Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 18. ЕлектроосвітленняРозрахункова робота №10 «Розрахунок освітлення методом питомої потужності»

Мета:систематизувати знання з теми «Електроосвітлення», виконати розрахунок електроосвітлення виробничого приміщення, використавши метод питомої потужності

Теоретичні відомості

Розрахунок електричного освітлення заключається в тому, що по відомій для даного виробництва нормі освітленості та площі, яку потрібно освітити, визначають кількість та потужність ламп з заданим світловим потоком. Розрахунок можна проводити різними методами, з яких найбільш простими є метод питомої потужності (Вт/м2) та метод коефіцієнта використання світлового потоку. Розрахунок по питомій потужності виконують за таблицями норм освітленості виробничих приміщень, питомої потужності для даного типу світильника в залежності від висоти підвісу, площі приміщення та потрібної освітленості. Норми освітленості для деяких виробничих приміщень (зон) наведені в таблиці 14. Питома потужність для деяких видів світильників наведена в таблиці 15. Кількість світильників визначають за формулою

,

де N – кількість світильників;

S – площа поверхні, яку потрібно освітити;

p- питома потужність, Вт/м2;

P – потужність однієї лампи, Вт.

Отриманий результат округлюють до найближчого цілого числа.

 

Таблиця 14 - Норми освітленості для деяких виробничих приміщень (зон)

Освітлювальні об’єкти Освітленість (лк) для освітлення
місцевого загального аварійного
Насосні та компресорні (всі):      
У насосів і компресорів - -
На столі у оператора - -
В проходах - -
Приміщення електродегідраторів, конденсатних станцій і кристалізаторів - -
Приміщення вентиляційних камер - -
Приміщення вакуум-фільтрів:      
Майданчики обслуговування привідних агрегатів -
Вакуум-фільтри -
Внутрішні полості вакуум-фільтрів
Приміщення управління засувками -
Приміщення розливних бітуму, олив, парафіну -

Продовження таблиці 14

Приміщення змішування етилової рідини з бензином
Реагентне господарство:      
кислотогрійка - -
Склад луги і кислоти - -
Лугорозпарка і приміщення вакуум-баков - -
Закриті естакади оливи:      
Верхній настил, галерея, перехідні містки, склад зберігання олив - -
Горловина цистерн при наливанні і зливі - -
Каталізаторна фабрика:      
Відділення приготування робочих розчинів
Формовочне відділення
Відділення мокрої обробки каталізатора і сушильно-прокаточне -
Приміщення холодильної установки -
Складизберігання олив в тарі, горючих матеріалів, балонів з горючими газами, етиловою рідиною в бочках - -
Ремонтні майстерні -
Приміщення щитівуправління технологічним процесом, системою водопостачання, операторні приміщення КВП і А і диспетчера
Лабораторії:      
Приміщення виконання аналізів -
Вагова, майстерня точної механіки -
Інші приміщення -
Відкриті зливні і наливні естакади:      
Верхній настил, галерея, перехідні містки -
Горловини цистерн при наливі і зливі - -
Майданчики обслуговування і металоконструкції зовнішньої технологічної апаратури - -
Нафтоуловлювачі і нафтовідокремлювачі -
Градирні -
Буферні ставки-відстойники - -
Резервуарні парки - -
Відкриті склади - -
Дороги в резервуарних парках - -
Дороги основні - 1-3 -
Дороги допоміжні - 0,5 -
Охоронне освітлення вздовж забору - 0,5 -

 


Таблиця 15 - Питома потужність (Вт/м2) при висоті підвісу світильника 4-6 м

Площа приміщення S, м2 Освітленість, лк
 
  В3Г-200 без відбивача В4А-200 без відбивача
25-50 21,8 32,7 54,5 81,8 18,8 28,2 47,0 70,5
50-150 13,3 20,0 33,3 49,9 11,8 17,7 29,5 44,3
150-300 10,0 15,0 25,0 37,5 9,0 13,5 22,5 33,8
Більше 300 8,8 13,2 22,0 33,0 7,6 11,5 19,2 28,8
  Н3Б-150 з відбивачем Н4Б-300 з відбивачем
25-50 13,5 20,2 33,8 50,7 8,6 12,9 21,5 32,2
50-150 8,4 12,7 21,2 31,9 6,8 10,3 17,2 25,9
150-300 6,9 10,3 17,2 25,7 5,4 8,1 13,5 20,2
Більше 300 6,2 9,3 15,5 23,2 4,9 7,4 12,2 18,3
  Універсаль з відбивачем Напівгерметичний ПГ-60
25-50 9,5 13,2 19,3 29,0 10,5 15,5 26,0 -
50-150 6,8 9,5 14,0 21,0 8,3 12,0 20,0 -
150-300 5,7 8,1 12,0 17,5 6,5 9,3 15,7 -
Більше 300 5,0 10,5 8,0 13,2 -

 

Завдання.

Визначити кількість світильників N з лампами потужністю Р для освітлення об’єкта площею S. Тип світильника, потужність лампи P, площа і характер об’єкта наведені в таблиці 16.

 

Таблиця 16 – Вихідні дані до розрахункової роботи №10

варіант Тип світильника Потуж-ність лампи Р, Вт Площа об’єкта S, м2 Освітлюваний об’єкт
В3Г-200 без відбивача Компресорна установка
Напівгерметичний ПГ-60 Приміщення електрогідратора
Н3Б-150 з відбивачем Приміщення змішування етилової рідини з бензином
Н4Б-300 з відбивачем Склад зберігання олив
Універсаль з відбивачем Ремонтна майстерня
Напівгерметичний ПГ-60 Градирня
В3Г-200 без відбивача Насосна установка
Універсаль з відбивачем Вакуум-фільтр
Н3Б-150 з відбивачем Приміщення розливних олив
Н4Б-300 з відбивачем Склад луги і кислоти

Продовження таблиці 16

Універсаль з відбивачем Вагова
Напівгерметичний ПГ-60 Майстерня точної механіки
Універсаль з відбивачем Приміщення виконання аналізів в лабораторії
Напівгерметичний ПГ-60 Операторні приміщення КВП і А
В4А-200 без відбивача Складизберігання олив в тарі
Н3Б-150 з відбивачем Приміщення холодильної установки каталізаторної фабрики
В3Г-200 без відбивача Відділення мокрої обробки каталізатора
В4А-200 без відбивача Формовочне відділення каталізаторної фабрики
Н3Б-150 з відбивачем Відділення приготування робочих розчинів
Н4Б-300 з відбивачем Горловина цистерн при наливанні і зливі
В4А-200 без відбивача Склад зберігання олив
Напівгерметичний ПГ-60 Лугорозпарка
Універсаль з відбивачем Склад луги і кислоти
В4А-200 без відбивача Кислотогрійка
В4А-200 без відбивача Приміщення змішування етилової рідини з бензином
Н4Б-300 з відбивачем Приміщення розливних олив
Універсаль з відбивачем Вакуум-фільтри
Напівгерметичний ПГ-60 Майданчик обслуговування привідних агрегатів
В3Г-200 без відбивача Приміщення кристалізаторів
В4А-200 без відбивача Компресорна

 

Приклад

Визначити кількість світильників В3Г-200 без відбивача з лампами 200 Вт для освітлення бензинової насосної площею 125 м2.

Рішення.

За таблицею 14 освітленість бензинової насосної повинна бути не менше 50 лк.

З таблиці 15 вибираємо чисельне значення питомої потужності р = 33,3 Вт/м2 (для світильників В3Г-200 без відбивача при площі приміщення S = 125 м2 та освітленості 50 лк). Необхідну кількість світильників з лампами Р = 200 Вт визначимо за формулою

Приймаємо до установки N = 21 шт.


САМОСТІЙНА РОБОТА №15

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.