Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Механізм формування та способи здійснення державної владиФормування державної влади:

Ø Захоплення;

Ø Шляхом вибору;

Ø Спадок.

Способи здійснення влади:

Ø Деспотія

Ø Тоталітаризм

Ø Фашизм

Ø Диктатура

Ø Демократія

Характерні особливості державної влади:

Сувереніте́т — виключне право здійснювати верховну владу у певній державі (рідше — на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого (відповідно суверенітет почасти тлумачиться як «повна незалежність»[25]).

Проявляється у властивості державної влади самостійно видавати загальнообов’язкові для всіх членів суспільства правила поведінки, визначаючи і забезпечуючи єдиний правопорядок, права і обов’язки громадян, посадових осіб, державних, партійних, громадських організацій і органів.

Існує повний, формальний і частково обмежений суверенітет. Формальний суверенітет юридично і політично проголошений, а фактично, в силу поширення на нього впливу інших держав, які диктують свою волю, не здійснюється.

Рівноправність країни в зовнішніх відносинах. Наявність у між­народних відносинах таких прав і обов'язків, як й у інших країн. До зазначених ознак суверенітету слід додати: невідчужуваність — неможливість довільної відчуженості легітимної та легальної влади, лише наявність закріпленої за­коном можливості делегувати суверенні права держави органам місцевого самоврядування (в унітарній державі), суб'єктам фе­дерації та органам місцевого самоврядування (у федеративній державі).

Теритóрія (лат. terra — земля, країна ) — регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарськими освоєністю.

Громадя́нство — формально зафіксований правовий статус людини, зв'язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та обов'язків.

Видання нормативно-правових актів – є монопольне право держави, що виявляється у створенні правил співіснування суспільства в межах однієї держави.

Стягування податків – діяльність по забезпеченню фінансового благополуччя держави і забезпечення соціальних інтересів суспільства. Пода́тки — обов'язкові платежі в бюджет, які здійснюють фізичні та юридичні особи згідно з законом.

Єдина грошова система. Грошова система — це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні. Грошова система формується історично і закріплюється законами держави.

Елементи грошової системи: назва грошової одиниці та її частин; види державних грошових знаків, які мають законну платіжну силу; масштаб цін; валютний курс; порядок готівкової й безготівкової емісії та обігу грошових знаків; регламентація безготівкового грошового обігу; правила ввезення та вивезення національної валюти, організація міжнародних розрахунків; державний орган, який здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання.

Символіка держави. Офіційні емблеми держави, що зображаються на печатках, бланках державних органів, грошових знаках, тощо; встановлюються конституцією держави.

Стаття 20, Роздiл І Конституцiї України«Державний Прапор України - стяг iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв».

«Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Вiйська Запорiзького законом, що приймається не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України)».

«Державний Гiмн України - нацiональний гiмн на музику М.Вербицького iз словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами вiд конституцiйного складу Верховної Ради України».

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.