста.

Д. Діяльністю мозолистого тіла.

Е. Діяльністю гіпоталамуса.

98. Кіркові відділи правої півкулі :

А. Впливають на формування позитивних емоцій.

В.* Впливають на формування негативних емоцій.

С. Не впливають на формування емоцій.

Д. Прискорюють формування емоцій.

Е. Уповільнюють формування емоцій.

В результаті інсульту у хворого зникла здатність читати. Де локалізується осередок ураження?

А. В задньому відділі середньої лобної звивини.

В. В нижньому відділі третьої лобної звивини.

С. В задній частині верхньої скроневої звивини.

Д. * В кутовій звивині тім'яної долі.

100. Ураження центру мови Брока приведе до порушення:

А. Розуміння письмової мови.

В. Відтворення письмової мови.

С. Розуміння усної мови.

Д. *Відтворення усної мови.

Е. Рахунку (акалькулії).

Під час надання допомоги потерпілому медсестра упустила шприц, приготований для термінової ін'єкції. Як поступив би в цій ситуації лікар, якби у нього переважав темперамент сангвініка?

A. вилаяв медсестру і квапливо взявся сам виправляти ситуацію;

B. *зробив вид, що нічого непоправного не сталося і дав конкретну рекомендацію;

C. промовчав;

D. засмутився, розгубився і не дав ніякої поради.

102. Для альфа-ритму ЕЕГ характерні наступні параметри:

А. Частота 50 - 70 Гц, амплітуда 75 мкВ.

В. Частота 2 - 7 Гц, амплітуда 150 мкВ.

С. Частота 14 - 35 Гц, амплітуда <50 мкВ.

Д. *Частота 8 - 13 Гц, амплітуда 40-50 мкВ.

Е. Частота 1 - 2 Гц, амплітуда 200 мкВ.

Які ендогенні або екзогенні речовини формують у людини відчуття душевного комфорту?

А. Кофеїн.

В. Гамма-аміномасляна кислота.

С.*Ендорфіни.

Д. Адреналін

Е. Ацетилхолін

104. При обстеженні пацієнта встановлено домінування лівої півкулі кори великих півкуль. Яка з рис нервовопсихічної діяльності не властиві цій людині ?

А. Балакучість

В. Розгальмованість

С. Перевага абстрактного мислення над предметним

Д. Здатність до прогнозування

Е. *Емоційний настрій переважно негативний

105. Холерик відрізняється від флегматика:

A. силою процесів порушення і рухливістю нервових процесів;

B. слабкістю і неурівноваженістю нервових процесів;

C. урівноваженістю і рухливістю нервових процесів;

D. *неурівноваженістю і рухливістю нервових процесів.

106. Впливом яких відділів ЦНС головним чином забезпечується мимовільна увага:

А. *Ретикулярна формація стовбура мозку.

В. *неспецифічні ядра таламуса.

С. Асоціативні зони кори великих півкуль.

Д. Прецентральна звивина кори великих півкуль.

Е. Базальні ядра.

У хворого після травми виявлені порушення короткочасної пам'яті. Який найбільш можливий механізм пам'яті при цьому порушений?

А. Структурні зміни в нейронах

В. Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС

С. Іонні зрушення в мембранах рецепторів

Д. Іонні зрушення в аферентних нейронах

Е. *Реверберація збудження в замкнутих ланцюгах нейронів

У пацієнта при обстеженні виявлено високий поріг больової чутливості. Які методики дослідження можна використовувати для встановлення причини цього явища?

А. ЕЕГ.

В. Визначення вмісту глюкози.

С. *Визначення вмісту ендорфінів і енкефалінів.

Д. Визначення вмісту глюкокортикоїдів.

Е. Визначення наявного альдостерону.

У людини ампутували ліву ногу. Але вона продовжує відчувати біль в цій кінцівці. Яку назву має цей вид болю?

А. Відбитий біль.

В.* Фантомний біль.

С. Каузалгія.

Д. Невралгія.

Е. Проекційний біль.

110. Характерологічними рисами людини є відкритість, балакучість, висока соціальна активність. До якого типу по Г. Айзенку, на ваш погляд, належить ця людина?

A. Інтроверт

B. **Екстраверт

C. Невроідний

D. Психоідний

E. Амбіверт
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.