Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зразки тестових завдань для модульних робіт 

1. Категорія «освіта» містить в собі такі складові частини:

а)здобуття знань, умінь, навичок; формування на цій основі світогляду; розвиток пізнавальних здібностей особистості;

б) тільки здобуття знань, умінь, навичок;

в) виключно розвиток пізнавальних здібностей особистості.

2. Основною метою навчання має бути:

а) формування в студентів системи професійно значущих знань;

б) формування в студентів системи професійно значущих знань і вмінь, що сприяють оволодінню спеціальними навичками, характерними для конкретного профілю фахівця;

в) формування в студентів оволодіння спеціальними навичками.

3. Принцип навчання – вихідні положення, які визначаються:

а) формами і методами навчання;

б) засобами навчання;

в) цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, визначають форми і методи навчання.

До якого принципу навчання відноситься визначення «розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій; проникнення в суть явищ і подій; показ могутності людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання»?

а) науковості;

б) наочності;

в) доступності.

До яких принципів навчання входить» Під час навчання необхідно застосовувати спостереження, ілюстрації, демонстрації, телевідеоматеріали тощо. Використовувати необхідно різні види наочності»?

а) науковості;

б) наочності;

в)доступності.

6. У диференційованих пізнавальних ситуаціях студенти:

а) розкривають сутність завдань;

б) виконують завдання, які відрізняються за умовами мотивації діяльності, за ступенем складності;

в) пишуть самостійну роботу.

7. Метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів,:

а) за допомогою яких досягається визначена дидактична мета (засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння);

б) формується світогляд студентів, розвиваються їхні здібності;

в) метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів, за допомогою яких досягається визначена дидактична мета (засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння); формується світогляд студентів, розвиваються їхні здібності.

До методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності відносяться?

а) створення ситуації інтересу до навчання (використання пізнавальних ігор, цікавих пригод), пізнавальні ігри; навчальні дискусії;

б) роз’яснення мети предмета; заохочення і покарання;

в) словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція,);наочні (ілюстрація, демонстрація, застосування аудіовідеоінформації); практичні (досліди, вправи, навчальна праця, семінарські заняття, твори, реферати тощо

Вивченням виховання займається ряд наук (етика, соціологія, психологія та ін). Який варіант відповіді, характеризує вивчення виховання в аспекті педагогічної науки?

а) Вивчення виховання як фактора суспільного розвитку;

б)Вивчення виховання як фактора психологічного розвитку людини. в) Вивчення виховання як процесу розвитку і формування особистості.

10. Розташувати в правильному порядку ланки структури освіти в Україні:

а)Аспірантура, Вища освіта, Докторантура, Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Післядипломна освіта, Позашкільна освіта,. Професійно-технічна освіта, Самоосвіта;

б)Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Позашкільна освіта, Професійно-технічна освіта, Вища освіта, Післядипломна освіта. Аспірантура, Докторантура, Самоосвіта;

в)Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Післядипломна освіта, Позашкільна освіта, Професійно-технічна освіта, Самоосвіта. Аспірантура, Вища освіта, Докторантура.

11. Що називається дидактикою? Виберіть правильну відповідь. а)Дидактика – це галузь педагогіки, яка розробляє закономірності, принципи, форми і методи навчання та освіти;

б)Дидактика – це наука , яка досліджує особливості діяльності викладача;

в)Предметом дидактики є методи навчання студентів.

Яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики?

а)Педагогіка – окрема методика – дидактика;

б)Дидактика – педагогіка – окрема методика;

в)Педагогіка – дидактика – окрема методика.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.