Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правові форми та види використання територій та об’єктів ПЗФКнижка – ст..527

 

 

Стаття 9. Види використання територій та об'єктів

природно-заповідного фонду

 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням

вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства

України, можуть використовуватися:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

 

Встановлені частиною першою цієї статті основні види

використання, а також заготівля деревини, лікарських та інших

цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, мисливство,

рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за

умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню

територій та об'єктів природно-заповідного фонду, встановленим

вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних

комплексів та окремих об'єктів.

 

Стаття 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів

у межах територій та об'єктів

природно-заповідного фонду

 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту

та на підставі дозволу на спеціальне використання природних

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 

Перелік встановлених цим Законом видів використання природних

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

і порядок їх використання визначаються режимом територій та

об'єктів природно-заповідного фонду.

 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у

межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду,

затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі

охорони навколишнього природного середовища, а також на підставі

дозволів.

 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої

влади з питань охорони навколишнього природного середовища

Автономної Республіки Крим та територіальними органами

центрального органу виконавчої влади в галузі охорони

навколишнього природного середовища.

 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у

межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду,

затвердженого органом виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та

територіальними органами центрального органу виконавчої влади в

галузі охорони навколишнього природного середовища, а також на

підставі дозволів.

 

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім

корисних копалин) здійснюється на підставі дозволів, що видаються

місцевими радами за погодженням з територіальними органами

центрального органу виконавчої влади в галузі охорони

навколишнього природного середовища.

 

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних

ресурсів і встановлення лімітів на використання природних ресурсів

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів

України. Видача дозволів на спеціальне використання природних

ресурсів здійснюється на безоплатній основі.

 

Видача дозволів здійснюється на підставі клопотання (заявки)

природокористувача, погодженого із власником або постійним

користувачем земельної ділянки та заінтересованими органами.

 

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може

бути анульований органом, що його видав, у разі: різкого

погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок

природокористування, ліквідації підприємства, установи або

організації, яка отримала дозвіл; порушення умов

природокористування та режиму території природно-заповідного

фонду; втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливості

визначити зміст дозволу.

 

Здійснення господарської та іншої діяльності за декларативним

принципом заборонено.

 

Дозвіл видається після затвердження лімітів протягом місяця з

моменту подання клопотання. Підставами для відмови у видачі

дозволу є відсутність затвердженого в установленому порядку

ліміту, порушення умов природокористування та режиму території

природно-заповідного фонду.

 

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до

центрального органу виконавчої влади в галузі охорони

навколишнього природного середовища або до суду.

 

Прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів

природно-заповідного фонду здійснюється у місячний строк.

 

Заява про оскарження рішення про відмову у видачі дозволу

подається до центрального органу виконавчої влади в галузі охорони

навколишнього природного середовища протягом строку, що не

перевищує десять днів з дня одержання відповідного рішення. Заява

розглядається у десятиденний строк. Про результати розгляду

заявник повідомляється у письмовій формі.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.