Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Еколого- правова школа Національного університету «Юридична академія Ярослава Мудрого»Кафедра екологічного права існує з 1979 р.

 

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських науковців з екологічного права: проф., д-р юрид. наук Ю.О. Вовк; проф., канд. юрид. наук В.В. Гречко; доц., канд. юрид. наук В.О. Чуйков.

 

На кафедрі працюють 11 викладачів, з них: 1 проф. – А.П. Гетьман, 10 доц., канд. юрид. наук – В.С. Шахов, С.В. Размєтаєв, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова, О.М. Ткаченко, Т.В. Григор’єва, В.Л. Бредіхіна, М.К. Черкашина; асист., канд. юрид. наук – В.В. Шеховцов, О.В. Донец, а також асп. Є.П. Суєтнов. Зав. кабінетом – О.Я. Костецька, лаборант – О.С. Святолуцька.

 

 

Кафедру очолювали проф., д-р юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України В.К. Попов (1979 – 2005), д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України М.В. Шульга (2005 − 2011). З вересня 2011 р. завідувачем кафедри екологічного права призначено академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. А.П. Гетьман.

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін “Екологічне право України”, “Правове регулювання екологічної безпеки”.

 

Кафедрою видані підручники та навчальні посібники: “Екологічне право України” за ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана (2001); “Екологічне право України” за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги (2005); “Екологічне право України” за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги (2009); “Экологическое право Украины” (на рос. мові) за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги (2007); зб. “Законодавство України про довкілля” уклад. А.П. Гетьман та М.В. Шульга (2006); “Словник юридичних термінів екологічного законодавства України” за заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги (2010). На протязі 2002-2010 рр. членами кафедри було підготовлено та видано шість видань науково-практичного коментарю до Земельного кодексу України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги).

 

За участю викладачів кафедри підготовлені коментарі Лісового кодексу України (2009), законів України “Про тваринний світ” (2010), “Про охорону атмосферного повітря” (2011).

 

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем науки екологічного права, які стосуються правового забезпечення екологічної безпеки, використання, відтворення та охорони природних ресурсів, дотримання екологічних прав людини та ін. Зокрема, в 2006 – 2010 рр. досліджувалися проблеми вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. На 2011 – 2015 рр. планується виконання наукових досліджень за цільовою комплексною програмою “Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та в сфері екологічної безпеки”.

 

Кафедрою підготовлена низка наукових видань: А.П. Гетьман “Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве” (1994); А.П.Гетьман “Вступ до теорії еколого-процесуального права України” (1998); А.К.Соколова “Флористичне право України: проблеми формування та розвитку” (2009); В.Л. Бредіхіна “Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище” (2008); М.К. Черкашина “Юридичні гарантії права природокористування” (2010); Т.В.Григорьева “Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів”; В.В. Шеховцов “Правове регулювання права приватної власності на об’єкти тваринного світу в Україні” (2010).

 

Кафедра протягом усього часу свого існування брала активну участь у законотворчій роботі та експертизі проектів поресурсових кодексів і законів, інших нормативних актів: “Про екологічну безпеку України”, “Про екологічну експертизу”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. В якості членів робочих груп брали участь у розробці проектів Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексу України про надра, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічний аудит” та ін.

 

Члени кафедри брали участь у численних міжнародних наукових заходах, зокрема в конференціях: “Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України” (Харків, 2006); “Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України” (Київ, 2006); науковому семінарі “Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку” (Харків, 2006); всеукраїнській науково-практичній конференції “Система управління екологічними ризиками: наука і практика” (Харків, 2006); XIV міжнародній науково-практичній конференції “Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів” (Алушта, 2006); міжнародній науково-правовій конференції “Реалізація Конституції України: проблеми теорії та практики” (Алушта, 2006); семінарі “Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку” НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування; міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні” (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД” (м. Луцьк, 10-11 вересня 2010 р.). Останнім часом кафедрою організовані та проведені науково-практичні конференції: “Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку” (2008); “Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів” (2009); “Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін” (2010).

 

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих як у вітчизняних, так і в міжнародних періодичних виданнях.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.