Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яке з тверджень є вірним?А – факти визначають долю теорії;

Б – теорії задають інтерпретацію фактів.

12. Теоретичні об’єкти наділяються:

А - тільки ознаками, яким відповідають властивості та відношення реальних об’єктів;

Б - не тільки ознаками, яким відповідають властивості та відношення реальних об’єктів, але й ознаками, якими не володіє ні один з таких об’єктів.

13. Експериментальна ситуація у більший мірі наближена до реальної ситуації при обґрунтуванні:

А - більш "слабкої" теорії;

Б - більш "глибокої" теорії.

14. "Об`єктивна" істина, що не залежить від суб'єктивності та свавілля, розглядається як вища та єдина цінність в науці у:

А – класичних теоріях;

Б – постнекласичних теоріях .

15. У психотехнічній теорії метод є:

А - інструментом перетворення емпіричного об’єкту в предмет дослідження;

Б - предметом пізнання.

16. Психотехнічна теорія – це:

А - теорія деякого “об`єкту” (психіки, діяльності, мислення);

Б - теорія психологічної роботи з об`єктом.

17. Твердження, що аксіоматичні теорії ґрунтуються на припущеннях, які мають емпіричну, індуктивну основу:

А - вірно;

В – невірно.

18. Принцип фальсифікуємості теорії – це:

А – принципове спростування будь-якого ствердження ( у том числі гіпотетичного), що відноситься до науки;

Б - принципова перевірка наукових даних досвідом.

19. Поняття парадигми введено:

А – Т. Куном;

Б – К. Поппером;

В - П. Фейерабендом.

20. Розвиток науки в межах парадигми є:

А - кумулятивним процесом;

В - стрибкоподібним процесом.

 

№ 4

Обведіть літеру правильної відповіді:

1. Ідеальні об’єкти теорії на відміну від реальних об’єктів, що нею характеризуються:

А - нескінченною кількістю властивостей;

Б - цілком визначеною кількістю властивостей.

2. Чи є вірним твердження "У факті втілюється деяка теоретична конструкція":

А – так;

Б – ні.

3. Теорія, що не виконує свої пізнавальні функції відносно нових фактів:

А - ставиться під сумнів з точки зору повної непридатності та абсолютної помилковості ;

Б - встановлює межи свого розвитку та використання;

В - обидві відповіді є вірними.

4. Більш близькі до практики поняття використовуються :

А - феноменологічними теоріями;

Б – ессенціальними теоріями;

В - ні однією з них.

5. Продовжить перелік пізнавальних функцій теорії:

А – пояснювальна;

Б – систематична;

В – прогнозна;

Г- ……………

6. Пояснити факт – це означає:

А - підкорити цей факт деякому теоретичному узагальненню, що має достовірний або ймовірний характер;

Б - підвести факт під теоретичне положення та включити цей факт під біль широкий теоретичний контекст знань;

В – обидві відповіді є вірними.

7. Теоретичний прогноз знаходиться у залежності від складності та нестабільності процесу, що досліджується:

А -у прямій залежності;

Б - у зворотній залежності .

8. Предметні знання:

А - фіксуються теорією; Б - фіксуються методом.

9. Конфлікт парадигм – це:

А - конфлікт різних систем цінностей;

Б - конфлікт різних засобів вимірювання та спостереження явищ;

В - конфлікт різних практик;

Г - все разом.

10. Емпіричний або повсякденний досвід є, за А.В.Юревичем, одним з елементів:

А – центрального компонента теорії;

Б – периферичної області теорії;

В – неявної області теорії.

11. Ключовою категорією психоаналітичної теорії є:

А – образ;

Б – дія;

В – мотив.

12. Набори основних понять різноманітних психологічних теорій (понятійні тезауруси):

А – не коли не перетинаються ;

Б – в значній мірі перетинаються.

13. Чи є вірним судження "Кожна теорія спирається тільки на свої емпіричні данні"?

А – так;

Б – ні.

14. Теорія поетапного формування розумової діяльності П.Я.Гальперіна – це:

А – академічна теорія;

Б – психотехнічна теорія ;

15. Поява фактів, відносно яких теорія не може виконувати свою пізнавальну функцію:

А - свідчить про межі використання теорії;

Б - свідчить про смерть цієї теорії.

 

№ 5

Обведіть літеру правильної відповіді:

1. Нова теорія :

А – відкидає помилкові уявлення теорії, що існує;

Б - звужує межі використання теорії, що існує;

В – поширює межі достовірного знання;

Г – всі відповіді є вірними.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.