Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чому при нанесенні граничного подразнення у фазу абсолютної рефрактерності не виникає відповіді?

A. Знижено збудливість

B. Недостатня сила подразника

C. *Відсутня збудливість

D. Висока збудливість

E. Знижено лабільність

50. Фази потенціалу дії змінюються в наступному порядку:

A. Швидка деполяризація, повільна деполяризація, повільна реполяризація, швидка реполяризація, слідові явища

B. Реполяризація, слідові явища, повільна деполяризація, швидка деполяризація

C. Швидка деполяризація, реполяризація, овершут, слідові явища, локальні зміни потенціалу

D. *Локальна деполяризація, швидка деполяризація, швидка реполяризація, повільна реполяризація, слідові явища

E. Повільна реполяризація, швидка реполяризація, швидка деполяризація, повільна деполяризація, слідові явища

51. Амплітуда потенціалу дії приблизно складає:

A. 40 мв

B. 200 мв

C. 120 мкв

D. 1,5 В

E. *100 мв

52. У фазі реполяризації провідність мембрани найбільш висока для:

A. *К

B. Cl

C. Nа і Са

D. Nа

E. Са

Для тимчасової зупинки серця в клініці використовують кардіоплегічні розчини (KCl понад 10 ммоль/л).Який стан на мембрані кардіоміоцитів при цьому виникає?

A. Деполяризації

B. *Гіперполяризації

C. Реполяризації

D. Слідової деполяризації

E. Абсолютної рефрактерності

54. Хворий тривалий час приймав глікозиди наперстянки, що блокували Na+, K+- помпи в кардіоміоцитах. Укажіть, до яких явищ це приводило в клініці:

A. Знижувало активність Na+, Ca2+ обміни

B. *Знижувало електрохімічний градієнт для трансмембранного припливу Na+,

C. Підвищувало внутрішньоклітинну концентрацію Na+

D. Збільшувало концентрацію внутрішньоклітинного Са2+

E. Збільшувало концентрацію внутрішньоклітинного К+

55. В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:

A. *Поріг деполяризації.

B. Потенціал спокою.

C. Критичний рівень деполяризації.

D. Амплітуду ПД.

E. Тривалість ПД.

Для якого виду іонів найбільш проникна мембрана клітки в стані спокою

A. К

B. Cl

C. Білкових аніонів

D. *Nа

E. Са

Якої сили подразнення потрібно нанести на нервове волокно, щоб викликати порушення у фазу субнормальної збудливості?

A. Підпорогове досить тривале

B. Підпороговое

C. Порогове

D. *Надпорогове

E. Усі відповіді вірні

За допомогою мікроелектродної техніки вимірювали мембранний потенціал мотонейрона спинного мозку. При цьому виявлена деполяризація нейрона після впливу фармпрепарата. З чим це може бути пов'язано?

A. Підвищення калієвої проникності мембрани

B. *Підвищення натрієвої проникності мембрани

C. Зниження натрієвої проникності мембрани

D. Підвищення хлорної проникності мембрани

E. Зниження кальцієвої проникності мембрани

58. Потенціал дії – це:

A. Зміна трансмембранної різниці потенціалів після впливу будь-якого подразника

B. Потенціал, що виникає на мембрані після впливу надпорогового подразника

C. Процеси зміни трансмембранного потенціалу при впливі слабких подразників

D. *Процес зміни трансмембранної різниці потенціалів (зі зміною її знака), що протікає по визначеним для даної тканини законам , навіть після припинення дії порогових і надпорогових подразників

E. Зміна метаболізму, що спостерігаються внаслідок впливу порогових і надпорогових подразників на клітину

59. Механізми що забезпечують існування потенціалу спокою:

A. Підвищена проникність мембрани для Nа і К і робота К-Nа- насоса, що створює іонний градієнт

B. *Підвищена проникність мембрани для К, знижена для Nа і робота К-Nа- насоса

C. Знижена проникність мембрани для іонів К і Cl, підвищена для Nа

D. Робота Са-насоса

E. Зміни проникності мембрани для різних іонів унаслідок роботиК-Nа- насоса

60. Величина потенціалу спокою для різних клітин:

A. *Від – 50 до – 100 мв

B. Від – 2 до – 10 мв

C. Від – 100 до – 200 мв

D. Від – 2 до – 200 мв

E. Від + 10 до +80 мв

У результаті зміни поляризації мембрани клітини відбулася гіперполяризація.Як змінився заряд мембрани?

A. *Збільшився

B. Змінився на зворотній

C. Зменшився

D. Залишився без змін

E. Усі відповіді вірні
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.