Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Нарушение гаметогенеза. B. Соматическая мутация

B. Соматическая мутация

C. Рецессивная мутация

D. Доминантная мутация

E. Хромосомная мутация

 

373. При проведении амниоцентеза вклетках плода обнаружено по 2 тельца полового хроматина (тельца Барра). Для какого заболевания характерен данный признак?

A. Трисомия Х

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Шерешевского-Тернера

D. Синдром Дауна

E. Синдром Патау

 

374. Бiохiмiчний аналiз сироватки кровi пацiєнта з гепатолентикулярною дегенерацiєю (хвороба Вiльсона-Коновалова) виявив зниження вмiсту церулоплазмiну. У цього пацiєнта в сироватцi кровi буде пiдвищена концентрацiя таких iонiв:

A. Мiдь

B. Кальцiй

C. Фосфор

D. Калiй

E. Натрiй

 

375. У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. У кровi знайденi одноклiтиннi пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманiя

C. Лямблiя

D. Амеба

E. Трихомонада

 

376. Юнак 17-ти рокiв звернувся до медико-генетичної консультацiї з приводу вiдхилень у фiзичному i статевому розвитку. При мiкроскопiї клiтин слизової оболонки рота виявлене одне тiльце Барра. Вкажiть найбiльш iмовiрний карiотип юнака:

A. 47, ХХY

B. 45, Х0

C. 47, 21+

D. 47, 18+

E. 47, ХYY

 

377. При мiкроскопiї мазка фекалiй школяра виявленi жовто-коричневого кольору яйця з горбкуватою оболонкою. Якому гельмiнту вони належать?

A. Аскарида

B. Гострик

C. Волосоголовець

D. Цiп’як карликовий

E. Стьожак широкий

 

378. При проведенi наукового експерименту дослiдник зруйнував структуру однiєї з частин клiтини, що порушило здатнiсть клiтини до подiлу. Яка структура була зруйнована найбiльш iмовiрно?

A. Центросома

B. Глiкокалiкс

C. Пластичний комплекс

D. Мiкрофiбрили

E. Мiтохондрiї

 

379. У чоловiка 22-х рокiв високого росту та астенiчної будови тiла з ознаками гiпогонадизму, гiнекомастiєю та зменшеною продукцiєю сперми (азооспермiя) виявлено карiотип 47 ХХY. Який спадковий синдром супроводжується такою хромосомною аномалiєю?

A. Клайнфельтера

B. Вiскотта-Олдрича

C. Тернера

D. Луї-Барра

E. Дауна

 

380. Хвора 26-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на появу у випорожненнях бiлих плоских рухливих утворiв, якi нагадують локшину. При лабораторному дослiдженнi виявленi членики з такою характеристикою: довгi, вузькi, з розмiщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бiчних вiдгалужень з кожного боку. Який вид гельмiнтiв паразитує у кишечнику жiнки?

A. Taeniarhynchus saginatus

B. Taenia solium

C. Hymenolepis nana

D. Diphyllobothrium latum

E. Echinococcus granulosus

 

381. У хлопчика зi спадково обумовленими вадами зразу ж пiсля народження спостерiгався характерний синдром, який називають "крик кiшки". У ранньому дитинствi малюк мав "нявкаючий"тембр голосу. Пiд час дослiдження карiотипу цiєї дитини було виявлено:

A. Делецiю короткого плеча 5-ї хромосоми

B. Додаткову 21-у хромосому

C. Додаткову Х-хромосому

D. Нестачу Х-хромосоми

E. Додаткову Y-хромосому

 

382. Перебуваючи у робочому вiдрядженнi в однiй iз країн тропiчної Африки, лiкар зiткнувся зi скаргами мiсцевого населення з приводу хвороби дiтей 10-14 рокiв, що супроводжується стiйкими лихоманками, якi не мають правильного чергування, виснаженням, анемiєю, збiльшенням печiнки i селезiнки. Враховуючи мiсцевi умови, що пов’язанi з великою кiлькiстю москiтiв, можна передбачити що це:

A. Вiсцеральний лейшманiоз

B. Балантидiаз

C. Токсоплазмоз

D. Сонна хвороба

E. Хвороба Чагаса

 

383. Жiнка 24-х рокiв звернулася до медико-генетичної консультацiї з приводу оцiнки ризику захворювання на гемофiлiю у її дiтей. Її чоловiк страждає на гемофiлiю. Пiд час збору анамнезу виявилося, що у сiм’ї жiнки не було випадкiв гемофiлiї. Вкажiть ризик народження хворої дитини:

A. Вiдсутнiй

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

 

384. Жiнка 25-ти рокiв звернулася зi скаргами на дисменорею та безплiддя. При обстеженнi виявлено: зрiст жiнки 145 см, недорозвиненi вториннi статевi ознаки, на шиї крилоподiбнi складки. При цитологiчному дослiдженнi в соматичних клiтинах не виявлено тiлець Барра. Який дiагноз встановив лiкар?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.