Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Taeniarhynchus saginatus

B. Taenia solium

C. Hymenolepis nana

D. Diphyllobothrium latum

E. Echinococcus granulosus

 

447. У подружжя народився син, хворий на гемофiлiю. Батьки здоровi, а дiдусь за материнською лiнiєю також хворий на гемофiлiю. Визначте тип успадкування ознаки:

A. Рецесивний, зчеплений зi статтю

B. Аутосомно-рецесивний

C. Домiнантний, зчеплений зi статтю

D. Неповне домiнування

E. Аутосомно-домiнантний

 

448. У новонародженої дитини виявлено наступну патологiю: аномалiя розвитку нижньої щелепи та гортанi, що супроводжується характерними змiнами голосу, а також мiкроцефалiя, вада серця, чотирьохпалiсть.Найбiльш iмовiрною причиною таких аномалiй є делецiя:

A. Короткого плеча 5-ої хромосоми

B. Короткого плеча 7-ої хромосоми

C. Короткого плеча 9-ої хромосоми

D. Короткого плеча 11-ої хромосоми

E. 21-ої хромосоми

 

449. У батькiв, хворих на гемоглобiнопатiю (аутосомно-домiнантний тип успадкування), народилася здорова дiвчинка. Якi генотипи батькiв?

A. Обоє гетерозиготнi за геном гемоглобiнопатiї

B. Мати гетерозиготна за геном гемоглобiнопатiї, у батька цей генвiдсутнiй

C. Обоє гомозиготнi за геном гемоглобiнопатiї

D. Батько гетерозиготний за геном гемоглобiнопатiї, у матерi цей ген вiдсутнiй

E. У обох батькiв ген гемоглобiнопатiї вiдсутнiй

 

450. Для дiагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвiть хворобу, при якiй потрiбне це визначення:

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Хвороба Дауна

C. Гемофiлiя

D. Трисомiя Е

E. Хвороба Брутона

 

451. Лiкар-цитогенетик при виготовленнi метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитiв гiпотонiчним(0,56%) розчином хлориду калiю. Пiсля цього вiдбулося набухання клiтинi розрив клiтинної мембрани за рахунок надходження води до клiтини. Який механiзм транспорту має мiсце в цьому випадку?

A. Ендоосмос

B. Полегшена дифузiя

C. Дифузiя

D. Пiноцитоз

E. Фагоцитоз

 

452. При проведеннi амнiоцентезу в клiтинах плоду виявлено по 2 тiльця статевого хроматину (тiльця Барра).Для якого захворювання характерна дана ознака?

A. Трисомiя X

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Дауна

E. Синдром Патау

 

453. При обстеженнi 2-х мiсячної дитини педiатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Дiагностованi мiкроцефалiя i вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований карiотип дитини 46, XX,5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:

A. Делецiя

B. Дуплiкацiя

C. Iнверсiя

D. Транслокацiя

E. Плейотропiя

 

454. У юнака 18-ти рокiв дiагностовано хворобу Марфана. При дослiдженнi встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалiї серцево-судинної системи, арахнодактилiя. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?

A. Плейотропiя

B. Комплементарнiсть

C. Кодомiнування

D. Множинний алелiзм

E. Неповне домiнування

 

455. При алкаптонурiї відбувається надмiрне видiлення гомогентизинової кислоти iз сечею. С порушенням метаболiзму якої амiнокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?

A. Тирозин

B. Фенiлаланiн

C. Аланiн

D. Метiонiн

E. Аспарагiн

 

456. У пацiєнта виявлено кишкову непрохiднiсть, знижений апетит, нудоту,блювання. На основi проведеної лабораторної дiагностики встановлено дифiлоботрiоз. Зараження відбулось через вживання:

A. Риби

B. Крабiв та ракiв

C. Яєць

D. Яловичини

E. Свинини

 

457. Пiд час електронно-мiкроскопiчного дослiдження бiоптату гепатоцитiв на бiлiарному полюсi виявлено велику кiлькiсть плоских цистерн,сплющених у центральнiй частинi й розширених на периферiї, та дрiбних мiхурцiв iз секреторними гранулами. Назвiть цю структуру:

A. Комплекс Гольджi

B. Лiзосома

C. Ендоплазматична сiтка

D. Пiноцитознi мiхурцi

E. Мiкротрубочки

 

458. При регенерацiї епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клiтин) вiдбулася реплiкацiя (авторепродукцiя) ДНК за напiвконсервативним механiзмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A. Материнської нитки

B. Змiстовних кодонiв

C. Ферменту ДНК-полiмерази

D. Iнтронних дiлянок гену

E. Ферменту РНК-полiмерази

 

459. У пацiєнта, що прибув з ендемiчного за малярією району, пiдвищилася температура тiла, відзначається головний бiль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характернi й для звичайної застуди. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести, щоб пiдтвердити або спростувати дiагноз "малярiя"?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.