Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якої сили подразнення необхідно нанести на нервове волокно у фазу відносної рефрактерності?

A. Підпорогове

B. Усі відповіді вірні

C. *Надпорогове

D. Порогове

E. Підпорогове досить тривале

63. В експерименті здійснювали деполяризацію мембрани збудливої клітини. Як змінювалася проникність мембрани для іонів Na+ і K+?

A. Збільшується для Na+ і K+.

B. Зменшується для Na+ і K+.

C. Зменшується для Na+ і збільшується для K+.

D. *Збільшується для Na+ і зменшується для K+.

E. Не змінюється для Na+ і K+.

64. Абсолютна рефрактерність спостерігається в період:

A. Повільної реполяризації

B. *Швидкої деполяризації

C. Слідових явищ

D. Повільної деполяризації

E. Овершута

65. За допомогою мікроелектродної техніки вимірювали мембранний потенціал мотонейрона спинного мозку. При цьому виявлена гіперполяризація нейрона після впливу фармпрепарата. З чим це може бути пов'язано?:

A. Підвищення проникності мембрани для кальцію

B. Підвищення проникності мембрани для натрію

C. *Підвищення проникності мембрани для калію

D. Зниження проникності мембрани для калію

E. Зниження проникності мембрани для хлору

66. При мікроелектродному дослідженні біоелектричної активності нервового волокна виявилося, що при додаванні в поживний розчин 5% розчину глюкози виникло різке зниження амплітуди потенціалу дії. Яка причина цього явища?

A. Зменшення концентрації іонів К+ у розчині

B. *Зменшення концентрації іонів Na+ у розчині

C. Надмірна кількість глюкози в розчині

D. Порушення дифузії К+ з цитоплазми

E. Зменшення концентрації Са ++ у розчині

67. Середнє значення порога збудливості:

A. *- 60 мв

B. - 60 мкв

C. - 100 мв

D. – 100 мкв

E. -20 мкв

68. У фазі деполяризації провідність мембрани найбільш висока для:

A. К

B. Cl

C. Nа і Сl

D. *Nа

E. Са

69. Активність К-Nа- АТФ-ази найбільш висока для:

A. Повільної деполяризації

B. Швидкої деполяризації

C. Швидкої реполяризації

D. *Повільної реполяризації

E. Овершута

70.Швидкість проведення порушення по мембрані скелетного м'язового волокна?

1. *3 – 5 м/с

2. 10 – 20 м/с

3. 1 – 2 м/с

4. 120 – 130 м/с

5. 7 – 15 м/с

71.Головною функцією тропоніна в м'язовому волокні є одна з наступних:

1. *Регулює перекриття активних центрів актину

2. Сприяє сполученню збудливості і скоротливості

3. Відкачує іони Са2+ у цистерни

4. Відкриває Са2+ канали цистерн

Експериментально доведено, що всі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішніх і внутрішніх поверхнях мембрани- мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС?

A. Са2+

B. Сl-

C. Na+

D. Fe2+

E. *K+

73. У скелетному м'язі виникає напруга без витрати АТФ при одному з видів скорочення:

Ізотонічному

Ізометричному

Тетанічному

Активному

Пасивному

74. Сила скорочення м'яза збільшиться:

При зменшенні її початкової довжини

При збільшенні продукції АТФ

При збільшенні кількості тропоніна

4. *При збільшенні кількості поперечних містків

В експерименті на нервовій клітині з використанням методу внутрішньоклітинного введення мікроелектродів реєструється різниця потенціалів по обидва боки мембрани- мембранний потенціал спокою. Чому дорівнює його величина?

A. 45мв

B. *70мв

C. 120мв

D. 30мв

E. 150мв

Якій фазі збудливості відповідає слідова деполяризація потенціалу дії?

A. *Супернормальної збудливості

B. Абсолютної рефрактерності

C. Субнормальної збудливості

D. Відносної рефрактерності

E. Підвищеної збудливості

У результаті активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A. Хлорні

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Натрієві і кальцієві

E. *Калієві

78. У збудливій клітині цілком заблокували процеси енергоутворення. У результаті цього мембранний потенціал спокою:

A. Значно зменшиться

B. Незначно зменшиться

C. *Зникне

D. Незначно збільшиться

E. Значно збільшиться

79. Людина при тривалій присутності в приміщенні з неприємним запахом не відчуває його. В основі цього лежать такі зміни в рецепторах нюху:

A. Інактивація калієвих каналів

B. Інактивація кальцієвих каналів

C. *Інактивація натрієвих каналів

D. Зменшення мембранного потенціалу спокою

E. Зменшення граничного потенціалу
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.